>>Studiedagen ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z’
Laden Evenementen

Studiedagen ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z’

27 november | 09:30 - 17:00

 

Dag 1 (vrijdag 27 november) – Ruimtelijke planning 

Dag 2 (vrijdag 11 december) –  Stedenbouwkundige projecten, de omgevingsvergunning, afwijkingsmogelijkheden en zonevreemde constructies en handhaving

U kan zich naar keuze inschrijven voor 1 of 2 dagen

Deze studiedagen worden georganiseerd door LegalNews.be in samenwerking met Intersentia

De Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), die herhaaldelijk wordt bijgestuurd.

Tijdens deze tweedaagse opleiding krijgt u een helder, praktijkgericht en volledig overzicht van de Vlaamse stedenbouwwetgeving, met aandacht voor ruimtelijke planning, vergunningen en handhaving, met inbegrip van een analyse van de meest recente wijzigingen (Codextrein, Omgevingsvergunningsdecreet, Verzameldecreet Omgeving en Instrumentendecreet). Elke deelnemer ontvangt het ‘OmgevingTeRecht Jaarboek 2019 – 10 jaar VCRO’ (uitgave Intersentia 2020), dat met een aantal zorgvuldig geselecteerde topics garant staat voor een synthetische of een creatieve bijdrage.

Spreker:

 • Mr. Bart De Becker, advocaat De Becker Advocaten, oud-voorzitter Commissie Publiek Recht OVB

Programma:

Dag 1 (vrijdag 27 november) – Ruimtelijke planning

 • ruimtelijke structuurplannen
 • ruimtelijke beleidsplannen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • stedenbouwkundige verordeningen
 • gewestplannen en andere plannen van aanleg
 • bestemmingsvoorschriften
 • goede ruimtelijke ordening
 • ruimtelijk kwetsbare gronden
 • watergevoelig openruimtegebied
 • planschadevergoeding en planbatenheffing (incl. vooruitblik naar Instrumentendecreet)
 • planologisch attest

Dag 2 (vrijdag 11 december) – Stedenbouwkundige projecten, de omgevingsvergunning, afwijkingsmogelijkheden en zonevreemde constructies en handhaving

 • Omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
 • Zonevreemde constructies
 • Handhaving

Meer informatie & inschrijven voor vrijdag 27 november

Meer informatie & inschrijven voor vrijdag 11 december