>, Verzekeringsrecht>Studiedag ‘Vastgoedverwerving’ – 2 praktijkgerichte webinars
Laden Evenementen

Studiedag ‘Vastgoedverwerving’ – 2 praktijkgerichte webinars

22 september | 09:30 - 17:30

Deze studiedag is een samenwerking tussen LegalNews.be en Intersentia.

In de webinar tijdens de ochtendsessie wordt uitvoerig stilgestaan bij het antwoord op de vraag: is het in een concreet dossier aangewezen om bij de verwerving van een onroerend goed een vennootschap te betrekken? En zo ja, hoe doe je dat dan?

Bij de beoordeling hiervan komen uiteenlopende vragen aan bod, zowel van fiscale als juridische, financiële en andere aard, en met relevantie op korte, middellange en lange termijn.

Spreker Filip Mees zet voor u de voor- en nadelen van het werken met resp. zonder een vennootschap op een rij. Tevens wordt dieper ingegaan op de vraag naar de ideale constructie wanneer effectief tot uitvoering wordt beslist.

Aan de hand van een praktisch werkdocument/checklist en vanuit jarenlange ervaring in vele concrete dossiers wordt een beoordelingssysteem uitgewerkt dat toelaat een antwoord te bieden voor concrete dossiers.

In de webinar tijdens de namiddagsessie gaat alle aandacht naar de zoektocht naar alternatieve financieringstechnieken voor vastgoedprojecten tengevolge de afbrokkeling van de klassieke fiscale tegemoetkomingen voor het woonkrediet (cf. afschaffing van de woonbonus) en de optie om mogelijke fiscale discussies bij vastgoedverwerving met privatieve bestemming via de vennootschap (zogeheten ‘vruchtgebruikconstructies’) absoluut te willen uitsluiten.

Zo heeft de ‘vastgoeddimensie’ van de tweede pensioenpijler (groepsverzekering, IPT-verzekering, VAPZ) extra wind in de zeilen gekregen. Door de opname van een voorschot en/of door het pensioenkapitaal te laten dienen om een aflossingsvrije lening terug te betalen kan het pensioenplan al tijdens de actieve loopbaan van de aangeslotene aangesproken worden om er in een fiscaalvriendelijke omgeving vastgoedprojecten mee te financieren. Spreker Paul Van Eesbeeck heeft over deze materie een gloednieuw boek geschreven (verschijnt maart 2020), dat deelnemers aan gunsttarief kunnen aanschaffen.

Beide webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

Sprekers
 • Dhr. Filip Mees, belastingconsulent FMC en TeamAccount docent vennootschapsbelasting
 • Dhr. Paul Van Eesbeeck, juridisch adviseur vennoot Vereycken & Vereycken Legal
Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis.

Meer informatie & inschrijven

Programma

Webinar 1 – De verwerving en het beheren van een onroerend goed: met of zonder vennootschap? Hoe dit anno 2020 optimaliseren? (Dhr. Filip Mees)

Vragen die bij dit alles aan bod komen, zijn onder andere:

 • Is vruchtgebruik (nog) een interessante constructie? En wordt deze aanvaard door de fiscus?
 • Door de bedrijfsleider privaat gebruikte onroerende goederen liggen blijkbaar onder vuur: hoe ver gaat dit? Wat zijn mogelijke oplossingen?
 • Wat met andere dan door de bedrijfsleider privaat gebruikte onroerende goederen?
 • Kan de fiscus de aftrek van de kosten van een onroerend goed verwerpen?
 • Wat zeggen rechtspraak en fiscus ? En wat zijn de concrete ervaringen bij fiscale controles?
 • Bieden recente wetswijzigingen (schenkingsrecht, zomerakkoord vennootschapsbelasting, goedkope dividenden) nieuwe oplossingen?
 • Hoe het voordeel van alle aard voor het privaat gebruik optimaliseren?
 • Hoe zit het met de meerwaardebelasting bij een natuurlijk persoon resp. vennootschap? Is hier optimalisatie mogelijk?
 • Is het uithalen van een onroerend goed uit de vennootschap echt zo duur als beweerd wordt? Hoe de kostprijs minimaliseren?
 • Wat bij een verwerving op latere leeftijd en bij het naderende einde van een vennootschap: welke oplossingen kunnen hier het best gehanteerd worden?
 • Hoe dit alles koppelen aan familiale en successieplanning?

Webinar 2 – Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler (met focus op zelfstandige bedrijfsleiders) (Dhr. Paul Van Eesbeeck)

Inleiding

 • Beknopt overzicht van de ‘klassieke’ vastgoedfiscaliteit, waarmee de vastgoeddimensie van de tweede pensioenpijler innig verweven is
 • Beknopt overzicht van de pensioenvehikels van de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen

Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler: de bouwstenen

 • Voor welke vastgoedprojecten kan een tweedepijlerpensioen ingeschakeld worden?
 • Kan een tweedepijlerpensioen aangesproken worden voor vastgoed dat samen met de kinderen in vruchtgebruik / blote eigendom wordt aangekocht?
 • Hoe werkt de koppeling van een tweedepijlerpensioen aan een aflossingsvrije lening (‘bulletkrediet’)?
 • Intrestvrije en intrestkapitaliserende voorschotten komen meer en meer op: waarover gaat het?
 • Is een intrestkapitaliserend voorschot een vorm van verboden anatocisme?
 • Wat is de impact van de nieuwe uitkeringsregels inzake tweedepijlerpensioenen op hun vastgoeddimensie?
 • Wat is de impact van de daling van de intrestvoeten op de vastgoeddimensie van de tweede pijler?
 • Wat gebeurt er als de verzekeraar failliet gaat?
 • Is vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler vooral een opportuniteit voor zelfstandige bedrijfsleiders of komen ook werknemers ervoor in aanmerking?

Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler: de toepassingen

 • Is vastgoedfinanciering via de tweede pijler vooral interessant voor een tweede woning of ook voor de gezinswoning of zelfs voor andere onroerende goederen dan een woning?
 • Quid bij herfinanciering van een vroegere lening?
 • Waarom is een voorschot het uitgelezen financieringsinstrument voor kleine verbouwingen?
 • Welke opportuniteiten biedt de tweede pijler bij pandwissel?
 • Kan een voorschot worden opgenomen ter delging van het saldo van een bestaande hypotheeklening?

Meer informatie & inschrijven