>, Vennootschapsrecht, Verbintenissen- en zakenrecht>Studiedag ‘Precontractuele informatie en aansprakelijkheid’
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Studiedag ‘Precontractuele informatie en aansprakelijkheid’

13 juni 2018 | 11:00 - 17:00

M&D Seminars

De ondertekening van een contract, wordt in de praktijk dikwijls voorgegaan door heel wat onderhandelingen. In sommige gevallen gebeurt het dat dergelijke onderhandelingen in een ver gevorderd stadium nog worden afgebroken.

De vraag stelt zich terecht of het beëindigen van onderhandelingen vrij is van enige aansprakelijkheid.

Tijdens deze studiedag wordt er eerst een algemeen overzicht gegeven van de gemeenrechtelijke precontractuele aansprakelijkheid, waarna in de twee daaropvolgende onderdelen specifiek gefocust wordt op het precontractuele luik bij M&A en het belang van precontractuele informatie-uitwisseling bij het afsluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Wat dit laatste luik betreft, wordt gefocust op de specifieke wetgeving met betrekking tot de precontractuele informatie-uitwisseling zoals voorzien in titel 2 van boek X Wetboek Economisch Recht bij het aangaan van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Sprekers:

  • Em. prof. dr. Alois Van Oevelen (Gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen)
  • Meester Koen De Bock (Advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé)
  • Meester Yolanda Hebbrecht (Advocaat, NautaDutilh)

Programma:

  • Het gemeen recht inzake precontractuele aansprakelijkheid (Prof. dr. Aloïs Van Oevelen)
  • Boek X, Titel 2 Wetboek Economisch Recht en de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Wat wordt verstaan onder een commerciële samenwerkingsovereenkomst? (Meester Koen De Bock)
  • Precontractuele informatie en aansprakelijkheid in het kader van M&A-transacties (Meester Yolanda Hebbrecht)

Meer informatie & inschrijven