>>Studiedag ‘Gezondheidsrecht en medisch recht’
Laden Evenementen

Studiedag ‘Gezondheidsrecht en medisch recht’

6 oktober | 09:30 - 17:30

 

Mogelijkheid in te schrijven op twee aparte sessies:

 • Ochtendsessie: Gezondheidszorgbeoefenaars
 • Namiddagsessie: Ziekenhuisnetwerken

Deze studiedag wordt georganiseerd door LegalNews.be in samenwerking met Intersentia

Voor deze studiedag werd een selectie gemaakt van 2 actuele topics, die praktijkgericht zullen geanalyseerd worden. Er wordt vooreerst in de voormiddagsessie aandacht besteed aan de positie van de gezondheidsbeoefenaar, waarbij zowel hun statuut als ondernemer als hun omgang met patiënten aan bod komt. In de namiddag wordt het item ziekenhuisnetwerken praktijkgericht besproken. Het lijdt geen twijfel dat ook de lessen uit de Corona-crisis voor zowel de gezondheidsbeoefenaar als het ziekenhuisnetwerk tijdens de studiedag zullen geanalyseerd worden.

Elke deelnemer aan de studiedag ontvangt het boek ‘Medische dienstencontracten in de reeks Contractuele clausules –2020’ (editor: Prof. dr. Filip Dewallens). Dit werk bestaat uit drie delen: overeenkomsten met artsen en ziekenhuizen, overeenkomsten met apothekers en overeenkomsten voor onderzoek en levering van geneesmiddelen. De beide sprekers zijn ook mede-auteur van het betreffende boek, meer bepaald bij de onderdelen ‘Behandelingsovereenkomst tussen beroepsbeoefenaar en patiënt: modaliteiten en einde’, ‘Overeenkomst tussen ziekenhuis en patiënt’ en ‘Overeenkomst tussen ziekenhuis en ziekenhuisarts’.

Sprekers
 • Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat-vennoot Dewallens & partners en gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen
 • Prof. dr. Nils Broeckx, advocaat Dewallens & partners en docent medisch recht UAntwerpen
Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, artsen en gezondheidszorgbeoefenaars met goede voorkennis, bestuurders, algemene directies en verantwoordelijken van zorginstellingen met goede voorkennis en data protection officers van zorginstellingen.

Sessie 1. Gezondheidszorgbeoefenaars (voormiddag)

Gezondheidszorgbeoefenaars als ondernemers

 • De gezondheidszorgbeoefenaar is een onderneming: kader en belang
 • De (bijkomende) informatieverplichting van gezondheidszorgbeoefenaars-ondernemingen
 • Verboden bedingen in overeenkomsten met en tussen ondernemingen (bv. overeenkomst ziekenhuis-ziekenhuisarts)
 • De no show-fee: wat kan er juridisch?
 • Impact van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Omgaan met patiënten en hun rechten

 • Laatste evoluties in het aansprakelijkheidsrecht en de patiëntenrechten
 • Reclame via websites, sociale media en overige kanalen
 • Mogelijkheden van artificiële intelligentie en telegeneeskunde
Sessie 2. Ziekenhuisnetwerken (namiddag)
 • Wettelijke basisbeginselen voor locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken
 • De vzw van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk: enkele aandachtspunten
 • De medische netwerkraad juridisch omkaderd
 • Gegevensdeling in netwerkverband en hoe GDPR-boetes te vermijden

Meer informatie & inschrijven