>>Studiedag ‘De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht’
Laden Evenementen

Studiedag ‘De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht’

28 mei | 09:30 - 18:00

Deze studiedag wordt georganiseerd door LegalNews.be 

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021. Deze hervorming werd voorbereid door een ministeriële commissie, bestaande uit Prof. dr. Vincent Sagaert (Of Counsel Eubelius en Gewoon Hoogleraar KU Leuven) en Prof. dr. Pascale Lecocq (U. Liège).

Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

Tijdens deze studiedag worden vier uiteenzettingen gegeven, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle zakelijke rechten (met daarin algemene bepalingen over het ontstaan, uitdoven en overdragen van zakelijke rechten).

Vervolgens wordt in een tweede sessie stilgestaan bij de mede-eigendom, in het bijzonder de wettelijke regeling voor vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan.

Na de middag komen eerst de onderdelen erfpacht, opstal en vruchtgebruik aan bod: de verlenging van de maximumduur van het opstalrecht tot 99 jaar (in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend), de maximumtermijn van vruchtgebruik door rechtspersonen van 99 jaar, de minimumduur van erfpacht van 15 jaar.

Tenslotte worden tijdens de laatste sessie wordt ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen inzake erfdienstbaarheden alsmede de invloed van het bestaan van zakelijke rechten bij het verlenen van omgevingsvergunningen. In een derde onderdeel zal worden nagegaan of de wijzigingen van het goederenrecht gevolgen zullen hebben voor de uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten.

Deze studiedag zal naar keuze ofwel fysiek in de Salons van Edel, dan wel via webcast kunnen gevolgd worden.

Sprekers
  • Dr. Siel Demeyere, advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KU Leuven
  • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KU Leuven
  • Mr. William Timmermans, advocaat-vennoot Altius
  • Mr. Carlos De Wolf, advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten
  • Mr. Charlotte De Wolf, advocaat De Wolf & Vennoten Advocaten
Programma
  • Het nieuwe goederenrecht: een algemeen overzicht (dr. Siel Demeyere)
  • Mede-eigendom (mr. Frank Burssens)
  • Erfpacht, opstal en vruchtgebruik (mr. William Timmermans)
  • Zakelijke rechten en omgevingsvergunningen (mr. Carlos De Wolf en mr. Charlotte De Wolf)

Meer informatie & inschrijven