>>>Webinar on demand ‘KB nr. 15 (Staatsblad van 24 april 2020) – Opschorting voor de door COVID-19 getroffen ondernemingen’

Webinar on demand ‘KB nr. 15 (Staatsblad van 24 april 2020) – Opschorting voor de door COVID-19 getroffen ondernemingen’

Tijdens deze webinar on demand van één uur krijgt u een grondige analyse van KB nr. 15 van 24 april 2020 waarmee de overheid bijkomende bescherming wil bieden aan ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis te maken krijgen met betalingsproblemen. 

Kostprijs: €79 (excl. BTW)

Via het KB nr. 15 van 24 april 2020 wordt, bij wijze van aanvullende maatregel, een automatische en tijdelijke wettelijke opschorting ingevoerd ten gunste van alle ondernemingen die niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020.

Met dit moratorium tracht de overheid bijkomend bescherming te bieden door als het ware een pauze in te lassen voor ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis te maken krijgen met betalingsproblemen.

De overheid legt meer bepaald een aantal klassieke uitvoerings- en uitwinningsdaden tijdelijk aan banden.

Daarnaast moeten ondernemingen niet onmiddellijk de boeken neerleggen als ze niet meer kunnen betalen en krijgen ze iets meer speelruimte om toch nog kredieten op te nemen.

Gedurende de termijn van de wettelijke opschorting (eerst tot en met 17 mei 2020, daarna verlengd via het KB van 13 mei 2020 tot en met 17 juni 2020) is er een tijdelijk moratorium waarbij elke onderneming als schuldenaar, in beginsel, beschermd is tegen bewarend en uitvoerend beslag en faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding).

Klik hier om u in te schrijven (u krijgt onmiddellijk toegang, uw factuur volgt later)

SPREKERS
 • Meester Rik Crivits (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)
 • Meester Jens Vrebos (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)
DUURTIJD

1 uur

PROGRAMMA

1. Achtergrond

 • Waarom de opschorting in het raam van de procedure gerechtelijke reorganisatie geen oplossing bood
 • Het behoud van een concurrentiepositie met andere staten die gelijkaardige maatregelen namen
 • De insteek van het KB

2. Inhoud van het KB

 • Artikel 1
  • Afbakening van het toepassingsgebied
  • De discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de voorzitter
  • Pauzeknop op beslagen en faillissementen
  • Stretchen van betalingstermijnen
  • Continuïteit wat overeenkomsten betreft
  • De blijvende plicht tot betalen
 • Artikel 2: pauzeknop inzake faillissementen
 • Artikel 3: stimuleren van nieuwe kredieten

3. Vergelijking met het moratorium ingevolge de gerechtelijke reorganisatieprocedures

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
DEELNAMEPRIJS

€79 excl. btw, inclusief relevante documentatie.

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u het webinar bekijkt.

Meerdere licenties kopen, zodat elk een attest bekomt voor permanente vorming?  Contacteer tom@legalnews.be

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 juridisch punt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • BIBF: 1 uur
 • Nationale Kamer van Notarissen: in aanvraag
 • Sam-Tes: in aanvraag
 • IAB: in aanvraag

Klik hier om u in te schrijven (u krijgt onmiddellijk toegang, uw factuur volgt later)

2020-05-24T19:59:38+00:00 22 mei 2020|Categories: E-learning - Vennootschap & faillissement|Tags: , |