Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Verbintenissen & Goederen

(R)evolutie in het aansprakelijkheidsrecht. Voor iedereen van belang (Deloitte)

2 maart 2024

De quasi-immuniteit van de hulppersoon is niet meer (KPMG Law)

2 maart 2024

Compromis vs. gekruiste opties: opnieuw dichter bij elkaar? (Schoups)

29 februari 2024

Is een schriftelijke pachtovereenkomst vereist en zo ja, aan welke voorwaarden moet deze voldoen? (Seeds of Law)

23 februari 2024

Uitvoeringsbesluit Vlaams Pachtdecreet definitief goedgekeurd (Publius)

23 februari 2024

De opheffing van het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon in Boek 6 BW: waarom dit de ‘koninklijke weg’ is (KU Leuven)

22 februari 2024

De do’s en don’ts van een niet-concurrentiebeding in een zelfstandige dienstverlenings-overeenkomst (Reyns Advocaten)

21 februari 2024

Boek 6 Burgerlijk Wetboek “Buitencontractuele aansprakelijkheid” goedgekeurd (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

15 februari 2024

Wetsvoorstel tot invoeging van titel 1 ‘Persoonlijke zekerheden’ in Boek 9 ‘Zekerheden’. De wetgever zit niet stil: er zijn nog zekerheden… (LegalNews)

8 februari 2024

Precontractuele aansprakelijkheid in het licht van het nieuwe verbintenissenrecht (Reyns Advocaten)

31 januari 2024

Aankoop woning onder opschortende voorwaarden en beding van aanvullende schadevergoeding. Cassatie-arrest van 8 januari 2024 (LegalNews)

30 januari 2024

Boek 6 Burgerlijk Wetboek houdende “Buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht” in tweede lezing aangenomen! RIP art. 1382 BW? (GSJ Advocaten)

24 januari 2024

De ongerechtvaardigde verrijking (Eska Law)

24 januari 2024

Kan een koper vóór het verlijden van de notariële koopakte werken uitvoeren aan het te koop gestelde pand? (Desdalex)

18 januari 2024

Nietige koop van een appartement en aansprakelijkheid van de notaris. Cassatie-arrest van 23 november 2023 (LegalNews)

11 januari 2024

Verkoop van een woning: nietigheid wegens wilsgebrek. Cassatie-arrest van 5 oktober 2023 (LegalNews)

11 januari 2024

Voorstel van boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) : zijn de teerlingen geworpen? (Law Back on Track)

11 januari 2024

Verval testament mogelijk bij verdwijnen van de oorzaak (Delboo)

8 januari 2024

Het Vlaamse pachtdecreet is in werking getreden: wat zijn de belangrijkste veranderingen? (Monard Law)

2 januari 2024

Prijsherzieningsclausules: what if it all goes wrong? (Schoups)

27 december 2023

Contractuele aansprakelijkheid voor gebrekkige voorwerpen (Caluwaerts Uytterhoeven)

26 december 2023

Wetsvoorstel Boek 6 Burgerlijk Wetboek en de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent: een stand van zaken (Schoups)

18 december 2023

Baanbrekend: nietigheid op partijverklaring (Studio Legale)

14 december 2023

Onzorgvuldig geformuleerde opschortende voorwaarden: ongewenste gevolgen voor de transactie? (Intui Advocaten)

11 december 2023

Verborgen gebreken bij onroerende goederen – vrijwaringsverplichting van de verkoper (Bricks Advocaten)

4 december 2023

Huurkoopformules: een win-win voor u als ontwikkelaar en de uiteindelijke bewoner? (Deloitte)

2 december 2023

Eerste hulp bij contractuele wanprestatie(s) : mogelijke sancties onder het nieuwe verbintenissenrecht (Reyns Advocaten)

1 december 2023

Buyers remorse? De redder in nood: de imprevisieleer in vastgoedtransacties (aternio)

30 november 2023

Red flags bij pay-if/when-paid-clausules in onderaannemingscontracten (Schoups)

29 november 2023

Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’. Tweede lezing in de Commissie voor Justitie zal voor 2024 zijn (LegalNews)

23 november 2023

Overige nieuws: