Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

Bart De Becker (De Becker Advocaten)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023

Verbintenissen & Goederen

Ontbinding pachtovereenkomst: moet de wanprestatie van de pachter schade veroorzaakt hebben voor de verpachter? (LegalNews)

29 september 2023

“Maar ik heb toch niets getekend?” Hoe het afbreken van onderhandelingen kan leiden tot precontractuele aansprakelijkheid (Paqt Advocaten)

28 september 2023

De nakende inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet – Enkele aandachtspunten voor besturen (GD&A Advocaten)

23 september 2023

Zuivering van onroerende goederen. Wijzigingen in het op 13 september 2023 ingediende Wetsontwerp houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken (LegalNews)

22 september 2023

Wanneer woorden binden: de precontractuele aansprakelijkheid onder de loep (Firmus Advocaten)

19 september 2023

Verregaande restitutie en schadevergoeding na vernietiging van een commerciële samenwerkingsovereenkomst wegens schending van de precontractuele informatieverplichtingen – Cass. 2 juni 2023 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

19 september 2023

Het heft in eigen handen nemen bij contractuele discussies? (De Langhe Advocaten)

10 september 2023

Onevenwichtig opstalcontract: reikt Cassatie de “rampdossiers” ongewild de hand? (Spartax)

7 september 2023

Nietigheid van de aankoop van een appartement. Ontbreken van een Belgische uitspraak na 7 jaar en 8 maanden is strijdig met art. 6§1 van het EVRM. Arrest  EHRM van 5 september 2023 (LegalNews)

7 september 2023

Onrechtmatige bedingen, een gemeenrechtelijke regeling in boek 5 van het burgerlijk wetboek (Corbus Advocaten)

4 september 2023

Vestiging van een recht van opstal met overdracht van de opstallen voor afbraak. Twee Voorafgaande Beslissingen Vlabel van 4 juli 2023 gepubliceerd op 29 augustus 2023 (LegalNews)

31 augustus 2023

Contractuele wanprestatie: kan men tussen contractpartijen een aanspraak laten gelden op buitencontractuele grondslag? (LegalNews)

31 augustus 2023

Veranderde omstandigheden na contractsluiting… kan u er nog onderuit? (Flex Advocaten)

30 augustus 2023

Het niet-concurrentiebeding voor zelfstandigen (Studio Legale)

29 augustus 2023

Kopen onder de wet Breyne? Weinig verrassingen mogelijk m.b.t. de prijs na ondertekening van de overeenkomst (Reyns Advocaten)

24 augustus 2023

Ingebrekestelling vereist bij elke contractuele sanctie, ook deze “op eerste verzoek”. Cass. 26 mei 2023 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

14 augustus 2023

Erfdienstbaarheid van overgang kan voortaan ook verkregen worden door verjaring (Odigo Advocaten)

14 augustus 2023

Nieuwe Vlaamse Pachtdecreet. Voorstel van decreet werd op 19 juli 2023 aangenomen in de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (LegalNews)

12 augustus 2023

Overdracht van contract in het nieuwe verbintenissenrecht (Forum Advocaten)

1 augustus 2023

Uw algemene voorwaarden buiten spel? (Paqt Advocaten)

31 juli 2023

Buitengerechtelijke ontbinding of buitengerechtelijke vervanging: keuzestress voor de schuldeiser? (Advocatenbureau Van Cauter)

13 juli 2023

Uitdrukkelijk ontbindende bedingen in distributieovereenkomsten: geen ontbinding zonder contractuele fout (Integra Advocaten)

29 juni 2023

Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’. Advies van de Raad van State op 27 juni 2023 (LegalNews)

28 juni 2023

Volstaat het om te verwijzen naar uw algemene voorwaarden op uw website? (Monard Law)

27 juni 2023

Discrepantie temporeel toepassingsgebied Boek 5 Verbintenissen en de B2B-wet (De Groote – De Man)

27 juni 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht: het schadebeding (Firmus Advocaten)

14 juni 2023

Omgaan met prijsstijgingen in contractuele relaties. Vijf nuttige tips voor jouw organisatie (BDO)

6 juni 2023

Voorkeur- en voorkooprechten: what’s in a name? (Crivits & Persyn)

6 juni 2023

Letter of intent (DLPA Advocaten)

3 juni 2023

Overschrijving van voorkeur-, voorkoop- en optierechten op een onroerend goed: belang voor de praktijk? (Monard Law)

30 mei 2023

Overige nieuws: