Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Krantenkoppen en citaten als “Afkoopwet in strijd met Grondwet” (De Tijd 2 juni 2016), “Afkoopwet lijkt...
Een tweetal weken geleden liet de Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen plots...
Cassatie 4 april 2017 (“Superconfex”) In een arrest van 4 april 2017 (P.16.0484) inzake het faillissement van de...
Onze strafwet is recent een aantal misdrijven rijker. Voyeurisme valt niet langer tussen de mazen van...
Trouwstoeten zijn een fenomeen. Het fenomeen van de trouwstoet stak in België de kop op begin...
In een eerder bericht van 10 november 2016 hadden we het al over het voorrecht van rechtsmacht, de...
Het Wetboek van Strafvordering voorziet in een bijzondere procedure voor de misdrijven gepleegd door magistraten en...
Op 8 februari 2018 keurde het parlement het wetsontwerp ter verbetering van verkeersveiligheid goed. De wet...
De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende...
Het wetsontwerp over de minnelijke schikking en vele andere wijzigingen van het strafprocesrecht werd op donderdag...
Vanaf 1 maart 2018  treden een aantal nieuwigheden op het vlak van handhaving in werking, dit...
De wet bepaalt dat de onmiddellijke aanhouding kan worden opgelegd bij de veroordeling tot een gevangenisstraf.  De...
Wie dacht dat na de Potpourri wetten de wijzigingen in het straf-en strafprocesrecht zouden stilvallen komt...
Preventief opsporen van rijongeschikte bestuurders. Meestal ondergaat een verkeersovertreder een rijverbod op basis van een uitspraak...
In België bestaat er geen specifieke wet die het opnemen van een gesprek, waaraan men zelf...
Het Belgische strafrecht gaf het openbaar ministerie de mogelijkheid om met beklaagden minnelijke schikkingen af te...
De termijn waarbinnen een rechterlijk bevel noodzakelijk is om een arrestatie te laten voortduren, is niet...
Op 11 november jl. berichtte de Standaard “Parket start zelf met onderzoek naar Bart De Pauw”....
Een gerechtelijk onderzoek is een onderzoek naar strafbare feiten dat uitgevoerd wordt onder leiding van een...