Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

De ‘Wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek (9 mei 2018, Staatsblad...
Door de wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de...
Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation (‘GDPR’) in werking, vanaf afgelopen maandag...
Op 25 mei 2018 keurde de Commissie voor de Justitie in eerste lezing een wetsvoorstel goed...
Op 24 mei 2018 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Frankrijk veroordeeld...
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 mei 2018 waarschuwt tegen te strenge toepassing van...
Wat wijzigt er? Art. 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering...
Almost two-thirds (65%) of companies in Belgium experienced economic crime in the last two years, compared...
Krantenkoppen en citaten als “Afkoopwet in strijd met Grondwet” (De Tijd 2 juni 2016), “Afkoopwet lijkt...
Een tweetal weken geleden liet de Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen plots...
U zal maar veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf :  u wilt uiteraard graag weten welk gedeelte van...
Cassatie 4 april 2017 (“Superconfex”) In een arrest van 4 april 2017 (P.16.0484) inzake het faillissement van de...
Onze strafwet is recent een aantal misdrijven rijker. Voyeurisme valt niet langer tussen de mazen van...
Trouwstoeten zijn een fenomeen. Het fenomeen van de trouwstoet stak in België de kop op begin...
In een eerder bericht van 10 november 2016 hadden we het al over het voorrecht van rechtsmacht, de...
Het Wetboek van Strafvordering voorziet in een bijzondere procedure voor de misdrijven gepleegd door magistraten en...
Op 8 februari 2018 keurde het parlement het wetsontwerp ter verbetering van verkeersveiligheid goed. De wet...
De wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende...
Het wetsontwerp over de minnelijke schikking en vele andere wijzigingen van het strafprocesrecht werd op donderdag...