Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Boete gekregen omdat je net iets té enthousiast plankgas gaf naar je vakantiebestemming? Een verkeersovertreding in...
Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake...
De invoering van een vierde bijzondere opsporingsmethode Het Wetboek van Strafvordering voorzag tot op heden in...
In een aantal vonnissen van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge van 20 juni 2018 werden...
Een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen konden tot voor kort niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden, zoals de federale...
De rechter kan vanaf 1 mei  2016 rechtstreeks een straf onder elektronisch toezicht opleggen als een...
In het Staatsblad van 20 juli 2018 werd de ‘Wet tot wijziging van het Strafwetboek en...
  De Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 3 juli 2018 het ‘Wetsontwerp...
Welke artikelen werden geviseerd door de verzoekende partij? De “Ordre des barreaux francophones et germanophone” vordert...
De verbeurdverklaring per equivalent van het instrument van het misdrijf is sinds 12 mei 2018 van...
De ‘Wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek (9 mei 2018, Staatsblad...
Door de wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de...
Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation (‘GDPR’) in werking, vanaf afgelopen maandag...
Op 25 mei 2018 keurde de Commissie voor de Justitie in eerste lezing een wetsvoorstel goed...
Op 24 mei 2018 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Frankrijk veroordeeld...
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 mei 2018 waarschuwt tegen te strenge toepassing van...
Wat wijzigt er? Art. 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering...
Almost two-thirds (65%) of companies in Belgium experienced economic crime in the last two years, compared...