Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Mr. Jan Swennen was op 25.09.2019 te gast bij TVL voor tekst en uitleg over de...
Twee weken geleden werd strafpleiter Derk Wiersum nabij zijn woning in Amsterdam in koelen bloede doodgeschoten....
Het op 1 oktober 2019 ingediend wetsvoorstel strekt ertoe strafsancties in te stellen jegens wie zijn...
Dat de zogenaamde Potpourri II-wet (wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en...
Overeenkomstig artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele...
De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale...
De inperking van het recht op verzet botst met de Grondwet en de Mensenrechtenverdragen, omdat een...
Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar...
De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken heeft fundamentele wijzigingen doorgevoerd aan...
Krachtens artikel 33, §2 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis (WVH) heeft het openbaar ministerie...
Wanneer de correctionele rechtbank een vonnis op tegenspraak velt, is deze uitspraak nog niet definitief. Partijen...
On June 15, 2019 ASCO Industries has broken its silence regarding the cyberattack saying it has...
In twee belangrijke arresten van 27 mei 2019 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over...
Het Openbaar Ministerie had in haar schriftelijke vordering de verbeurdverklaring (het ging concreet om een bedrag...
Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is...
Volgens cijfers van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) gebruikten in 2015 in Europa...