Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Meest gelezen

Iedereen droomt er wel eens van een schat te vinden. Maar hoe zit het eigenlijk met...
Als slachtoffer wenst u dat de dader gevat wordt en liefst ook een schadevergoeding te verkrijgen....
Een melding komt binnen op whatsapp, een naaktvideo van een bekende Vlaming verschijnt, vervolgens even lachen...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 13 februari 2020 Het arrest veroordeelt...
De voorbije weken doken herhaaldelijk filmpjes op met beelden van incidenten waarbij geweld werd gebruikt hetzij...
Werd u door een strafrechtbank definitief veroordeeld tot een geldboete en/of verbeurdverklaring en tot de gerechtskosten,...
Het onderwerp ‘politiegeweld’ is de laatste tijd niet meer weg te denken uit het maatschappelijk debat....
Op 15 juli 2020 werd in de kamer een wet goedgekeurd waarmee een aantal belangrijke wijzigingen...
Het Hof van Cassatie heeft met een opmerkelijk arrest beslist dat een uitsluiting van bewijs in...
Quel est l’état d’avancement du parquet européen en Belgique? Just yesterday, July 3, 2020, on “Euronews”,...
De rechtspraktijk ondervindt recent moeilijkheden over de interpretatie van rechterlijke uitspraken die onroerende goederen verbeurd verklaren...
Een blanco strafregister voor 75 euro? In een artikel van 20 mei 2020 deed Knack een...
De politierechter is de rechter die het hoger beroep tegen een GAS-boete behandelt. Volgens het Grondwettelijk...
De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo...
Sinds 2013 bestaat reeds de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen bij huiselijk geweld. Doorheen de jaren...
1.  —  Bijna een jaar geleden werden bij de Wet van 5 mei 2019 wijzigingen aangebracht...
Een aanbestedende overheid is enkel verplicht om een inschrijver uit te sluiten indien deze bij rechterlijke...