Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Mag Vertenten fluiten naar zijn (scheidsrechters)carrière? Mr. Geert Michiels, MPloy Advocaten sociaal recht licht (of fluit?)...
Inleiding In het onderzoek rond de voetbalfraude, werd door het federaal parket en één van de...
In het programma De Rechtbank kwam recent een interessante juridische vraag aan bod, die helaas door...
Op 9 mei 2018 veroordeelde de (Franstalige) Brusselse correctionele rechtbank een bedrijf dat luxewagens verhuurde en...
De kranten koppen geregeld met dramatische titels zoals “Politie achtervolgt automobilist na vluchtmisdrijf”, “dodelijk ongeval met...
Met de wet van 22 juli 2018 wordt het Belgische strafprocesrecht verrijkt met de figuur van...
Zoals we u hebben uitgelegd in onze bijdrage “Een strafblad maar toch een blanco attest van...
Boete gekregen omdat je net iets té enthousiast plankgas gaf naar je vakantiebestemming? Een verkeersovertreding in...
Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake...
De invoering van een vierde bijzondere opsporingsmethode Het Wetboek van Strafvordering voorzag tot op heden in...
In een aantal vonnissen van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge van 20 juni 2018 werden...
Een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen konden tot voor kort niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden, zoals de federale...
De rechter kan vanaf 1 mei  2016 rechtstreeks een straf onder elektronisch toezicht opleggen als een...
In het Staatsblad van 20 juli 2018 werd de ‘Wet tot wijziging van het Strafwetboek en...
  De Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 3 juli 2018 het ‘Wetsontwerp...
Welke artikelen werden geviseerd door de verzoekende partij? De “Ordre des barreaux francophones et germanophone” vordert...
De verbeurdverklaring per equivalent van het instrument van het misdrijf is sinds 12 mei 2018 van...