Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Meest gelezen

Al in 2005 werd de wettelijke mogelijkheid gecreëerd voor een gedetineerde om tegen een zogenaamde tuchtbeslissing...
In een arrest van 3 november 2020 (P.20.0672.N) heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over...
Overeenkomstig artikel 419, eerste lid Strafwetboek bedraagt de maximale gevangenisstraf voor onopzettelijke doding 2 jaar. In een tweede...
In een arrest van 20 oktober 2020 (P.19.1255.N) neemt het Hof van Cassatie standpunt in over...
Onlangs werd een nieuwe wet gepubliceerd met diverse bijkomende bepalingen ter voorkoming van het witwassen van...
Het zwijgrecht aan de ene kant, en het toezicht op de naleving van het sociaal recht...
Recent verleende ons kantoor bijstand bij een test met leugendetector of polygraaf. In tegenstelling tot waar...
Wanneer een proces-verbaal bijzondere bewijswaarde heeft, dan moet de rechter de materiële vaststellingen die door de...
Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw kan in de huidige samenleving vaak groot zijn. In principe...
Wie het verslag van de formateurs van 30 september 2020 doorneemt, stelt vast dat de regering-De...
Wanneer de strafrechter enkel nog moet beslissen over de burgerlijke belangen en dus niet meer over...
Duiding en achtergrond: problemen met de fiscale domicilie Begin vorige week ontploften de sociale media van...
Terwijl in de Verenigde Staten de vrees bestaat dat abortus er (nog meer) op de helling...
In een zaak behandeld door ons kantoor heeft het Grondwettelijk Hof bij arrest van 24 september...
In twee arresten van 8 september 2020 heeft het Hof van Cassatie de rechtspraak over het...
Iedereen droomt er wel eens van een schat te vinden. Maar hoe zit het eigenlijk met...
Als slachtoffer wenst u dat de dader gevat wordt en liefst ook een schadevergoeding te verkrijgen....
Een melding komt binnen op whatsapp, een naaktvideo van een bekende Vlaming verschijnt, vervolgens even lachen...