Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Uw speeksel graag! In het kader van de strijd tegen drugs in het verkeer heeft men...
In een arrest van 16 januari 2020 (nr. 8/2020) heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over...
In een belangrijk arrest van 17 december 2019 (P.19.0845.N/7) heeft het Hof van Cassatie toelichting gegeven...
Bedoeling van de wet Vluchtgevaar vormde de enige mogelijke grondslag voor de onmiddellijke aanhouding. Maar het...
Eerder dit gerechtelijk jaar besliste het Hof van Cassatie dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan...
Een (levenslang) rijverbod? Indien u het te bont maakt in het verkeer, riskeert u een rijverbod....
De ‘Potpourri II’-wet beoogde een efficiëntere behandeling van strafzaken in hoger beroep waarbij het debat voor...
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank Antwerpen, afdeling...
Het Jeugddelinquentiedecreet. Kinderen lopen helaas niet altijd netjes in de rij. Op een dag kan het...
Op de website van Unia wordt verwezen naar het vonnis van de correctionele rechtbank van 7...
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder...
Binnenkort zal seksueel misbruik van minderjarigen niet meer kunnen verjaren. Zo stemde de Kamercommissie Justitie op...
Cassatie 2 oktober 2019 (P.18.0981.F) Een arrest van het Hof van Cassatie van 2 oktober 2019 maakt duidelijk...
In een arrest van 24 oktober 2019 (nr. 161/2019) beslist het Grondwettelijk Hof dat het feit...
In een arrest van 8 oktober 2019 (P.19.0611.N) heeft het Hof van Cassatie beslist dat het...
Mr. Jan Swennen was op 25.09.2019 te gast bij TVL voor tekst en uitleg over de...