Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Het Vlaams Parlement heeft op 6 februari 2019 het nieuwe jeugddelinquentierecht goedgekeurd, waarvan de inwerkingtreding voorzien...
Overtredingen van de fiscale wetsbepalingen kunnen, voor zover ze met bedrieglijk opzet of het oogmerk om...
Op 6 december 2018 heeft het Grondwettelijk Hof een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot inbreuken...
Uit een arrest van 23 januari 2019 (nr. 8/2019) van het Grondwettelijk Hof blijkt dat GAS-boetes...
In de zaak Ēcis t. Letland heeft het EHRM zich op 10 januari 2019 uitgesproken over de vraag...
Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie, zonder verzet tegen opsporen van die documenten: geen...
In een arrest van 23 oktober 2018 (P.18.0577.N) heeft het Hof van Cassatie gezorgd voor meer duidelijkheid over...
Vaststaande achterstallige douane- en accijnsschulden, verkeers- en penale boetes daadwerkelijk innen blijkt voor onze overheid een...
Sinds geruime tijd is buitgericht opsporen en bestraffen een speerpunt bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit....
Mag Vertenten fluiten naar zijn (scheidsrechters)carrière? Mr. Geert Michiels, MPloy Advocaten sociaal recht licht (of fluit?)...
Inleiding In het onderzoek rond de voetbalfraude, werd door het federaal parket en één van de...
In het programma De Rechtbank kwam recent een interessante juridische vraag aan bod, die helaas door...
Op 9 mei 2018 veroordeelde de (Franstalige) Brusselse correctionele rechtbank een bedrijf dat luxewagens verhuurde en...
De kranten koppen geregeld met dramatische titels zoals “Politie achtervolgt automobilist na vluchtmisdrijf”, “dodelijk ongeval met...
Met de wet van 22 juli 2018 wordt het Belgische strafprocesrecht verrijkt met de figuur van...
Zoals we u hebben uitgelegd in onze bijdrage “Een strafblad maar toch een blanco attest van...