Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Quel est l’état d’avancement du parquet européen en Belgique? Just yesterday, July 3, 2020, on “Euronews”,...
De rechtspraktijk ondervindt recent moeilijkheden over de interpretatie van rechterlijke uitspraken die onroerende goederen verbeurd verklaren...
Wraakporno wordt strafbaar Sexueel getinte foto’s verspreiden van uw ex op social media? Geen goed idee. Wraakporno wordt...
Een blanco strafregister voor 75 euro? In een artikel van 20 mei 2020 deed Knack een...
De politierechter is de rechter die het hoger beroep tegen een GAS-boete behandelt. Volgens het Grondwettelijk...
De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo...
Sinds 2013 bestaat reeds de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen bij huiselijk geweld. Doorheen de jaren...
1.  —  Bijna een jaar geleden werden bij de Wet van 5 mei 2019 wijzigingen aangebracht...
Een aanbestedende overheid is enkel verplicht om een inschrijver uit te sluiten indien deze bij rechterlijke...
Elkeen is ondertussen stilaan vertrouwd met de maatregelen die de regering oplegde teneinde de verspreiding van het...
Het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep hebben op 25.03.2020 een omzendbrief uitgevaardigd gekend onder het nr...
De ‘kost’ van een minnelijke schikking bij het uitbaten in strijd met de Coronavoorschriften hoeft zich...
Justitie in corona-tijden Er is al veel geschreven over de corona-maatregelen binnen justitie. Letterlijk dan. De...
Stel: je geeft je wagen in bewaring aan een garage met als doel hem te verkopen....
De polygraaf, die wel eens verkeerdelijk de naam ‘leugendetector’ toebedeeld krijgt, wordt reeds sinds de jaren vijftig gebruikt...
Door de veroordeling van een voorzitter van een vakbondscentrale te bevestigen, geeft het Hof van Cassatie...