Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Meest gelezen

In 2019 bracht de wetgever nieuwe wetgeving op de plank voor jongeren die onder de leeftijd...
Recent verscheen in de pers dat Wikileaks-oprichter Julian Assange, opmerkelijk genoeg, niet zal worden uitgeleverd aan...
In onze vorige blog bespraken we al hoe handelaars in kunst en antiek onderworpen zullen worden aan de...
Punt. VZW, advies- en informatiecentrum seksueel grensoverschrijdend gedrag, meldt dat 80 mensen per dag in België te maken...
Op 01/04/2020 diende parlementslid Marco Van Hees (PvdA) een wetsvoorstel in met het doel om de...
De nieuwe en populaire Netflix-serie “Bridgerton” is in veel landen het best bekeken programma van dit...
Bij de Wet van 4 februari 2020 werd de polygraaftest, ook wel de ‘leugendetectortest’ genoemd, ingeschreven...
In den beginne… De definitie van het misdrijf verkrachting is doorheen de geschiedenis sterk geëvolueerd. In...
In een ouder bericht hadden we het al over de beslissing van het Hof van Justitie dat een...
Als u strafrechtelijk veroordeeld werd, zal deze veroordeling op uw attest van goed gedrag en zeden...
1.De Corona crisis is er nog steeds, volop: er liggen nog steeds teveel mensen in het...
Twitter weigerde een naaktbeeld van een slachtoffer te verwijderen op vraag van het Instituut voor de...
Het vonnis De rechters waren daarom van oordeel dat alle verhoren van CVH moesten geweerd worden...
U heeft een uitnodiging tot verhoor van de politie ontvangen. De categorie van het verhoor zal...
Op 10 november verklaarde minister van Justitie Van Quickenborne in de Kamercommissie justitie dat de strijd...
Al in 2005 werd de wettelijke mogelijkheid gecreëerd voor een gedetineerde om tegen een zogenaamde tuchtbeslissing...
In een arrest van 3 november 2020 (P.20.0672.N) heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over...
Overeenkomstig artikel 419, eerste lid Strafwetboek bedraagt de maximale gevangenisstraf voor onopzettelijke doding 2 jaar. In een tweede...