Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

De reden voor de hervorming 1. Ons ruim 150 jaar oude Strafwetboek heeft de ene wijziging...
Stakingen zijn een gekend fenomeen in dit land. Dus zou men kunnen veronderstellen dat er ook...
In ons bericht van 5 oktober 2017 (kan een verdachte gedwongen worden een smartphone of pc...
Het Grondwettelijk Hof heeft op 6 februari 2020 de spijtoptantenregeling bevestigd onder voorbehoud van enkele waarborgen...
Slachtoffers van seksueel misbruik willen geen wraak maar erkenning van hun leed. Daarom verdienen ze niet...
Uw speeksel graag! In het kader van de strijd tegen drugs in het verkeer heeft men...
In een arrest van 16 januari 2020 (nr. 8/2020) heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over...
In een belangrijk arrest van 17 december 2019 (P.19.0845.N/7) heeft het Hof van Cassatie toelichting gegeven...
Bedoeling van de wet Vluchtgevaar vormde de enige mogelijke grondslag voor de onmiddellijke aanhouding. Maar het...
Eerder dit gerechtelijk jaar besliste het Hof van Cassatie dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan...
Een (levenslang) rijverbod? Indien u het te bont maakt in het verkeer, riskeert u een rijverbod....
De ‘Potpourri II’-wet beoogde een efficiëntere behandeling van strafzaken in hoger beroep waarbij het debat voor...
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank Antwerpen, afdeling...
Het Jeugddelinquentiedecreet. Kinderen lopen helaas niet altijd netjes in de rij. Op een dag kan het...
Op de website van Unia wordt verwezen naar het vonnis van de correctionele rechtbank van 7...