Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is...
Volgens cijfers van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) gebruikten in 2015 in Europa...
Het verbod tot het afsluiten van een voorafgaande beslissing inzake verrichtingen met de belastingparadijzen In het...
Op 20 juni 2019 spreekt mr. Jürgen Egger (advocaat-vennoot Laga)  over ‘Insolventierecht: raaklijnen met het strafrecht’...
Deze week verscheen zeer uitgebreid in de pers dat de Gentse Kompass Klub, in november nog...
Wie draait op voor een verkeersovertreding die werd begaan met een bedrijfsvoertuig? Een goede administratie kan...
Over de verplichting van de vonnisrechter om getuigen à charge te horen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, is...
In een recent arrest (12 februari 2019, P.18.1037.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat wanneer de...
In een Valentijnsarrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) heeft het Grondwettelijk Hof verduidelijkt dat het...
Verjaringstermijn: twee jaar sedert 15 februari 2018 De verjaringstermijn van de strafvordering wegens overtredingen op de...
Het Vlaams Parlement heeft op 6 februari 2019 het nieuwe jeugddelinquentierecht goedgekeurd, waarvan de inwerkingtreding voorzien...
Overtredingen van de fiscale wetsbepalingen kunnen, voor zover ze met bedrieglijk opzet of het oogmerk om...
Op 6 december 2018 heeft het Grondwettelijk Hof een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot inbreuken...
Uit een arrest van 23 januari 2019 (nr. 8/2019) van het Grondwettelijk Hof blijkt dat GAS-boetes...