Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

In de zaak Ēcis t. Letland heeft het EHRM zich op 10 januari 2019 uitgesproken over de vraag...
Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie, zonder verzet tegen opsporen van die documenten: geen...
In een arrest van 23 oktober 2018 (P.18.0577.N) heeft het Hof van Cassatie gezorgd voor meer duidelijkheid over...
Vaststaande achterstallige douane- en accijnsschulden, verkeers- en penale boetes daadwerkelijk innen blijkt voor onze overheid een...
Sinds geruime tijd is buitgericht opsporen en bestraffen een speerpunt bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit....
Mag Vertenten fluiten naar zijn (scheidsrechters)carrière? Mr. Geert Michiels, MPloy Advocaten sociaal recht licht (of fluit?)...
Inleiding In het onderzoek rond de voetbalfraude, werd door het federaal parket en één van de...
In het programma De Rechtbank kwam recent een interessante juridische vraag aan bod, die helaas door...
Op 9 mei 2018 veroordeelde de (Franstalige) Brusselse correctionele rechtbank een bedrijf dat luxewagens verhuurde en...
De kranten koppen geregeld met dramatische titels zoals “Politie achtervolgt automobilist na vluchtmisdrijf”, “dodelijk ongeval met...
Met de wet van 22 juli 2018 wordt het Belgische strafprocesrecht verrijkt met de figuur van...
Zoals we u hebben uitgelegd in onze bijdrage “Een strafblad maar toch een blanco attest van...
Boete gekregen omdat je net iets té enthousiast plankgas gaf naar je vakantiebestemming? Een verkeersovertreding in...
Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake...
De invoering van een vierde bijzondere opsporingsmethode Het Wetboek van Strafvordering voorzag tot op heden in...
In een aantal vonnissen van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge van 20 juni 2018 werden...
Een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen konden tot voor kort niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden, zoals de federale...
De rechter kan vanaf 1 mei  2016 rechtstreeks een straf onder elektronisch toezicht opleggen als een...