Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar...
De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken heeft fundamentele wijzigingen doorgevoerd aan...
Krachtens artikel 33, §2 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis (WVH) heeft het openbaar ministerie...
Wanneer de correctionele rechtbank een vonnis op tegenspraak velt, is deze uitspraak nog niet definitief. Partijen...
On June 15, 2019 ASCO Industries has broken its silence regarding the cyberattack saying it has...
In twee belangrijke arresten van 27 mei 2019 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over...
Het Openbaar Ministerie had in haar schriftelijke vordering de verbeurdverklaring (het ging concreet om een bedrag...
Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is...
Volgens cijfers van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) gebruikten in 2015 in Europa...
Het verbod tot het afsluiten van een voorafgaande beslissing inzake verrichtingen met de belastingparadijzen In het...
  In deze bijdrage overlopen we een aantal relevante Cassatie-arresten. Faillissement. Misbruik van vertrouwen. Witwassen van...
Deze week verscheen zeer uitgebreid in de pers dat de Gentse Kompass Klub, in november nog...
Wie draait op voor een verkeersovertreding die werd begaan met een bedrijfsvoertuig? Een goede administratie kan...
Over de verplichting van de vonnisrechter om getuigen à charge te horen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, is...
In een recent arrest (12 februari 2019, P.18.1037.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat wanneer de...
In een Valentijnsarrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) heeft het Grondwettelijk Hof verduidelijkt dat het...