Straf- en strafprocesrecht

Straf- en strafprocesrecht

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder...
Binnenkort zal seksueel misbruik van minderjarigen niet meer kunnen verjaren. Zo stemde de Kamercommissie Justitie op...
Cassatie 2 oktober 2019 (P.18.0981.F) Een arrest van het Hof van Cassatie van 2 oktober 2019 maakt duidelijk...
In een arrest van 24 oktober 2019 (nr. 161/2019) beslist het Grondwettelijk Hof dat het feit...
In een arrest van 8 oktober 2019 (P.19.0611.N) heeft het Hof van Cassatie beslist dat het...
Mr. Jan Swennen was op 25.09.2019 te gast bij TVL voor tekst en uitleg over de...
Twee weken geleden werd strafpleiter Derk Wiersum nabij zijn woning in Amsterdam in koelen bloede doodgeschoten....
Het op 1 oktober 2019 ingediend wetsvoorstel strekt ertoe strafsancties in te stellen jegens wie zijn...
Dat de zogenaamde Potpourri II-wet (wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en...
Overeenkomstig artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele...
De strafprocedure is de wetgevingstsunami die ons land heeft gekend niet ontsnapt. Met name de fiscale...
De inperking van het recht op verzet botst met de Grondwet en de Mensenrechtenverdragen, omdat een...
Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar...
De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken heeft fundamentele wijzigingen doorgevoerd aan...
Krachtens artikel 33, §2 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis (WVH) heeft het openbaar ministerie...
Wanneer de correctionele rechtbank een vonnis op tegenspraak velt, is deze uitspraak nog niet definitief. Partijen...
On June 15, 2019 ASCO Industries has broken its silence regarding the cyberattack saying it has...