Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Meest gelezen

Sedert 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Op 24 december 2020 sloten de Europese...
In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest  nr. 249.367 van 30 december 2020...
Het initieel wetsvoorstel ingediend op 8 juli jl. tot beperking van de toepassing van artikel 38/9...
In een recent arrest heeft de Raad van State (nr. 248.139 van 13 augustus 2020, NV...
Besturen zijn zich vaak onvoldoende bewust van de flexibiliteit die zij hebben bij het plaatsen van...
In een arrest van 26 november 2020 (nr. 157/2020) oordeelde het Grondwettelijk Hof over de verschillende...
De maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben o.a....
Bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen, zullen in de toekomst een grotere kans maken om overheidsopdrachten binnen...
Bij welke verhaalinstantie moet de benadeelde inschrijver een vordering tot schadevergoeding indienen. Vaak richten benadeelde inschrijvers...
Na lang wachten heeft ons land een nieuwe federale regering. Wat heeft de formatienota te zeggen...
Op 8 juli j.l. werd bij de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend tot beperking...
Overheidsopdrachten worden overeenkomstig artikel 9 Wet Overheidsopdrachten doorgaans geplaatst tegen forfaitaire prijs. Ten gevolge van economische...
De Commissie heeft een gids gepubliceerd met 71 goede praktijkvoorbeelden van maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten om overheidsinkopers...
In het arrest van 18 juni 2020, nr. 247.832, heeft de Raad van State zich zonder...
In overheidsopdrachten is de aanbesteder in beginsel verplicht om de inschrijver om verantwoording van schijnbaar abnormaal...