Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Meest gelezen

Het Hof van Cassatie heeft in een bijzonder boeiend arrest van 22 januari 2021(C.19.0303.N) – voortbouwend...
In een recent arrest (RvS, 5 februari 2021, nr. 249.726) heeft de Raad van State zich...
De I-index is een lijst van bouwmaterialen met een bepaalde weging aan de hand waarvan de...
Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks...
In deze reeks artikelen wordt een selectie van de Nederlandstalige rechtspraak met betrekking tot overheidsopdrachten en...
Naar aanleiding van een Belgische zaak, is het Hof van Justitie recent ingegaan op de vraag...
De Raad van State heeft zich in een recent arrest (nr. 248.216 van 7 september 2020,...
Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State is een subgunningscriterium een voorafgaand aan de...
Hof van Justitie herneemt criteria De vraag of een privaatrechtelijke entiteit beschouwd dient te worden als een aanbestedende...
De Raad van State oordeelde doorgaans dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap...
Uit het recente arrest van 19 januari 2021 met nr. 249.527 van de Raad van State...
In deze reeks artikelen wordt een selectie van de Nederlandstalige rechtspraak met betrekking tot overheidsopdrachten en...
Sedert 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Op 24 december 2020 sloten de Europese...
In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest  nr. 249.367 van 30 december 2020...
Het initieel wetsvoorstel ingediend op 8 juli jl. tot beperking van de toepassing van artikel 38/9...
In een recent arrest heeft de Raad van State (nr. 248.139 van 13 augustus 2020, NV...
Besturen zijn zich vaak onvoldoende bewust van de flexibiliteit die zij hebben bij het plaatsen van...
In een arrest van 26 november 2020 (nr. 157/2020) oordeelde het Grondwettelijk Hof over de verschillende...