Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs...
De actuele situatie als gevolg van het Corona-virus gaat ook in het kader van de gunningsfase...
De corona-crisis treft de volledige economie en kondigt zich jammer genoeg aan als voorbode van één...
In een vorige nieuwsflash gaven wij reeds aan dat COVID-19 belangrijke gevolgen kan hebben op de...
Bespreking van het arrest van de Raad van State van 8 oktober 2019, nr. 245.684. Het...
What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs...
Het Coronavirus kan belangrijke gevolgen hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten....
The ‘action plan’ of the Belgian government – who decides which measures are to be taken...
In een belangwekkend vonnis nr. 2020/1001 van 24 januari 2020 oordeelt de 7e kamer van de...
(Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2019) Het Grondwettelijk Hof heeft...
In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente schenen wij een licht op de...
De windmolenparken voor de Belgische kust hebben een boerenjaar achter de rug. Ze hebben in 2019...
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Bij elke plaatsing van een...
Uitsluitingsgronden In het kader van overheidsopdrachten gelden er een aantal wettelijke uitsluitingsgevallen naar Unie- en Belgisch...
Onder de vorige Richtlijn Overheidsopdrachten werden bepaalde diensten – zgn. B-diensten – uitgesloten van de toepassing...
Het Hof van Cassatie kreeg een interessante casus voorgeschoteld met betrekking tot de interpretatie van artikel...
The European Commission recently issued guidance on the participation of third country bidders in public procurement....
Overheidsopdrachten staat gelijk aan het volgen van regels – en binnenkort worden de spelregels (opnieuw) gewijzigd....
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vaardigde op 21 juni 2019 een omzendbrief uit...
De problematiek Het Grondwettelijk Hof diende zich te buigen over de verenigbaarheid van de uitsluitingen van...