Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

De Commissie heeft een gids gepubliceerd met 71 goede praktijkvoorbeelden van maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten om overheidsinkopers...
In het arrest van 18 juni 2020, nr. 247.832, heeft de Raad van State zich zonder...
In overheidsopdrachten is de aanbesteder in beginsel verplicht om de inschrijver om verantwoording van schijnbaar abnormaal...
Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft...
Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer...
Een aanbestedende overheid is enkel verplicht om een inschrijver uit te sluiten indien deze bij rechterlijke...
Gelet op de ervaringen met het NEC4-model (en met de vorige editie NEC3) in het buitenland,...
Op 22 april 2020 werd het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de...
Op 9 april 2020 werden in het Belgisch Staatsblad een reeks van bijzondere machtenbesluiten gepubliceerd om...
What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs...
De actuele situatie als gevolg van het Corona-virus gaat ook in het kader van de gunningsfase...
De corona-crisis treft de volledige economie en kondigt zich jammer genoeg aan als voorbode van één...
In een vorige nieuwsflash gaven wij reeds aan dat COVID-19 belangrijke gevolgen kan hebben op de...
Bespreking van het arrest van de Raad van State van 8 oktober 2019, nr. 245.684. Het...
What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs...
Het Coronavirus kan belangrijke gevolgen hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten....
The ‘action plan’ of the Belgian government – who decides which measures are to be taken...
In een belangwekkend vonnis nr. 2020/1001 van 24 januari 2020 oordeelt de 7e kamer van de...