Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Op 13 augustus 2014 sloten de Belgische Staat en NV Vanassche FFE een overeenkomst voor het...
Artikel  3, 3° van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007 voorziet in de integratie...
In het Staatsblad van 27 februari 2019  is de ‘Omzendbrief Easybrussels/2019/e-Proc.-Overheidsopdrachten – Gebruik van de e-Procurementapplicaties...
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van...
Uit een arrest van de Raad van State dd. 30 oktober 2018 (nr. 242.833) is nog...
Overheidsopdrachten – Verloop van de procedure – in de praktijk – hoe een overheidsopdracht plaatsen? Uittreksel uit...
Overeenkomstig artikel 79, § 2, eerste lid, 2º van het KB plaatsing 2017 mogen de inschrijvers...
Public procurement is one of the fields in which government is rapidly digitalising. Since 18 October...
De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten zijn op 30 juni...
Het Hof van justitie heeft in het bekende TNS Dimarso-arrest nr. C-6/15 van 14 juli 2016 geoordeeld dat...
De ministerraad keurde op 11 januari 2019 een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over...
In januari 2018 berichtte GD&A Advocaten u reeds omtrent twee arresten van de Raad van State...
On 25 October 2018, the CJEU ruled in Case C-413/17 on the margin of discretion of...
In deze nieuwsflash behandelen wij een recent arrest van de Raad van State van 23 oktober...
Mr. Claire Lombert (Senior Associate Loyens & Loeff) wijst in een post op LinkedIn op een...
Vanaf 18 oktober 2018 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronisch te communiceren met de marktdeelnemers wanneer...
De complexiteit van overheidsopdrachten leidt regelmatig tot een delegatie van bevoegdheden inzake het toezicht van en...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...