Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente schenen wij een licht op de...
De windmolenparken voor de Belgische kust hebben een boerenjaar achter de rug. Ze hebben in 2019...
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Bij elke plaatsing van een...
Uitsluitingsgronden In het kader van overheidsopdrachten gelden er een aantal wettelijke uitsluitingsgevallen naar Unie- en Belgisch...
Onder de vorige Richtlijn Overheidsopdrachten werden bepaalde diensten – zgn. B-diensten – uitgesloten van de toepassing...
Het Hof van Cassatie kreeg een interessante casus voorgeschoteld met betrekking tot de interpretatie van artikel...
The European Commission recently issued guidance on the participation of third country bidders in public procurement....
Overheidsopdrachten staat gelijk aan het volgen van regels – en binnenkort worden de spelregels (opnieuw) gewijzigd....
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vaardigde op 21 juni 2019 een omzendbrief uit...
De problematiek Het Grondwettelijk Hof diende zich te buigen over de verenigbaarheid van de uitsluitingen van...
In aanloop naar de Week van de Duurzame Gemeente lieten wij al eerder ons licht schijnen...
Zowel de Europese Richtlijn 2014/24 als de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die voor...
Betwistingen inzake het al dan niet abnormaal karakter van de in een offerte aangeboden prijzen zijn...
Midden september 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een nieuwe online markplaats voor start-ups en...
Bespreking van het arrest van de Raad van State van 1 oktober 2019, nr. 245.589. Het...
De aanbestedende overheid is overeenkomstig artikel 84 Overheidsopdrachtenwet 2016 en artikel 35 KB Plaatsing 2017 verplicht...
Bespreking van het arrest Hof van Justitie van 2 mei 2019  – C-309/18 – Lavorgna Probleemstelling...
Richtsnoeren bieden overheidsinkopers in de lidstaten praktisch advies. De gepubliceerde richtsnoeren maken deel uit van een...
De visie van het hof van beroep te Gent van 24 mei 2013 De appelrechters stellen...