Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Bij welke verhaalinstantie moet de benadeelde inschrijver een vordering tot schadevergoeding indienen. Vaak richten benadeelde inschrijvers...
Na lang wachten heeft ons land een nieuwe federale regering. Wat heeft de formatienota te zeggen...
Op 8 juli j.l. werd bij de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend tot beperking...
Overheidsopdrachten worden overeenkomstig artikel 9 Wet Overheidsopdrachten doorgaans geplaatst tegen forfaitaire prijs. Ten gevolge van economische...
De Commissie heeft een gids gepubliceerd met 71 goede praktijkvoorbeelden van maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten om overheidsinkopers...
In het arrest van 18 juni 2020, nr. 247.832, heeft de Raad van State zich zonder...
In overheidsopdrachten is de aanbesteder in beginsel verplicht om de inschrijver om verantwoording van schijnbaar abnormaal...
Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft...
Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer...
Een aanbestedende overheid is enkel verplicht om een inschrijver uit te sluiten indien deze bij rechterlijke...
Gelet op de ervaringen met het NEC4-model (en met de vorige editie NEC3) in het buitenland,...
Op 22 april 2020 werd het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de...
Op 9 april 2020 werden in het Belgisch Staatsblad een reeks van bijzondere machtenbesluiten gepubliceerd om...
What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs...
De actuele situatie als gevolg van het Corona-virus gaat ook in het kader van de gunningsfase...