Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Vanaf 18 oktober 2018 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronisch te communiceren met de marktdeelnemers wanneer...
De complexiteit van overheidsopdrachten leidt regelmatig tot een delegatie van bevoegdheden inzake het toezicht van en...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
In een arrest van 28 juni 2018 werpt het Gerecht van eerste aanleg van de Europese...
Middels een arrest van 1 maart 2018 (nr. 240.866) oordeelt de Raad van State – in...
Ongeacht de plaatsingsprocedure dient een aanbestedende overheid elke offerte te onderwerpen aan een algemeen prijs- of...
Lokale besturen zijn volop bezig met het doorlichten en optimaliseren van hun verzekeringsportefeuille via een openbare...
Eenieder die regelmatig meedingt naar overheidsopdrachten voor (vooral) werken, is vertrouwd met de mogelijkheid om fouten...
Het wordt al maanden  gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie...
Middels een arrest van 30 januari 2018 (nr. 240.618) oordeelt de Raad van State dat het...
Het nieuwe regelgevend kader inzake overheidsopdrachten (en concessieovereenkomsten), dat inwerking trad op 30 juni 2017, bracht...
Het Grondwettelijk Hof werd gevat met een rechtstreeks vernietigingsberoep tegen artikel 28, § 1, 74° Overheidsopdrachtenwet...
Aanbestedende overheden hebben veel te winnen bij het samen aankopen van werken, leveringen en diensten. Niet...
Op 17 juli 2017 verscheen in het Staatsblad de Omzendbrief van 10 juli 2017 over de...