Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Richtsnoeren bieden overheidsinkopers in de lidstaten praktisch advies. De gepubliceerde richtsnoeren maken deel uit van een...
De visie van het hof van beroep te Gent van 24 mei 2013 De appelrechters stellen...
Onlangs volgden twee hervormingen die betrekking hebben op het bedrijfsleven elkaar snel op: die van het...
Sinds januari 2019 is het regelgevend kader op vlak van onroerend goedtransacties voor Vlaamse en lokale...
Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW’s en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium....
  De wereld van de overheidsopdrachten wordt met rasse schreden gedigitaliseerd. Sinds 1 april 2019 zijn...
In navolging van de goedkeuring op 28 maart 2019 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het...
Op 28 maart 2019 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het ‘Wetsontwerp tot wijziging van de wet...
Op 13 augustus 2014 sloten de Belgische Staat en NV Vanassche FFE een overeenkomst voor het...
Artikel  3, 3° van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007 voorziet in de integratie...
In het Staatsblad van 27 februari 2019  is de ‘Omzendbrief Easybrussels/2019/e-Proc.-Overheidsopdrachten – Gebruik van de e-Procurementapplicaties...
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van...
Uit een arrest van de Raad van State dd. 30 oktober 2018 (nr. 242.833) is nog...
Overheidsopdrachten – Verloop van de procedure – in de praktijk – hoe een overheidsopdracht plaatsen? Uittreksel uit...
Overeenkomstig artikel 79, § 2, eerste lid, 2º van het KB plaatsing 2017 mogen de inschrijvers...