Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Krachtens artikel 90bis van het Bosdecreet is ontbossing slechts mogelijk mits compensatie. Deze compensatie neemt de...
Zoals u weet volgen wij de wijzigingen op het vlak van ruimtelijke ordening nauwgezet op, zeker...
Sommige pesticiden op basis van neonicotinoïden blijken ware “bijenkillers” te zijn. Dit werd recentelijk opnieuw bevestigd...
Artikel 4.3.3 § 1 VLAREMA bepaalde tot voor kort dat een sloopinventaris afvalstoffen vereist was om...
In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van...
De Vlaamse Regering stelde op 9 maart 2018 (B.S. 24 april 2018) de inwerkintreding van bepaalde...
Inzake de Gentse parkeerrichtlijnen werd op 24 april 2018 een arrest geveld door de Raad van...
In een vonnis van 27 maart 2018 stelt de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel dat‘een...
De Vlaamse regering heeft op 29 maart 2018 een ‘Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse...
De Vlaamse Regering heeft bij Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake...
Voor het Jaarboek 2017 TeRecht van uitgeverij Larcier gaan Guan Schaiko en Stefanie François dieper in...
AL TE VAAK WORDT DE AANVRAAG VAN EEN BODEMATTEST TE LANG UITGESTELD, WAT KAN LEIDEN TOT...
Werken uitvoeren aan een beschermd monument doe je niet zomaar. Er zijn meer beperkingen dan bij...
Lees hier meer over de groeiende aandacht voor microplastics, die meer en meer in producten en...
Onderzoek heeft uitgewezen dat er in Vlaanderen heel wat bouwovertredingen van allerhande aard en omvang terug...
Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Nederlandse Raad van State, deed de Grote Kamer...
Sinds 1 januari 2017 geeft het agentschap onroerend erfgoed niet langer advies bij vergunningsplichtige aanvragen over...
U zal het waarschijnlijk al gehoord hebben op het nieuws. De Codextrein 2017 heeft een zeer...
Vanaf 1 maart 2018  treden een aantal nieuwigheden op het vlak van handhaving in werking, dit...
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een arrest van 30 januari 2018...