Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

Meest gelezen

Voor het hof van beroep te Antwerpen werd door beklaagde opgeworpen dat de herstelvordering van de...
Europa moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dit is het ambitieuze streefdoel van de Europese “Green Deal”....
Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen,...
Enkele Vlaamse parlementsleden hebben een voorstel van decreet tot wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet ingediend. Het...
De Raad voor Vergunningsbetwistingen[1] is, sinds de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet[2] op 1 januari 2018[3], bevoegd...
We hebben er allemaal op gewacht en met arrest nr. RvVb-A-1920-1064 is ze er, de prejudiciële...
Verplaatsbare woningen worden steeds aantrekkelijker en winnen aan populariteit. Niet helemaal onterecht. Beeld u even in:...
In een arrest van 9 juli 2020 (nr. 102/2020) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een...
In die zin oordeelt het Hof van Cassatie in een arrest van 27 januari 2020 waarbij...
De behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen kennen terug hun normale verloop. Ten...
Indien men als lokaal bestuur wenst op te treden tegen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken is de...
In aanvulling op onze e-zine van 21 april 2020 betreffende de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid, informeren wij...
De inhoud van aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt sinds kort door de Vlaamse Overheid gepubliceerd op...
Indien u werken in, aan of rond uw woning wenst uit te voeren, is de eerste...
Naar aanleiding van een eerdere bijdrage hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor inwoners om...
Het Hof van Cassatie casseerde onlangs een arrest dat een vastgoedcontract nietig verklaarde omwille van een...
1. Civiele noodsituatie Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in...
In het kader van de strijd tegen COVID-19 verleende het Vlaams Parlement op 20 maart jl....
Impact Coronavirus op de verschillende vergunningsprocedures  Op 18 maart 2020 gaf het Vlaams Parlement groen licht...