Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

De regelgeving omtrent het gebruik en de toepassing van het Omgevingsloket kende op 3 november 2020...
Op 3 november 2020 treedt de verruimde mogelijkheid tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden op vraag van de...
Het reportageprogramma “Pano” deed onderzoek naar de waterkwaliteit in Vlaanderen. Die blijkt volgens “Pano” erbarmelijk te...
Op 20 oktober 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 16 oktober 2020 waarin...
Op 18 mei 2020 werd in het Vlaams Parlement een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister...
De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau....
Wie in het Vlaamse Gewest een bouwovertreding begaat, kan een minnelijke schikking aanvragen om een veroordeling (en lange gerechtelijke procedure)...
De Vlaamse decreetgever beoogt met het decreet tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams...
In een interessant vonnis van 6 oktober 2020 heeft de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling...
Sedert 2014 al werden aan de Raad van State door een wijziging van de Gecoördineerde Wetten...
In deze laatste episode van de reeks omtrent milieu-aansprakelijkheid van lokale besturen ligt de focus op...
Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die...
In het arrest nr. RvVb-A-2021-0033 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich op 10 september 2020 uitgesproken...
Voor het hof van beroep te Antwerpen werd door beklaagde opgeworpen dat de herstelvordering van de...
Europa moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dit is het ambitieuze streefdoel van de Europese “Green Deal”....
Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen,...
Enkele Vlaamse parlementsleden hebben een voorstel van decreet tot wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet ingediend. Het...
De Raad voor Vergunningsbetwistingen[1] is, sinds de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet[2] op 1 januari 2018[3], bevoegd...
We hebben er allemaal op gewacht en met arrest nr. RvVb-A-1920-1064 is ze er, de prejudiciële...
Verplaatsbare woningen worden steeds aantrekkelijker en winnen aan populariteit. Niet helemaal onterecht. Beeld u even in:...