Milieu- en stedenbouwrecht

Milieu- en stedenbouwrecht

In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen heel wat conflicten ontstaan. Meestal spelen...
Vanaf 1 april 2019 zijn verschillende bepalingen van de archeologieregelgeving gewijzigd. Vooral de versoepeling van de...
Bij bodemverontreiniging moet de eigenaar in principe een beschrijvend onderzoek en een sanering laten uitvoeren, tenzij een gebruiker/exploitant van de...
Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse...
Op heden bestaan er voor kleinhandelaars in Brussel twee vergoedingsmechanismen bij openbare werken: een inkomstencompensatievergoeding en...
Zoals u waarschijnlijk reeds vernam, voerde de Codextrein 2017 heel wat wijzigingen door aan de Vlaamse...
Bij arrest van 14 maart  2019 (nr. 46/2019) heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2° en...
België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om...
In een arrest van vandaag, 14 maart 2019, heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2°, en 151, 3°,...
Op 7 maart 2019 treedt het artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) in...
Bij bouwprojecten gefinancierd door de Vlaamse overheid moet steeds een minimumbudget gespendeerd worden aan kunst. Het...
Met de codextrein van 8 december 2017 werden een aantal initiatieven gelanceerd om een aantal procedures...
Krachtens oude artikelen 6.1.1 en 6.1.41 – 6.1.43 VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) kan hetzij de...
Sedert 1958 gelden langs autosnelwegen bouwvrije stroken. De Vlaamse regering moderniseerde op 25 januari 2019 de regelgeving...
Het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 voorzag in de stedenbouwhandhaving een strak geregeld systeem gesteund op...
De Vlaamse Regering keurde op 1 februari 2019 op voorstel van Vlaams minister van Energie Lydia...
In een arrest van 31 januari 2019 (nr. 14/2019) boog het Grondwettelijk Hof zich over de...