Energierecht

Energierecht

On 30 November 2016, the Commission presented its long-awaited “Winter Package”, which contains a set of...
The European Commission (the “Commission”) published at the end of 2016 its “Clean Energy For All...
La Commission européenne constate que certains accords intergouvernementaux portant sur la fourniture de gaz, de pétrole...
The power and utilities sector has yet to fully embrace the transformative possibilities of blockchain. Find...
Historically energy trading was focused on a few key products – oil, petroleum products, gas and...
Door een bepaling over groenestroomcertificaten met terugwerkende kracht te vernietigen, zorgt de Raad van State er...
Het Vlaams gewest wil de fraude met niet-aangemelde zonnepanelen aanpakken. Maar niet alleen dat. Ook allerlei...
Set as an objective: To facilitate the further cost-effective deployment of offshore renewable energy, in particular...
De opwarming van de aarde is in onze huidige tijden een van de belangrijkste problemen voor...
De importheffingen die de Europese Unie heeft ingesteld voor Chinese zonnepanelen kunnen juridisch door de beugel....
Op 17 februari 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het Energiedecreet uit 2009 wijzigt...
Op nationaal, Europees en internationaal vlak worden heel wat maatregelen genomen om energiewinning uit windkracht te...
Stooktoestellen voor de verwarming moet je toetsen aan de sectorale bepalingen in hoofdstuk 5.43 van VLAREM...
A new study funded by the EU forecasts the likely evolution of European electricity markets between...
On 30 November 2016, the European Commission presented its “Clean energy for all Europeans” package. The...
A-G Ettema is van mening dat noch uit de Richtlijn 2003/96/EG, noch uit de jurisprudentie van...
De ontwikkeling van windturbines op land draait op volle toeren in Vlaanderen. Om de Europese 2020-doelstellingen...
An energy union should facilitate transporting energy between member states and make Europe less dependent on...
Advocaat-generaal Bobek concludeert dat elektriciteit voor de aandrijving van compressoren is te beschouwen als elektriciteit die...
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de belastingvoordelen die Italië toekent aan bepaalde ‘energie-intensieve’ bedrijven...