Energierecht

Energierecht

Meest gelezen

Bij arrest van 25 februari 2021[1] wijst het Grondwettelijk Hof de vorderingen tot schorsing van het Vlaamse decreet...
U heeft het de voorbije weken ongetwijfeld in de media kunnen volgen: het Grondwettelijk Hof heeft...
Pro memorie: “het systeem van de terugdraaiende teller”Met het arrest van 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk het...
Exact één week geleden verscheen het arrest van het Grondwettelijk Hof(1), dat voor een storm aan...
In zijn arrest van 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het regime van de “virtuele...
Op 31 december 2019 diende België, nog net op tijd, zijn definitieve nationaal energie- en klimaatplan...
De windmolenparken voor de Belgische kust hebben een boerenjaar achter de rug. Ze hebben in 2019...
In sterk verstedelijkte gebieden is er vaak heel wat minder hernieuwbare energieproductie (cf. De Tijd 29 november...
Sinds 29 april 2019 kunnen de eerste aanvragen tot erkenning als ‘regelluwe zone’ eindelijk worden ingediend. Het...
On 4 April 2019, the Belgian Parliament approved a Bill on the capacity remuneration mechanism (‘CRM’)....
The Belgian Federal Agency for Electricity and Gas (the CREG) issued a study on 20 December...
Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen minstens even energiezuinig zijn als een energetische nieuwbouwwoning die...
Door een stroomonderbreking lijdt uw bedrijf schade die er in kan bestaan dat enkele elektrische toestellen...
Het Decreet van 16 november 2018 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (Wijzigingsdecreet) voorziet in...
Het dreigende stroomtekort en het daarmee gepaard gaande onevenwicht op het Belgisch transmissienet zorgt al enkele...
Op 27 augustus 2018 verscheen het nieuwe KB ter herziening van de steunregeling voor offshore hernieuwbare...
Op 6 juli 2018 heeft de Vlaamse regering een ontwerp van decreet houdende wijziging van het...
Zo ziet het er alvast naar uit. In de ‘superministerraad’ van 20 juli 2018 hechtte de...