Energierecht

Energierecht

Op 31 december 2019 diende België, nog net op tijd, zijn definitieve nationaal energie- en klimaatplan...
De windmolenparken voor de Belgische kust hebben een boerenjaar achter de rug. Ze hebben in 2019...
In sterk verstedelijkte gebieden is er vaak heel wat minder hernieuwbare energieproductie (cf. De Tijd 29 november...
Sinds 29 april 2019 kunnen de eerste aanvragen tot erkenning als ‘regelluwe zone’ eindelijk worden ingediend. Het...
On 4 April 2019, the Belgian Parliament approved a Bill on the capacity remuneration mechanism (‘CRM’)....
The Belgian Federal Agency for Electricity and Gas (the CREG) issued a study on 20 December...
Tegen 2050 moeten alle woningen en appartementen minstens even energiezuinig zijn als een energetische nieuwbouwwoning die...
Door een stroomonderbreking lijdt uw bedrijf schade die er in kan bestaan dat enkele elektrische toestellen...
Het Decreet van 16 november 2018 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (Wijzigingsdecreet) voorziet in...
Het dreigende stroomtekort en het daarmee gepaard gaande onevenwicht op het Belgisch transmissienet zorgt al enkele...
Op 27 augustus 2018 verscheen het nieuwe KB ter herziening van de steunregeling voor offshore hernieuwbare...
Op 6 juli 2018 heeft de Vlaamse regering een ontwerp van decreet houdende wijziging van het...
Zo ziet het er alvast naar uit. In de ‘superministerraad’ van 20 juli 2018 hechtte de...
Het ontwerp van verzameldecreet energie dat de Vlaamse regering afgelopen vrijdag goedkeurde, verduidelijkt bij energiefraude het...
Met de afkondiging van het zogenaamde Winterpakket “Clean Energy for All Europeans” in november 2016 wenste...
In het Staatsblad van 1 juni 2018 verscheen het ‘Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier...
Respectievelijk artikel 34 en artikel 38 van de richtlijnen 2009/72/EG (elektriciteit) en 2009/73/EG (aardgas) stellen met...
De Europese Commissie heeft capaciteitsmechanismen voor elektriciteit van zes Lidstaten, waaronder België, goedgekeurd. Die maatregelen zijn...