Publiek recht

Publiek recht

In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen heel wat conflicten ontstaan. Meestal spelen...
On 4 April 2019, the Belgian Parliament approved a Bill on the capacity remuneration mechanism (‘CRM’)....
  De wereld van de overheidsopdrachten wordt met rasse schreden gedigitaliseerd. Sinds 1 april 2019 zijn...
Vanaf 1 april 2019 zijn verschillende bepalingen van de archeologieregelgeving gewijzigd. Vooral de versoepeling van de...
Bij bodemverontreiniging moet de eigenaar in principe een beschrijvend onderzoek en een sanering laten uitvoeren, tenzij een gebruiker/exploitant van de...
Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse...
In navolging van de goedkeuring op 28 maart 2019 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het...
Op heden bestaan er voor kleinhandelaars in Brussel twee vergoedingsmechanismen bij openbare werken: een inkomstencompensatievergoeding en...
Zoals u waarschijnlijk reeds vernam, voerde de Codextrein 2017 heel wat wijzigingen door aan de Vlaamse...
Op 28 maart 2019 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het ‘Wetsontwerp tot wijziging van de wet...
Bij arrest van 14 maart  2019 (nr. 46/2019) heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2° en...
België is een renovatieland, zoveel is zeker; en sommige gebouwen zijn uiteraard ook de moeite om...
In een arrest van vandaag, 14 maart 2019, heeft het Grondwettelijk Hof de artikelen 133, 2°, en 151, 3°,...
Deze week verscheen zeer uitgebreid in de pers dat de Gentse Kompass Klub, in november nog...
Op 7 maart 2019 treedt het artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) in...