Publiek recht

Publiek recht

Met een zekere regelmaat berichten de media over (gegoede) verdachten van sociale of fiscale fraude die...
In het arrest nr. RvVb-A-2021-0033 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich op 10 september 2020 uitgesproken...
Voor het hof van beroep te Antwerpen werd door beklaagde opgeworpen dat de herstelvordering van de...
Europa moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dit is het ambitieuze streefdoel van de Europese “Green Deal”....
Op 26 november 2019 werd de “Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op...
Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen,...
Enkele Vlaamse parlementsleden hebben een voorstel van decreet tot wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet ingediend. Het...
Op 8 juli j.l. werd bij de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend tot beperking...
De Raad voor Vergunningsbetwistingen[1] is, sinds de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet[2] op 1 januari 2018[3], bevoegd...
We hebben er allemaal op gewacht en met arrest nr. RvVb-A-1920-1064 is ze er, de prejudiciële...
Overheidsopdrachten worden overeenkomstig artikel 9 Wet Overheidsopdrachten doorgaans geplaatst tegen forfaitaire prijs. Ten gevolge van economische...
De Commissie heeft een gids gepubliceerd met 71 goede praktijkvoorbeelden van maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten om overheidsinkopers...
Verplaatsbare woningen worden steeds aantrekkelijker en winnen aan populariteit. Niet helemaal onterecht. Beeld u even in:...
In een arrest van 9 juli 2020 (nr. 102/2020) deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over een...
In het arrest van 18 juni 2020, nr. 247.832, heeft de Raad van State zich zonder...
In overheidsopdrachten is de aanbesteder in beginsel verplicht om de inschrijver om verantwoording van schijnbaar abnormaal...