Publiek recht

Publiek recht

Prof. dr. Joke Baeck geeft in onderstaand kort artikel een beknopte samenvatting van haar uitgebreide analyse...
In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling...
Op 6 juli 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende het integraal handsvestigingsbeleid goedgekeurd (hierna...
Het dreigende stroomtekort en het daarmee gepaard gaande onevenwicht op het Belgisch transmissienet zorgt al enkele...
Vanaf 18 oktober 2018 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronisch te communiceren met de marktdeelnemers wanneer...
Op 29 juni 2018 verleende de Vlaamse Regering de eerste principiële goedkeuring aan een voorontwerp van...
Vanaf 20 oktober 2018 of 15 januari 2019 dienen er in Vlaanderen nieuwe formulieren gebruikt te...
De complexiteit van overheidsopdrachten leidt regelmatig tot een delegatie van bevoegdheden inzake het toezicht van en...
In zitting van 20.07.2018 heeft de Vlaamse Ministerraad haar principiële goedkeuring verleend aan een voorontwerp van...
Het antwoord op deze vraag is bevestigend als er gewaagd kan worden van eenzelfde eenheid van...
Op 27 augustus 2018 verscheen het nieuwe KB ter herziening van de steunregeling voor offshore hernieuwbare...
Op 6 juli 2018 heeft de Vlaamse regering een ontwerp van decreet houdende wijziging van het...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
Met de vaststelling van de zogenaamde watergevoelige openruimtegebieden (ook wel de “WORG“) hoopt de Vlaamse regering een nieuwe...
De artikelen 2 en 42 van het Gemeentedecreet bepalen dat de gemeenteraad beschikt over de volheid...
Zowel in het Vlaams als in het Brussels Gewest zijn onlangs belangrijke zaken veranderd in het...
Ligt uw perceel in watergevoelig Open Ruimtegebied? In de Codextrein die op 1 januari 2018 in...