Publiek recht

Publiek recht

Meest gelezen

Op vrijdag 1 oktober 2021 organiseren LegalNews en Intersentia een webinar, opgenomen in een professionele TV-studio,...
In onze tweedelige nieuwsbrief, gepubliceerd op 10 en 18 juni jl., gingen wij dieper in op...
Het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen kan voor bepaalde overheidsopdrachten (en zoals hieronder blijkt...
Een project in Gentbrugge voor de realisatie van een 300-tal woningen, niet-residentiële functies en een nieuw...
Het gebeurt vaak dat een zaakvoerder van meerdere vennootschappen in zijn offerte voor een overheidsopdracht geen...
De Brusselse rechtbank van eerste aanleg deed recent uitspraak in de ophefmakende “klimaatzaak”, waarin Belgische burgers...
Leegstaande bedrijfsruimtes dragen bij tot stedelijk verval en worden bestreden. Vlaanderen hanteert hiervoor drie instrumenten: (1)...
Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen...
In de zaak Wiener Wohnen kwam het Hof van Justitie tot het besluit dat de gemeentelijke...
In een recent arrest bevestigt en verduidelijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn...
Onlangs verscheen een decreet dat de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Eén...
Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in...
Het overheidsopdrachtenrecht laat kandidaten en inschrijvers toe om beroep te doen op derden teneinde de gestelde...
Volgens de Raad van State in het arrest nr. 250.817 van 8 juni 2021 is dat niet...
Het belang van het arrest nr. 250.818 van 8 juni 2021 kan moeilijk onderschat worden: ‘De...
De Vlaamse Regering besloot op 21 mei 2021 tot de bekrachtiging en afkondiging van een nieuwe decreet dat...
Ondanks de grote tegenstand van sommige (milieu)belangengroepen keurde het Vlaams Parlement op 19 mei 2021 het...
De achtergrond In het Vlaams parlement ligt een voorstel op tafel om het belang dat een...