Publiek recht

Publiek recht

Opheffing substituerend vorderingsrecht – schending standstill-verplichting In arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk...
Overheidsopdrachten staat gelijk aan het volgen van regels – en binnenkort worden de spelregels (opnieuw) gewijzigd....
Het arrest Appingedam in een notendop Het arrest Appingedam van het Hof van Justitie (HvJ C-360/15...
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vaardigde op 21 juni 2019 een omzendbrief uit...
De problematiek Het Grondwettelijk Hof diende zich te buigen over de verenigbaarheid van de uitsluitingen van...
Het Vlaamse omgevingsbeleid mag zich verwachten aan een heuse hervorming, wanneer het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Hoe...
In aanloop naar de Week van de Duurzame Gemeente lieten wij al eerder ons licht schijnen...
Zowel de Europese Richtlijn 2014/24 als de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die voor...
Betwistingen inzake het al dan niet abnormaal karakter van de in een offerte aangeboden prijzen zijn...
Wanneer één van uw mede-eigenaars een stedenbouwkundige vergunning verkrijgt voor het herbestemmen van diens kavel(s), dient...
Midden september 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een nieuwe online markplaats voor start-ups en...
Bespreking van het arrest van de Raad van State van 1 oktober 2019, nr. 245.589. Het...
De Codextrein heeft de definitie van “verkaveling” gewijzigd. Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het verkavelen van gronden...
Aangezien het Omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten niet meer voorzien in een attest van aanplakking – hetgeen...
Reeds lange tijd bestaat er in de wetgeving en de rechtspraak onduidelijkheid over het verkopen van...
De aanbestedende overheid is overeenkomstig artikel 84 Overheidsopdrachtenwet 2016 en artikel 35 KB Plaatsing 2017 verplicht...
– De Brusselse Regering kan overeenkomstig het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (het BWRO) in het algemeen belang...
Verhindert een stedenbouwkundige overtreding de aktename van een milieumelding? Dit was het vraagstuk dat beslecht werd door de...
Bespreking van het arrest Hof van Justitie van 2 mei 2019  – C-309/18 – Lavorgna Probleemstelling...