Publiek recht

Publiek recht

What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs...
1. Civiele noodsituatie Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in...
In het kader van de strijd tegen COVID-19 verleende het Vlaams Parlement op 20 maart jl....
De actuele situatie als gevolg van het Corona-virus gaat ook in het kader van de gunningsfase...
Impact Coronavirus op de verschillende vergunningsprocedures  Op 18 maart 2020 gaf het Vlaams Parlement groen licht...
De corona-crisis treft de volledige economie en kondigt zich jammer genoeg aan als voorbode van één...
In een vorige nieuwsflash gaven wij reeds aan dat COVID-19 belangrijke gevolgen kan hebben op de...
De Vlaamse regering zet het licht op groen voor het zogenaamde ‘nooddecreet’. Met dit decreet wordt...
Bespreking van het arrest van de Raad van State van 8 oktober 2019, nr. 245.684. Het...
What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs...
Het Coronavirus kan belangrijke gevolgen hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten....
Het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus...
The ‘action plan’ of the Belgian government – who decides which measures are to be taken...
In een belangwekkend vonnis nr. 2020/1001 van 24 januari 2020 oordeelt de 7e kamer van de...
Waarom? Alvorens bepaalde vastgoedprojecten of bouwwerken kunnen worden uitgevoerd, dient er over een omgevingsvergunning te worden beschikt (cf. dit zijn doorgaans ‘vergunningsplichtige...
(Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2019) Het Grondwettelijk Hof heeft...
Artikel 59, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat het advies van het college van...
Op 31 december 2019 diende België, nog net op tijd, zijn definitieve nationaal energie- en klimaatplan...
In een vorige blog werd reeds meegedeeld dat de Vlaamse Regering op 20 december 2019 het zogenaamde Instrumentendecreet...
Verloren gewaande of vergeten buurtwegen hebben al menig bouwproject doen ontsporen. Recent kregen de buurtwegen aandacht...