Publiek recht

Publiek recht

De behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen kennen terug hun normale verloop. Ten...
Indien men als lokaal bestuur wenst op te treden tegen stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken is de...
Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft...
In aanvulling op onze e-zine van 21 april 2020 betreffende de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid, informeren wij...
De inhoud van aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt sinds kort door de Vlaamse Overheid gepubliceerd op...
Indien u werken in, aan of rond uw woning wenst uit te voeren, is de eerste...
Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer...
Naar aanleiding van een eerdere bijdrage hebben wij reeds gewezen op de mogelijkheid voor inwoners om...
Een aanbestedende overheid is enkel verplicht om een inschrijver uit te sluiten indien deze bij rechterlijke...
Gelet op de ervaringen met het NEC4-model (en met de vorige editie NEC3) in het buitenland,...
Op 22 april 2020 werd het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de...
Op 9 april 2020 werden in het Belgisch Staatsblad een reeks van bijzondere machtenbesluiten gepubliceerd om...
Nooddecreet Coronacrisis Hoger Onderwijs [1] Totstandkoming van het decreet. 1. Op 14 april 2020 dienden 3...
Het Hof van Cassatie casseerde onlangs een arrest dat een vastgoedcontract nietig verklaarde omwille van een...
What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs...
1. Civiele noodsituatie Op 18 maart 2020 nam het Vlaams Parlement het decreet over maatregelen in...
In het kader van de strijd tegen COVID-19 verleende het Vlaams Parlement op 20 maart jl....
De actuele situatie als gevolg van het Corona-virus gaat ook in het kader van de gunningsfase...