Privacy recht

Privacy recht

De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 05/2019 dd. 09/07/2019 een berisping gegeven aan de...
The general data protection regulation (GDPR) just celebrated its first anniversary.  Although it seems that EU...
Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het...
Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen...
The new Regulation 2018/1807 on the free flow of non-personal data in the EU is applicable...
In november 2017 trad de nieuwe ‘Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private...
De kop is er af! De Gegevensbeschermingsautoriteit, hierna de GBA, heeft bij beslissing 04/2019 dd. 28...
Een correct en betrouwbaar klantenbestand is van onschatbare waarde voor elke onderneming. Steeds meer bedrijven wensen...
In een beslissing van 1 maart 2019 heeft het Parijse Hof van Beroep erop gewezen dat...
On 23 January 2019, the European Data Protection Board (EDPB) issued its Opinion 3/2019 on the...
Op 23 november 2018 publiceerde het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – hierna: EDPB) haar...
We hebben de voorbije twee jaar honderden bedrijven, ondernemers, vrije beroepers en non-profit organisaties opgeleid of...
Veel ondernemingen maken gebruik van direct marketing. Dit kan worden gedefinieerd als geschreven of mondelinge reclameboodschappen...
What is the UBO-Register? The Belgian UBO-Register is a national database that organizes and structures adequate,...
On 28 March 2019, the members of the Executive Committee of the Belgian Data Protection Authority...
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) blijft zich na de inwerkingtreding op 25 mei 2018 aan een razend...
VIJF VOOR TWAALF VOOR JE ONDERNEMING 30 maart nadert met rasse schreden en er is nog...
Binnen het kader van de Europese Digital Single Market Strategy stond een modernisering van de online...
Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie mag de fiscus vanaf de openbare weg...
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van...