Privacy recht

Privacy recht

Binnen het kader van de Europese Digital Single Market Strategy stond een modernisering van de online...
Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie mag de fiscus vanaf de openbare weg...
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Sinds 25 mei 2018 is elke onderneming of organisatie die persoonlijke gegevens van...
In een recent arrest (12 februari 2019, P.18.1037.N) heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat wanneer de...
Journalists are, to a certain extent, exempted from the application of the GDPR. The details are...
Blockchain technology has been receiving a lot of attention over the past few years, and more...
Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan een voorstel dat werd gedaan in de Commissie voor Verzekeringen door...
De Franse toezichthoudende autoriteit, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), heeft aan Google...
Eight months after the arrival of the GDPR, the renewed Belgian Data Protection Authority still does...
As you may already know, the GDPR introduces an obligation on all organizations to report (under...
Het is intussen algemeen geweten.  De GDPR regelgeving die op 25/5/2018 in voege trad, voorziet forse...
On January 21, 2019, the French Supervisory Authority for data protection (“CNIL”) issued a fine of...
I have previously reported extensively on various national and European developments re the right to have...
De Britse gegevensbeschermingsautoriteit ICO heeft voor het eerst een sanctie opgelegd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming...
On 16 November 2018, the European Data Protection Board (EDPB) published its draft Guidelines 3/2018 on...
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van kracht. Ondertussen, 6 maanden na de inwerkingtreding,...
Zes maanden zijn inmiddels verstreken sinds de GDPR van toepassing werd en terwijl het in België...
De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens blijft zeer actief met adviezen over de toepassing van de GDPR en...
Nadat verschillende van onze buurlanden al eerder statistieken vrijgegeven hadden van de eerste zes maanden GDPR-toezicht,...