Privacy recht

Privacy recht

Meest gelezen

De advocaat of het kantoor dat optreedt voor een cliënt in een gerechtelijke procedure doet dit...
Naar aanleiding van de opstart en de versnelling van de vaccinatiecampagne in de strijd tegen het...
De verplichtingen rond privacy en gegevensbescherming die op de werkgever rusten ten aanzien van ex-werknemers die...
Als onderneming dient u volgens de privacywetgeving te beschikken over een ‘register van verwerkingsactiviteiten’. In dit...
Sinds het Schrems II arrest van afgelopen zomer, waarover we op onze blog al herhaaldelijk berichtten,...
BACKGROUND Werknemers spelen als klokkenluider een sleutelrol bij het onthullen en voorkomen van inbreuken op belangrijke...
De vaccinatiecampagne draait op volle toeren, waardoor de kans toeneemt dat u als werkgever wordt geconfronteerd...
In het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst is het een werkgever toegestaan om zijn...
We krijgen de laatste tijd nogal wat vragen van cliënten rond de mogelijkheid om een neutraliteitsbeleid...
Preventief: camerabewaking Ter preventie van diefstal door de werknemer, kan u als werkgever camerabewaking installeren. Op...
Drie jaar geleden, op 25 mei 2018, trad de General Data Protection Regulation (GDPR) in voege....
Recentelijk werd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een administratieve geldboete van 100.000,00 EUR opgelegd aan een financiële...
De  belangrijkste datagegevens zijn reeds geruime tijd digitaal. Het is dan ook niet te verwonderen dat...
Onze persoonlijke gegevens moeten door de overheid kunnen verwerkt worden. De raadpleging ervan is strikt gereglementeerd....
De Belgische fiscale Administratie deelt de laatste tijd in haar correspondentie aan belastingplichtigen mee dat een...
Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 22 april 2021 de zogenaamde Dataretentiewet [1] van...
Dat het Schrems II arrest van afgelopen zomer heel wat stof heeft doen opwaaien is een...
1. Enkele jaren geleden mocht de GDPR-regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heel wat stof doen...
Heeft u weleens zitten “snuisteren” in de telefoon van uw partner? U bent zeker en vast...