Intellectuele rechten

Intellectuele rechten

Gisteren keurde het EU Parlement een nieuwe auteursrechtrichtlijn goed (Richtlijn Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt)....
Het portretrecht (ook wel het recht op afbeelding genoemd) hangt nauw samen met het recht op...
Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) werd aangepast aan de nieuwe Europese Merkenrichtlijn nr. 2015/2436....
Carnaval komt eraan en dus rijden in het ganse land weer carnavalstoeten uit waarin naar aloude...
We previously covered the need for businesses to establish a clear and consistent strategy for registering...
Dankzij het internet is het heel makkelijk om digitale content te gebruiken, te kopiëren en te...
Dit artikel is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2014-2018’ geschreven...
De rechtbank in Den Haag bevestigde dat de schoenwinkelketen Van Haren geen pumps mag verkopen met...
België heeft bij wet van 16 december 2018 ingestemd met het Protocol houdende wijziging van het...
As a business, your trademark is what distinguishes your goods and/or services from those of other...
Een kleur of kleurencombinatie komt minder snel voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking dan bijvoorbeeld een woord-...
Het Benelux merkenrecht heeft het afgelopen jaar heel wat wijzigingen doorlopen, een tendens die zich zal...
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde op 13 november 2018 (zaak C-310/17) dat de...
In 2018 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden in het Benelux merkenrecht. Begin 2019 verandert er nog...
The Court of justice of the European Union (“CJEU”) ruled on 13 November 2018 in the...
Op zaterdag 6 oktober 2018 werd een kunstwerk van Banksy geveild bij Sotheby’s. Het werk was...
Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi,...
Op 12 september stemde het Europees Parlement voor het voorstel voor een nieuwe  richtlijn inzake auteursrecht...
Dat de tekens TM (™), R (®) en C (©) te maken hebben met intellectuele eigendomsrechten...
Het gebruik van apps is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en is eigenlijk niet meer weg...