Intellectuele rechten

Intellectuele rechten

Een kleur of kleurencombinatie komt minder snel voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking dan bijvoorbeeld een woord-...
Het Benelux merkenrecht heeft het afgelopen jaar heel wat wijzigingen doorlopen, een tendens die zich zal...
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde op 13 november 2018 (zaak C-310/17) dat de...
In 2018 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden in het Benelux merkenrecht. Begin 2019 verandert er nog...
The Court of justice of the European Union (“CJEU”) ruled on 13 November 2018 in the...
Op zaterdag 6 oktober 2018 werd een kunstwerk van Banksy geveild bij Sotheby’s. Het werk was...
Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi,...
Op 12 september stemde het Europees Parlement voor het voorstel voor een nieuwe  richtlijn inzake auteursrecht...
Dat de tekens TM (™), R (®) en C (©) te maken hebben met intellectuele eigendomsrechten...
Het gebruik van apps is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen en is eigenlijk niet meer weg...
On 8 October 2018, the Belgian Advertising Council published Guidelines for online influencers (“Influencer Guidelines”). In...
To link or not to link, that is the question! Over ‘hyperlinking’ en ‘framing’ van auteursrechtelijk...
Planning is crucial to the safe transfer of an IP portfolio following merger or acquisition (M&A), no...
The importance of Internet Service Providers (“ISPs”) as providers of access to content, has increased in the...
After months of heated debates, the European Parliament agreed last Wednesday on a common position on...
Although not impossible, seeking trademark protection for slogans can prove difficult. While some slogans have achieved...
De ‘Wet van 30 juli 2018 18 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen’ werd gepubliceerd in het...
De feiten, eerste aanleg en beroep Met ingang van 25 maart 2009 kon op de website...
The French government is in conflict with another company over trademarks containing the word ‘France’. Novagraaf’s...
In het Staatsblad van 19 juli 2018 werd de ‘Wet van 16 augustus 2016 Wet houdende...