Intellectuele rechten

Intellectuele rechten

De recente uitspraak in een zaak tussen een Belgische kunstenaar en de houder van het champagnemerk...
Op 17 april 2019 werd richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in...
Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie maakt duidelijk dat merkaanvragers erg voorzichtig moeten zijn bij...
Het merkenrecht geeft de mogelijkheid om op te treden tegen een ‘te kwader trouw’ aangevraagd merk....
Blogartikel bij arrest Hof van Justitie (C-263/18) – ‘Tom Kabinet’ Ben je voor- of tegenstander van...
Je hebt een geniale slogan bedacht die jouw onderneming typeert en je wil vermijden dat iemand...
De wetgever heeft vorig jaar met de wet van 30 juli 2018 de richtlijn (EU) 2016/943 inzake bedrijfsgeheimen...
Registration of thebrexitparty.com by anti-Brexit campaign group ‘Led by Donkeys’ has been the cause of anger and...
Trademark owners with prior rights can oppose the registration of confusingly similar trademarks on the grounds...
Mode-ontwerpers halen vaak hun inspiratie uit het verleden of uit bestaande trends en geven daar hun...
Volgens inschattingen maken wereldwijd inmiddels drie miljard mensen gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten. Voor ondernemingen in...
Fiscale aftrek voor ondernemingen met octrooien of software Aantrekkelijk fiscaal regime De innovatieaftrek is een aantrekkelijk...
After infringement has been identified online, the next challenge for brand owners is to identify in...
De Kraftwerk-zaak herinnert ons eraan dat we met samplen moeten opletten. Ook citeren en samplen zijn...
Waarover ging de discussie? Cofemel en G-Star zijn vennootschappen die beide actief zijn op het gebied...
With an estimated three billion people using smartphones and other electronic handheld devices worldwide, the importance of obtaining IP...
Het aantal tekens dat in de huidige stand van het recht in aanmerking komt voor merkenrechtelijke...
Gisteren nam het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) een belangrijke beslissing in verband...