Privacy, IT & IP recht

Privacy, IT & IP recht

Nu een groot deel van België en de wereld in de greep is van het nieuwe...
Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in een recent arrest dat de bestuurder van een...
De recente uitspraak in een zaak tussen een Belgische kunstenaar en de houder van het champagnemerk...
Uit een onderzoek door de toezichthouders (in opdracht van de Europese Commissie) dat op 31 januari...
Controle van het e-mailverkeer van werknemers is een veelbesproken thema. Iedereen is het erover eens dat...
Op 17 april 2019 werd richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in...
Op 17 januari 2020 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) haar aanbeveling nr. 01/2020 betreffende de verwerking van...
Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie maakt duidelijk dat merkaanvragers erg voorzichtig moeten zijn bij...
In ons bericht van 5 oktober 2017 (kan een verdachte gedwongen worden een smartphone of pc...
Het merkenrecht geeft de mogelijkheid om op te treden tegen een ‘te kwader trouw’ aangevraagd merk....
De Algemene Verordening Gegevensbescherming – ook wel beter gekend als de “GDPR” – heeft reeds heel...
Reviews zijn eigenlijk de digitale versie van mond-aan-mondreclame en kunnen voor je onderneming enorm nuttig zijn....
De bekende Ieperse weefgetouwenfabrikant Picanol werd het zoveelste slachtoffer in de rij van een zogenaamde “ransomware”-aanval...
Blogartikel bij arrest Hof van Justitie (C-263/18) – ‘Tom Kabinet’ Ben je voor- of tegenstander van...
Nu het nieuwe jaar is aangebroken, rijst de vraag of ondernemingen hun werknemers op hun privé...
Je hebt een geniale slogan bedacht die jouw onderneming typeert en je wil vermijden dat iemand...
“Hallo meneer, bent u verantwoordelijk voor de energie in uw bedrijf?” Over GDPR en privacy in...
De wetgever heeft vorig jaar met de wet van 30 juli 2018 de richtlijn (EU) 2016/943 inzake bedrijfsgeheimen...