Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023

Privacy & Gegevensbescherming

Mogen we weer Amerikaanse tools gebruiken? – Passende bescherming voor gegevensdoorgiften naar de Verenigde Staten onder het Data Privacy Framework (Claeys & Engels)

2 oktober 2023

Recht op inzage – beslissing GBA van 13 maart 2023 (Studio Legale)

25 september 2023

Het gebruik van bodycams door de politie. Wetsontwerp goedgekeurd door de Commissie Binnenlandse Zaken op 20 september 2023 (LegalNews)

22 september 2023

Van de weg geplukt voor belastingschulden (Studio Legale)

22 september 2023

Is het online publiceren van persoonsgegevens van een sporter die doping heeft gebruikt een schending van de AVG? (LegalNews)

14 september 2023

Hoe kan een online examen privacyvriendelijk plaatsvinden? (Mr. Franklin)

14 september 2023

Biometrische gegevens – Aanbeveling betreffende de verwerking van biometrische gegevens (Studio Legale)

12 september 2023

School veroordeeld tot het nemen van beleidsmaatregelen in het kader van de GDPR (Mr. Franklin)

11 september 2023

Onderschepte SKY ECC communicatie: arrest van 14 juni 2023 van het Hof van Beroep te Antwerpen (LegalNews)

1 september 2023

De nieuwe boeterichtlijn van de European Data Protection Board: Wat betekent dit voor uw organisatie (Mr. Franklin)

21 augustus 2023

Camerabewaking: onderscheid tussen rechtmatige verwerking en rechtmatige raadpleging (Mr. Franklin)

7 augustus 2023

De fijne kneepjes van GDPR: gerechtvaardigd belang en de implicaties voor marketeers (Sirius Legal)

27 juli 2023

Het Hof van Justitie oordeelt over de omvang van het recht van inzage (Claeys & Engels)

19 juli 2023

Gegevensbeschermings-autoriteit: uitbreiding mogelijkheid naar derde-belanghebbenden om beroep in te stellen tegen een beslissing  van de geschillenkamer. Wetsvoorstel aangenomen op 19 juli 2023 (LegalNews)

19 juli 2023

Wat als er een klacht wordt ingediend bij de Gegevensbeschermings-autoriteit? (Mint Advocaten)

17 juli 2023

Persoonsgegevens delen met de VS is weer toegestaan (of toch even)! (Mr. Franklin)

12 juli 2023

EU-VS-kader voor gegevensbescherming. Europese Commissie heeft op 10 juli 2023 haar adequaatheidsbesluit vastgesteld (LegalNews)

11 juli 2023

Telefonische opvraging door werkgever van informatie omtrent gezondheidstoestand bij huisarts van werknemer. GBA 70/2023 van 7 juni 2023 (Lydian)

11 juli 2023

Aansprakelijkheid van bestuurders bij datalekken & cyberaanvallen (Mr. Franklin)

6 juli 2023

Recht om vergeten te worden na dodelijk verkeersongeval en digitaal persarchief Le Soir. Arrest EHRM 4 juli 2023 (LegalNews)

5 juli 2023

Meta Platforms (moederbedrijf van Facebook) moet zich aan de GDPR houden. Arrest Hof van Justitie 4 juli 2023 (LegalNews)

5 juli 2023

Maak uw medewerkers privacy-bewust! (Mint Advocaten)

5 juli 2023

Opnemen en bewaren van vingerafdrukken in identiteitskaarten is geldig volgens de advocaat-generaal op 29 juni 2023 (LegalNews)

29 juni 2023

Kan je de identiteit opvragen van werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke die je persoonsgegevens hebben geraadpleegd? Hof van Justitie oordeelt op 22 juni 2023 (LegalNews)

23 juni 2023

Het belang van de gegevensbeschermings-effectbeoordeling voor GDPR-compliance (Monard Law)

20 juni 2023

Wie heeft mijn persoonsgegevens geraadpleegd? Nazicht mogelijk vanaf 13 juni 2023 (LegalNews)

15 juni 2023

Artificial Intelligence: het Europees Parlement heeft gestemd op 14 juni 2023 (LegalNews)

15 juni 2023

Gezichtsherkenning en de AI-Verordening: komt er een totaalverbod? (Reyns Advocaten)

12 juni 2023

De hobbelige weg naar een nieuw Privacy Shield: kritische kijk op de lopende onderhandelingen (Sirius Legal)

8 juni 2023

AVG: Recht om inzage te verkrijgen. Hof van Justitie verduidelijkt de begrippen “kopie” en “informatie” (Claeys & Engels)

6 juni 2023

Overige nieuws: