Overheid & Aanbesteding

Wet Bestuur overheidsopdrachten. Praktische gids voor de publicatie en registratie in het e-Procurement platform (FOD BOSA)

2 december 2023

Minder en lagere borgtochten moeten toegang kmo’s tot overheidsopdracht bevorderen (Schoups)

28 november 2023

Opnieuw licht gestegen Europese drempels voor 2024-2025 (Publius)

17 november 2023

Schadevergoeding na intrekking gunningsbeslissing: geen vernietiging van de gunningsbeslissing, geen schadevergoeding? (Advocatenbureau Van Cauter)

2 november 2023

Prijsverantwoording bij overheidsopdrachten: niet-cijfermatige gegevens voor totaalprijzen en louter cijfermatige gegevens voor eenheidsprijzen? (KPMG Law)

30 oktober 2023

Overheidsopdrachten. Reduceren van veiligheidsrisico’s: Omzendbrief van 11 september 2023 in het Staatsblad van 25 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

Opnieuw hogere verwijlintresten bij laattijdige betaling van overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

23 oktober 2023

Overheidsopdrachten. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat de toegang van kmo’s betreft, ingediend (LegalNews)

17 oktober 2023

Wijzigingen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

12 oktober 2023

Recht op schadevergoeding bij een onontvankelijke offerte? (GD&A Advocaten)

29 september 2023

Enkele administratieve aanpassingen aan de regelgeving overheidsopdrachten (EY Law)

27 september 2023

Overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen. KB van 13 september 2023 (LegalNews)

22 september 2023

Overheidsopdrachten. Borgtochtregeling in het KB AUR gewijzigd door het KB van 4 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Naar een nuancering van het principe dat de inschrijver instaat voor de zorgvuldigheid van zijn offerte? De Raad van State wikt en weegt (Tender Law)

15 september 2023

Federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten. KB in Staatsblad van 12 september 2023 (LegalNews)

14 september 2023

Opnieuw wijzigingen in de overheidsopdrachten-reglementering (GD&A Advocaten)

6 september 2023

Overheidsopdrachten. KB van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van de KB’s van 18 april 2017 en 18 juni 2017 gepubliceerd in het Staatsblad van 22 augustus 2023 (LegalNews)

25 augustus 2023

Overheidsopdrachten. Aanmelden en registreren op het nieuwe e-Procurementplatform mogelijk vanaf 21 augustus 2023 (LegalNews)

25 augustus 2023

Zittende opdrachtnemers: is er een voordeel aan een thuismatch? (GD&A Advocaten)

23 augustus 2023

Referenties en ervaring als gunningscriterium: kleuren binnen de lijntjes? (GD&A Advocaten)

10 augustus 2023

Europese Commissie bevestigt protectionistische houding in de Foreign Subsidies Regulation. Een overzicht van de impact op het aanbestedingsrecht (KPMG Law)

8 augustus 2023

KB van 20 januari 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. Staatsblad van 5 juli 2023 (LegalNews)

6 juli 2023

De impact van een strafrechtelijke minnelijke schikking op overheidsopdrachten (Schoups)

6 juli 2023

Overheidsopdrachten. Abnormale prijzen in offertes. Arrest Raad van State van 6 juni 2023 (Equator)

3 juli 2023

Hoe omgaan met de hoorplicht bij wering van een offerte die een substantiële onregelmatigheid bevat? (GD&A Advocaten)

13 juni 2023

Overheidsopdrachten. Uitsluiting van een onderneming die in handen is van Chinese overheidsbedrijven. Arrest Raad van State van 31 mei 2023 (LegalNews)

3 juni 2023

E-invoicing/e-facturatie: naar een algehele verplichting (KPMG Law)

30 mei 2023

Sociaal aanbesteden en artikel 60-tewerkstelling: hand in hand? (GD&A Advocaten)

24 mei 2023

Overheidsopdrachten in de federale administratie. Het Rekenhof brengt verslag uit aan het federale parlement – Persbericht van 11 mei 2023 (Rekenhof)

17 mei 2023

Overheidsopdrachten. Het verlengen van de verbintenistermijn en de mogelijkheid om de offerte te wijzigen. Arrest Raad van State van 6 april 2023 (Equator)

8 mei 2023

Overige nieuws: