Overheid & Aanbesteding

Vacatures in de kijker:

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Het administratief dossier kan dienstig zijn in het licht van het prijsonderzoek (Publius)

26 januari 2022

Aanbesteder moet ongeschikte onderaannemer vervangen tijdens gunningsprocedure (Schoups)

26 januari 2022

Federale regering zet in op duurzame overheidsopdrachten en toegankelijkheid voor KMO’s (Schoups)

14 januari 2022

Bestemmingsvreemde offertes al dan niet onmiddellijk richting de vuilbak? (GD&A Advocaten)

12 januari 2022

De vrijstelling inzake rechten op bestaande onroerende goederen: het Hof van Justitie verduidelijkt en versoepelt de voorwaarden (Eubelius)

13 december 2021

Opbiechten van uitsluitingsgronden: spreken is zilver, zwijgen is out bij overheidsopdrachten? (Schoups)

30 november 2021

De aanbestedende overheid moet eisen de onderaannemer die niet voldoet aan het selectiecriterium te vervangen, meer noch minder, aldus het Hof van Justitie (Blockeel Timmermans Advocaten)

23 november 2021

Ondertekening van een offerte toch een daad van dagelijks bestuur? (Geerts Denayer)

17 november 2021

Nieuwe Europese drempelbedragen overheidsopdrachten en concessies (Casteleyn Advocaten)

17 november 2021

Een gewaarschuwd inschrijver is er twee waard: opgelet met volmachten in strijd met de statuten (Crivits & Persyn)

8 november 2021

Plaatsing van overheidsopdrachten: voorbehouden opdrachten. Hof van Justitie C-598/19, 6 oktober 2021 (Equator)

2 november 2021

Overheidsopdrachten en vertrouwelijkheid van offertes. Hof van Justitie, C‑927/19, 7 september 2021 (Equator)

2 november 2021