Overheid & Aanbesteding

Vacatures in de kijker:

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Opdrachtnemer failliet: wat nu? Moet je in dergelijk geval een nieuwe overheidsopdracht uitschrijven of niet? (Casteleyn Advocaten)

17 maart 2022

Kan een beslissing van een aanbesteder gedeeltelijk worden vernietigd? (Tender Law)

16 maart 2022

Ga voor duurzaamheid: denk eens aan PaaS als aanbestedende overheid (Publius)

14 maart 2022

Gebruik en verloop van de mededingingsprocedure met onderhandeling: de Raad van State zet de puntjes op de ‘I’… (GD&A Advocaten)

9 maart 2022

Overheidsopdrachten : uitsluiting wegens ernstige beroepsfout vereist geen onomstotelijk bewijs (Lydian)

2 maart 2022

Aankoopbeleid in ziekenhuizen. Beperking op de invulling van overheidsopdrachten bij de aankoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Monard Law)

21 februari 2022

Miskenning van meldingsplicht van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten leidt enkel tot verlenging van termijnen in vernietigingsprocedures, niet in procedures bij UDN (Publius)

18 februari 2022

Kan men offertes die de bestemmingsvoorschriften niet respecteren regulariseren? De Raad van State verduidelijkt (Lydian)

9 februari 2022

Ongepaste vriendschapsbanden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Caluwaerts Uytterhoeven)

9 februari 2022

Een besteksbepaling mag dan al een materiële vergissing zijn, daarom is ze nog niet ongeschreven (Blockeel Timmermans Advocaten)

8 februari 2022

Over plusjes en minnetjes, beoordelingselementen en beoordelingsmethodieken (Casteleyn Advocaten)

4 februari 2022

De verplicht te volgen weg ingeval er sprake is van een discretionaire bevoegdheid in hoofde van de aanbesteder? (GD&A Advocaten)

2 februari 2022