Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 6 juni 2023

Overheid & Aanbesteding

Overheidsopdrachten. Uitsluiting van een onderneming die in handen is van Chinese overheidsbedrijven. Arrest Raad van State van 31 mei 2023 (LegalNews)

3 juni 2023

E-invoicing/e-facturatie: naar een algehele verplichting (KPMG Law)

30 mei 2023

Sociaal aanbesteden en artikel 60-tewerkstelling: hand in hand? (GD&A Advocaten)

24 mei 2023

Overheidsopdrachten in de federale administratie. Het Rekenhof brengt verslag uit aan het federale parlement – Persbericht van 11 mei 2023 (Rekenhof)

17 mei 2023

Overheidsopdrachten. Het verlengen van de verbintenistermijn en de mogelijkheid om de offerte te wijzigen. Arrest Raad van State van 6 april 2023 (Equator)

8 mei 2023

Betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten. Dhr. Constant De Koninck licht toe (LegalNews)

8 mei 2023

Opgelet: Opmerkelijke verhoging verwijlintresten in geval van laattijdige betaling overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

18 april 2023

Bevestigd door RvS: de aanbestedende overheid mag “kritieke taken” voorbehouden voor de inschrijver zelf, als beperking op het gebruik van onderaannemers, zonder gebonden te zijn door een kwantitatieve beperking (GD&A Advocaten)

18 april 2023

Overheidsopdrachten. Verwerving van schone (emissieloze) voertuigen die ingeschreven zijn in België. Omzendbrief 307septies gepubliceerd in het Staatsblad van 12 april 2023 (LegalNews)

18 april 2023

De impact van de nieuwe wet ‘bestuur en transparantie overheidsopdrachten’ (Geerts Denayer)

11 april 2023

Energieprojecten op gronden van de overheid: overheidsopdracht, concessie of geen van beide? (Stibbe)

30 maart 2023

Erkenning van aannemers: wat met fouten in de opdrachtdocumenten? (Tender Law)

25 maart 2023

Onderaanneming in overheidsopdrachten kan uitgesloten worden voor kritieke taken (Publius)

23 maart 2023

Recht op schadevergoeding na een vernietigingsarrest (zelfs wanneer de verzoekende partij een onontvankelijke offerte heeft ingediend) (Publius)

20 maart 2023

Overheidsopdrachten en concessies: naar betere monitoring en meer transparantie (KPMG Law)

15 maart 2023

Overige nieuws:

Prijsbeoordeling ‘per schijf’ in overheidsopdrachten doorstaat toets van Raad van State (Publius)

26 november 2022

Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten op los zand na arrest Hof van Justitie (Schoups)

25 november 2022

Overheidsopdrachten. Hof van Justitie wijst op 17 november 2022 op het onderscheid tussen bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie (Equator)

19 november 2022

Tijdelijke mogelijkheid om voorschotten toe te kennen bij overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

10 november 2022

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit (Tender Law)

26 oktober 2022

Verruimde (tijdelijke) mogelijkheid tot het toekennen van voorschotten aan opdrachtnemers van overheidsopdrachten. Ministerraad keurt ontwerp van KB goed (Crivits & Persyn)

25 oktober 2022

Overheidsopdrachten. Omzendbrief van 28 juni 2022 betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen (Equator)

18 oktober 2022

TenderBarometer (Stichting Overheidsopdrachten)

17 oktober 2022

Overheidsopdrachten. Wie heb ik aan de lijn, hallo… over het belang van schriftelijke communicatie tijdens de plaatsingsprocedure (GD&A Advocaten)

5 oktober 2022

Overheidsopdrachten – Het belang van het nazicht van de uitsluitingsgronden en de kennisgeving hiervan (GD&A Advocaten)

20 september 2022

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt een einde aan de coronacrisis op hun werven (Tender Law)

10 september 2022

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken onderneemt actie inzake stijgende prijzen en toeleveringsproblematiek bij overheidsopdrachten: grondige overweging opdrachtnemer is geboden (Schoups)

27 augustus 2022