Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

De hervormingen en nodige bijsturingen (o.a. ingevolge de visie van de Vlaamse Belastingdienst) omtrent de voormalige...
Can directors be employees? An array of answers are possible. A director may accept to perform...
Er werd al uitvoerig gecommuniceerd over de nakende introductie van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen...
Het statuut van aandelen gaf in het oude huwelijksvermogensrecht aanleiding tot heel wat controverses in rechtspraak...
De Vlaamse Regering tracht met het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 december 2018 (BS...
De goederen van een onderneming zullen in het economisch verkeer vaak als een eenheid worden beschouwd....
Een onschuldige verpersoonlijking van de overeenkomst, of de tactiek van de verschroeide aarde? De change in control-clausule...
De Minister van Justitie heeft werk willen maken van een modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht....
Het parlement overweegt de goedkeuring van een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit heeft een...
Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB...
Met de introductie van een nieuw verenigingsbegrip stapt het ontwerp voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en...
Als aandeelhouder van een onderneming hebt u mogelijk een aandeelhoudersovereenkomst gesloten die een formule bevat voor...
In een arrest van 5 september 2018 heeft het hof van beroep te Gent bevestigd dat...
In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het...
Weinig ondernemers blijven ervan gespaard: een commercieel medewerker die vertrekt naar de concurrentie en klanten meeneemt....
Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap...
Op 1 september 2018 trad niet alleen het nieuwe erfrecht in werking, maar ook het hervormd...
In deze video vertelt Maxime Monard van Monard Law, mentor bij Netwerk Ondernemen, waarom het een...
De casus van de dokter die zichzelf een bescheiden loon uitbetaalt uit zijn of haar vennootschap....
Het huidig Wetboek van Vennootschappen verbiedt om afspraken te maken die er op neerkomen dat: (1)...