Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het...
Weinig ondernemers blijven ervan gespaard: een commercieel medewerker die vertrekt naar de concurrentie en klanten meeneemt....
Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap...
Op 1 september 2018 trad niet alleen het nieuwe erfrecht in werking, maar ook het hervormd...
In deze video vertelt Maxime Monard van Monard Law, mentor bij Netwerk Ondernemen, waarom het een...
De casus van de dokter die zichzelf een bescheiden loon uitbetaalt uit zijn of haar vennootschap....
Het huidig Wetboek van Vennootschappen verbiedt om afspraken te maken die er op neerkomen dat: (1)...
Deminor richt op 15 oktober 2018 een formele brief aan de Minister van Justitie en aan...
Terwijl onze wetgever tijdelijke handelsvennootschappen vele jaren stiefmoederlijk behandeld heeft, tuimelt deze vennootschapsvorm sinds dit jaar...
Door de hervorming van het vennootschapsrecht, moet een maatschap binnenkort beantwoorden aan een aantal wettelijke verplichtingen,...
Inleiding De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is...
Anti-dilution protection has become a common feature in Belgian venture capital transactions. Although the rationale behind...
Dat een geslaagde overname staat of valt met een goede voorbereiding en dito begeleiding, is een...
Een ‘cap’ zou niet minder dan de preventieve en reparatieve functie van het ganse aansprakelijkheidsrecht ondergraven...
Het advies van de Raad van State nr. 63.906/2/V van 13 september 2018 begint met volgende...
The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to...
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering...
Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake...
Wat wijzigt er? Op 31 augustus 2018 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarbij...
De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting...