Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

In het kader van de hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zal de...
De geschillenregeling is het laatste redmiddel om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen zonder het voortbestaan van de onderneming in...
Lees maar, er staat niet wat er staat (Nijhoff) De vereffening van de maatschap wordt door...
Inschrijvingsplicht, boekhoudplicht, hoofdelijkheid, bestuursaansprakelijkheid en procesbevoegdheid Een vorige post raakte kort de wijzigingen aan in het ontwerp-WVV voor...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen (14 januari 2016) Op 14 januari 2016...
Op 25 mei 2018 keurde de federale ministerraad het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens...
Bent u bang om de controle over uw bedrijf of de ermee samengaande inkomsten te verliezen...
Na de goedkeuring op 25 mei 2018 door de ministerraad in tweede lezing, is het wetsontwerp...
Het is wellicht geen geheim voor u dat het vennootschapsrecht binnenkort in belangrijke mate wordt hervormd....
Op 25 mei 2018 keurde de Commissie voor de Justitie in eerste lezing een wetsvoorstel goed...
Voorgestelde afschaffing van immuniteit van uitvoeringsagent heeft onvoorziene gevolgen voor handelsverkeer Het in een vorige post besproken cassatie-arrest...
Op 25 mei 2018 heeft de minsterraad in tweede lezing het voorontwerp van wet goedgekeurd tot...
Verstopt in de wet van 3 september 2017 betreffende niet-financiële informatie werd aan door de overheid...
Unless you have been living in a cave for the past months, you have probably heard...
Ten gevolge van de hervorming van het ondernemingsrecht wordt een nieuw (moderner) ondernemingsbegrip ingevoerd. Overeenkomstig het...
Vandaag werd het Koninklijk Besluit van 23 april 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van...
Bij de meerderheid van aandelentransacties tekenen partijen vooraf een Letter of Intent of Intentieverklaring (afgekort LOI). Soms spreekt men...
Met de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, die op 27 april 2018 werd gepubliceerd...