Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Meest gelezen

In een arrest van 4 december 2020 (C.19.0342.N) oordeelde het Hof van Cassatie over de schadebegroting...
In nog geen jaar tijd 100% meer Belgische stichtingen in Vlaanderen om familiebedrijf over te dragen....
Voor ondernemingen in moeilijkheden is een gerechtelijke reorganisatie vaak de laatste optie om een oplossing voor...
Wanneer het bestuur in een vennootschap of een vereniging verloopt via een collegiaal bestuursorgaan, rust op...
Moet het bestuur de blote eigenaar uitnodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de...
Wie vroeger een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) oprichtte, diende een inbreng te doen om...
Het vennootschapsrecht als mechanisme voor de creatie van maatschappelijke waarde Het utilitarisme, dat het grootste geluk...
In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden...
S. Landuyt, “Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de achterstelling van aandeelhoudersvorderingen”, Intersentia, 2020,...
Vandaag kent een beursgenoteerde vennootschap haar kleine aandeelhouders enkel indien ze hun aandelen op naam aanhouden...
In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met...
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) zorgt voor tal van wijzigingen op het vlak...
Met het arrest nr. 135/2020 van vandaag 15 oktober 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof twee bepalingen uit het...
Wat de instandhouding van het kapitaal betreft, is de belangrijkste wijziging ongetwijfeld de afschaffing van het...
De roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd in 2014 van 10% naar 25% opgetrokken (en ondertussen...
Concurrentieverbod Het staat vast dat een vennootschap niet mag beconcurreerd worden door haar eigen bestuurders. Dit...
De CVBA was sinds de jaren tachtig een veel gebruikte rechtsvorm in België. Het nieuwe Wetboek...
De fiscale Administratie heeft een controle aangekondigd voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj....
Ons erfrecht heeft weinig oog voor de continuïteit van een onderneming. Een éénmanszaak staat vaak gelijk...
1. Art. 2:143, §1, vierde streepje van het WVV bevat volgende, op het eerste zicht vanzelfsprekende, verjaringstermijn:...