Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Op 26 maart 2020 publiceerde de FSMA een persbericht over de impact van COVID-19 op de genoteerde...
Het is al jaren onduidelijk of een vaste vertegenwoordiger fiscaal gezien moet worden als een bedrijfsleider....
Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”)[1], werd ook gesleuteld...
De uitbraak van het coronavirus laat zich voelen op verscheidene vlakken van het ondernemingswezen en oefent...
De verspreiding van het Coronavirus heeft overheden wereldwijd aangezet tot verregaande maatregelen, waarbij sociale bijeenkomsten niet...
COVID-19 doorkruist niet alleen de start van de lente, maar in veel vennootschappen ook het seizoen...
De FSMA volgt de evolutie van de coronacrisis op de voet op en is voortdurend in...
COVID-19 is impacting the global economy: governments are imposing far-going travel restrictions and “lock-downs” on their...
Het virus COVID-19 raast momenteel doorheen de wereld. Het openbare leven valt stil en u bent...
De coronacrisis veroorzaakt woelige en onzekere tijden en heeft een gigantische impact op ons privé- en...
Voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen die vóór 1 mei 2019 werden opgericht, werd het nieuwe...
Met de invoering van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 mei 2019, had...
Vennootschappen draaien in essentie om samenwerking. De spelregels van deze samenwerking tussen de verschillende aandeelhouders worden...
With the spread of COVID-19, governments and companies everywhere are faced with hitherto unseen challenges. Measures...
Naast de maatregelen die reeds werden aangekondigd door de verschillende overheden in België, kan het coronavirus...
Aangezien het coronavirus (COVID-19) het wereldnieuws blijft halen, met financiële markten die zwaar getroffen worden en...
De geschillenregeling is één van de laatste remedies in geval van onenigheid tussen aandeelhouders. De uitsluiting...
Nu NV’s voor hun bestuur onder meer kunnen kiezen tussen drie bestuurssystemen, hebben ze veel aan...
Sinds enige tijd is elke natuurlijke persoon die op zelfstandige basis een beroepsactiviteit uitoefent, een onderneming.[1]...
De wijzigingen die het WVV voor de NV doorvoert zijn op het eerste gezicht veel minder...