Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Meest gelezen

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) definieert een stichting als “een rechtspersoon zonder leden, opgericht...
De bestuurder van een onderneming in moeilijkheden staat voor moeilijke keuzes. Wanneer betaling van alle opeisbare...
Op 21 oktober 2020 heeft dhr. Koen Geens een wetsvoorstel ingediend, waarbij onder meer voorgesteld wordt...
Het was vaststaande (Cassatie-)rechtspraak dat bij een deficitaire vereffening (d.i. een vereffening waarbij het actief niet...
1. Na de eerste tijdelijke introductie bij KB volgt nu een structurele oplossing voor een vereenvoudigde...
Hoe organiseert u in coronatijd een algemene vergadering van aandeelhouders of het eigen collegiaal bestuursorgaan? Voor...
De maatschap heeft een eigen vermogen, afgescheiden van de vermogens van de maten. Waar dit onder...
Wat voorafging De uitbreng van onroerend goed uit vennootschappen blijft een magneet voor de fiscale geïnteresseerde....
As foreseen, on 1 January 2021, the transition period during which the UK was still considered...
Ten gevolge van de coronacrisis is het evenwicht in de overnamemarkt verschoven van een verkopers- naar...
U bent ondernemer. U staat, misschien samen met nog een aantal anderen, in voor het bestuur...
In een arrest van 11 december 2020 kwamen enkele principiële vragen in het vizier van het...
In een arrest van 9 oktober 2020 bevestigt het Hof van Cassatie voor het eerst dat...
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen (“bv”)...
Het huidige regime van algemene vergaderingen Een onderneming kan, afhankelijk van haar rechtsvorm, haar algemene vergadering...
Op 18 december 2020 verscheen het advies 2020/05 van het IBR betreffende de ‘Procedure die verplicht...
Video van de presentatie door Professor M. Wyckaert (video 15 oktober 2020) Het aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders...
Dacht u reeds in orde te zijn met uw UBO registratieverplichtingen? Leest u misschien toch nog...
Dat kan, maar de bestuurder dient daarbij voorzichtig te handelen. Vooraleer er een dividend mag uitgekeerd...
Een belangrijk verschil tussen een overname van een aandelen (share deal) en een overname van handelsfonds...