Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

De casus van de dokter die zichzelf een bescheiden loon uitbetaalt uit zijn of haar vennootschap....
Het huidig Wetboek van Vennootschappen verbiedt om afspraken te maken die er op neerkomen dat: (1)...
Deminor richt op 15 oktober 2018 een formele brief aan de Minister van Justitie en aan...
Terwijl onze wetgever tijdelijke handelsvennootschappen vele jaren stiefmoederlijk behandeld heeft, tuimelt deze vennootschapsvorm sinds dit jaar...
Door de hervorming van het vennootschapsrecht, moet een maatschap binnenkort beantwoorden aan een aantal wettelijke verplichtingen,...
Inleiding De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is...
Anti-dilution protection has become a common feature in Belgian venture capital transactions. Although the rationale behind...
Dat een geslaagde overname staat of valt met een goede voorbereiding en dito begeleiding, is een...
Een ‘cap’ zou niet minder dan de preventieve en reparatieve functie van het ganse aansprakelijkheidsrecht ondergraven...
Het advies van de Raad van State nr. 63.906/2/V van 13 september 2018 begint met volgende...
The Federal Public Service Finance (hereafter: FPS Finance) has published Frequently Asked Questions (hereafter: FAQ) to...
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering...
Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake...
Wat wijzigt er? Op 31 augustus 2018 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarbij...
De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting...
De aansprakelijkheid voor ‘wrongful trading’ werd middels de wet van 11 augustus 2017 wettelijk verankerd in...
European societies have been influenced by traditions from the United States for decades. The fascination for...
Door de wet tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen is de antiwitwaswetgeving uitgebreid. Vanaf 1...
Hoe het WVV de Overnamerichtlijn schendt en het verplicht bod uitholt Inleiding Ondertussen is het algemeen...
DE NOODZAAK VAN MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER WAT WIJZIGT ER DOOR DE HERVORMING VAN HET ONDERNEMINGSRECHT? ...