Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Onlangs is de nieuwe Code “Deugdelijk Bestuur”, ook “Corporate Governance” genoemd, verschenen in het Belgisch Staatsblad....
Hebt u overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst van uw vennootschap? Dan heeft...
Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt vanaf 1 mei 2019 de...
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schaft de tijdelijke handelsvennootschap en stille handelsvennootschap af en...
De Comm. VA verdwijnt. Vanaf 1 januari 2020 zal uw bestaande Comm. VA reeds invloed ondervinden...
Kort antwoord: nooit voor de activiteit van de maatschap Eén van de nieuwigheden van de Wet...
Flexibilisering is één van de buzzwords in het nieuwe vennootschapsrecht: als aandeelhouder en bestuurder krijg je...
Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse...
Waarop moet ik letten als ik mijn aandelen in een vennootschap wil overdragen? Wanneer u van...
Op 1 mei is het nieuwe vennootschapsrecht in werking getreden. Heel wat spelregels zijn versoepeld en...
Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat een aandelenverkoop kan vernietigd worden op basis van bedrog...
Niets doen is ook een keuze. De nieuwe vennootschapswet (WVV, of Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) is...
Over het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort WVV) is al veel inkt gevloeid....
“Over de schutting” | Oratie gehouden op 1 april 2019 te Leiden ter gelegenheid van de...
Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is...
De persoon met de hoogste operationele functie in een vennootschap is de CEO. De CEO is...
De Belgische Corporate Governance Code 2020 (“Code 2020”) is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht...
Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen voor vennootschappen. Op 1 mei 2019 treden echter...
Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch...