Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

De Belgische Corporate Governance Code 2020 (“Code 2020”) is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht...
Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen voor vennootschappen. Op 1 mei 2019 treden echter...
Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch...
Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”)...
Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”)...
On 1 January 2020 the new Belgian Company Code (BCC) will apply to all existing companies....
In ons blogartikel van 4 maart 2019 kondigden we reeds de geboorte van het nieuwe vennootschapsrecht aan. De...
What is the UBO-Register? The Belgian UBO-Register is a national database that organizes and structures adequate,...
Je bent zaakvoerder of bestuurder van een rechtspersoon en stelt je de vraag of jouw bestuurdersaansprakelijkheid...
Op 28 februari 2019 keurde de Kamer de wet goed die het nieuwe Wetboek Vennootschappen en...
Op 1 mei 2019 treedt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) in werking. Het WVV zal...
In het kader van de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ter hervorming...
1. De nieuwe beperking van bestuurdersaansprakelijkheid De nieuwe vennootschapswet werd op 28 februari 2019 eindelijk gestemd...
Vanaf 1 mei 2019 wordt het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd en verdwijnt ook de tijdelijke handelsvennootschap...
Over de afschaffing van het kapitaalsbegrip is al veel inkt gevloeid, maar het nieuw vennootschapsrecht is...
On 28 February 2019, the new Belgian Company Code was approved indefinitely by the plenary session...
De afschaffing van het kapitaalsbegrip is dé grote nieuwigheid van het nieuwe wetboek van vennootschappen. Dit...
De cap op bestuursaansprakelijkheid in het WVV is goeddeels ontzenuwd, zoals eerder gesignaleerd. Door een amendement te elfder...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is, zullen we op geregelde tijdstippen dit overzicht met een aantal...