Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Meest gelezen

Het afgelopen jaar stelde de overheid naar aanleiding van de coronacrisis twee keer een faillissementsmoratorium in....
Landbouwers zijn vaak verenigd in coöperatieven die “producentenorganisaties” worden genoemd. Op dit lidmaatschap is een uitgebreide...
In our newsflash dated 6 May 2020, we informed you about the extended say on pay of...
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt tal van wijzigingen met zich mee betreffende het...
De overdracht van een familieonderneming wordt vaak ervaren als een moeizaam proces. Wordt de familieonderneming verkocht?...
Over het WVV zijn er op LegalNews heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het...
De FOD Economie is reeds geruime tijd duidelijk wat het sociaal statuut van zelfstandigen betreft:  “In een vennootschap...
Wat is een Vennootschap onder Firma? De vennootschap onder firma (VOF) is een gemakkelijk op te...
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) definieert een stichting als “een rechtspersoon zonder leden, opgericht...
De bestuurder van een onderneming in moeilijkheden staat voor moeilijke keuzes. Wanneer betaling van alle opeisbare...
Op 21 oktober 2020 heeft dhr. Koen Geens een wetsvoorstel ingediend, waarbij onder meer voorgesteld wordt...
Het was vaststaande (Cassatie-)rechtspraak dat bij een deficitaire vereffening (d.i. een vereffening waarbij het actief niet...
1. Na de eerste tijdelijke introductie bij KB volgt nu een structurele oplossing voor een vereenvoudigde...
Hoe organiseert u in coronatijd een algemene vergadering van aandeelhouders of het eigen collegiaal bestuursorgaan? Voor...
De maatschap heeft een eigen vermogen, afgescheiden van de vermogens van de maten. Waar dit onder...
Wat voorafging De uitbreng van onroerend goed uit vennootschappen blijft een magneet voor de fiscale geïnteresseerde....
As foreseen, on 1 January 2021, the transition period during which the UK was still considered...
Ten gevolge van de coronacrisis is het evenwicht in de overnamemarkt verschoven van een verkopers- naar...
U bent ondernemer. U staat, misschien samen met nog een aantal anderen, in voor het bestuur...
In een arrest van 11 december 2020 kwamen enkele principiële vragen in het vizier van het...