Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Meest gelezen

Het nieuwe vennootschapsrecht heeft sinds haar invoering veel aandacht gekregen in de pers en gespecialiseerde vakliteratuur....
Op welke wijze kan ik de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap verplaatsen? Wie heeft de bevoegdheid...
Naar het voorbeeld van de naamloze vennootschap kwalificeert het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna...
Zowel aandeelhoudersovereenkomsten als statuten worden gebruikt als instrumenten om afspraken tussen aandeelhouders (en de vennootschap) te...
Ten laatste op 30 april 2021 moest normaal gezien elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van...
In een recent arrest (RvS, 5 februari 2021, nr. 249.726) heeft de Raad van State zich...
Over het WVV zijn er op LegalNews heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het...
De steeds groeiende tendens van globalisering van onze economie leidt tot internationalisatie van onze vennootschappen, waarvan...
Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks...
De coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven. Lockdown, social distancing, mondmaskers, … het zijn...
De maatschap is niet onderworpen aan een formeel regime inzake oprichting en openbaarmaking (neerlegging van (een...
In tegenstelling tot wat het geval is voor financiële diensten en overheidsopdrachten, wordt het vennootschapsrecht, en...
De maatschap heeft een eigen vermogen, afgescheiden van de vermogens van de maten. Waar dit onder...
1. België Het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft nieuwe regels gelanceerd inzake uitkeringen door zogenaamde...
Het afgelopen jaar stelde de overheid naar aanleiding van de coronacrisis twee keer een faillissementsmoratorium in....
Landbouwers zijn vaak verenigd in coöperatieven die “producentenorganisaties” worden genoemd. Op dit lidmaatschap is een uitgebreide...
In our newsflash dated 6 May 2020, we informed you about the extended say on pay of...
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt tal van wijzigingen met zich mee betreffende het...
De overdracht van een familieonderneming wordt vaak ervaren als een moeizaam proces. Wordt de familieonderneming verkocht?...
De FOD Economie is reeds geruime tijd duidelijk wat het sociaal statuut van zelfstandigen betreft:  “In een vennootschap...