Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Vanaf 1 mei 2019 wordt het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd en verdwijnt ook de tijdelijke handelsvennootschap...
Over de afschaffing van het kapitaalsbegrip is al veel inkt gevloeid, maar het nieuw vennootschapsrecht is...
On 28 February 2019, the new Belgian Company Code was approved indefinitely by the plenary session...
De afschaffing van het kapitaalsbegrip is dé grote nieuwigheid van het nieuwe wetboek van vennootschappen. Dit...
De cap op bestuursaansprakelijkheid in het WVV is goeddeels ontzenuwd, zoals eerder gesignaleerd. Door een amendement te elfder...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is, zullen we op geregelde tijdstippen dit overzicht met een aantal...
Bij overdracht van een bedrijf is één van de belangrijkste voorbereidende stappen te bepalen welk soort...
Op 28 februari 2019 heeft het Belgische parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en...
De maatschap blijft een ideaal instrument om aan vermogensplanning te doen, ondanks het feit dat zij...
Afspraken tussen aandeelhouders komen voor in vele vormen en maten. Een aandeelhoudersovereenkomst is een veelgebruikt en...
Onze samenleving digitaliseert razendsnel.  Spullen kopen en diensten bestellen doen we online, onze muziek en tv...
De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen...
De kritiek van de Raad van State, in het bijzonder wat de coöperatieve vennootschap betreft Het...
Vroeg of laat wordt een onderneming geconfronteerd met een wijziging in de aandeelhoudersstructuur. Elke aandeelhouder heeft...
Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB...
De hervormingen en nodige bijsturingen (o.a. ingevolge de visie van de Vlaamse Belastingdienst) omtrent de voormalige...
Can directors be employees? An array of answers are possible. A director may accept to perform...
Er werd al uitvoerig gecommuniceerd over de nakende introductie van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen...
Het statuut van aandelen gaf in het oude huwelijksvermogensrecht aanleiding tot heel wat controverses in rechtspraak...