Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

De voorbije weken haalden wij reeds verschillende voorbeelden aan van opportuniteiten van het nieuw Wetboek van...
Op 1 mei 2019 trad het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) in werking....
Een vennoot van een commanditaire vennootschap die een ontwerp van overeenkomst goedkeurt in zijn hoedanigheid van...
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder...
Onder oudere wetgeving was het voor vennootschappen mogelijk hun (fiscaal) kapitaal te verhogen door inbreng in...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd,...
Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon...
De minister is duidelijk. “De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor...
Cassatie 2 oktober 2019 (P.18.0981.F) Een arrest van het Hof van Cassatie van 2 oktober 2019 maakt duidelijk...
1. Inleiding Sinds de recente hervorming van het ondernemingsrecht zijn maatschappen verplicht een boekhouding te voeren....
  Mr. Nick Hallemeesch bestudeerde in het kader van zijn doctoraatsonderzoek aandeelhoudersovereenkomsten, die een nuttig instrument...
Netto-actief, het is an sich geen nieuw begrip. Minstens zou iedereen die betrokken is bij het financiële leven...
De intrede van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) gaat gepaard met de afschaffing van...
“Toplui Thomas Cook België perkten nog snel aansprakelijkheid in voor faillissement” (8 oktober 2019) Verschillende Belgische...
Uw vennootschap bezit reeds geruime tijd een onroerend goed, maar u wenst dit onroerend goed te...
Geen enkele wet kan voorkomen dat vennootschappen blootgesteld worden aan het ondernemingsrisico en verliezen zullen lijden,...
Vorige week haalden wij aan dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) thans toelaat...
U weet ondertussen dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) onmiddellijk van toepassing is...
Het standpunt van het Hof van Cassatie: ‘Les demandeurs admettent que la s.p.r.l. Sualem, qui demandait...
Ondernemen, het zit in uw bloed. Samen met uw businesspartner(s) beslist u om naar uw adviseur...