Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister?...
Ben je bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap? Wees je dan bewust van de mogelijke aansprakelijkheid...
De maatschap is sedert haar receptie in België in de jaren ’90 uitgegroeid tot waarschijnlijk het...
Sinds het nieuwe boek XX van het Wetboek Economisch recht in voege trad, werd er niet meer gesproken...
De taken en verantwoordelijkheden van bestuurders, CEO’s, CFO’s en andere leidinggevenden zijn omvangrijk en niet eenvoudig,...
Inleiding Het staat buiten kijf dat het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart...
Sinds de invoering van het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is het voor vennootschappen...
Wie een vennootschap overneemt, dringt doorgaans aan op een niet-concurrentiebeding. De koper wil daarmee vermijden dat...
In Vlaanderen kunnen aandelen van een familiale vennootschap belastingvrij geschonken worden. We leggen u graag uit...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen...
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de kaarten grondig herschud, ook wat betreft...
The shareholders’ register is an important cornerstone for every company. A shareholders’ register provides an overview...
Start-ups often have a hard time attracting, maintaining and motivating their most talented employees, given that...
In een vorige nieuwsbrief (Covid-19 en de M&A markt: enkele reflecties) hebben we toegelicht dat het...
Cass. 25 juni 2020, C.18.0144.N/1 Of een bestuurder tijdens en vooral na de beëindiging van haar...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 februari 2017, waartegen de RSZ...
In het “oude” recht leende de NV zich er als vennootschapsvorm minder makkelijk toe om de...
D. Van Gerven: “Wat wijzigt er voor stichting, VZW, IVZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun...
W. Devroe, L. Michaux en B. Beems, “Het onderdernemingsberip in het mededingingsrecht, het marktprakijkenrecht en het...
De zomer staat voor de deur. Misschien overweegt u grote kuis te houden in uw boekenkast...