Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

In de praktijk komt het regelmatig voor dat natuurlijke personen een door hen ontwikkeld intellectueel eigendomsrecht...
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) voert in de besloten vennootschap (hierna “BV”)...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen...
Het nieuwe vennootschapsrecht, dat in werking trad op 1 januari 2020, biedt meer mogelijkheden om als...
De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft een grote impact gehad op...
Op 1 januari 2020 kon men niet enkel de intrede van een nieuw decennium vieren maar...
Wat betekent het concreet voor u? Welke opportuniteiten bieden zich aan? Omdat de dwingende bepalingen van...
Ook u kreeg in 2019 ongetwijfeld heel wat berichten omtrent het UBO-register, doorgaans echter met een...
Een microliquiditeitsmechanisme verhoogt het welzijn en de betrokkenheid van de aandeelhouder, wat de ontwikkeling van de...
Het gebeurt vaak dat een minderheidsaandeelhouder zich zorgen maakt over de richting die zijn vennootschap uitgaat,...
The new Belgian Code of Companies and Associations (the “BCCA”) is in full force and applicable...
Sedert 1 januari 2020 is ook op zogenaamde bestaande vennootschappen (lees: vennootschappen opgericht voor 1 mei...
Veel ondernemers beslissen op een gegeven moment aandelen in een andere onderneming over te nemen of...
De richtlijn herstructurering en insolventie van 20 juni 2019 (de “Richtlijn”)[1] schrijft voor het eerst op Europees...
Gezien de afschaffing van het kapitaal, wordt logischerwijs ook de alarmbelprocedure voor de BV anders ingevuld onder het...
Het bestuursorgaan van een vennootschap anno 2020 is niet meer hetzelfde als in 2019. Dat een bvba...
De aansprakelijkheidsregeling voor bestuurders ontsnapt niet aan de recente hervorming van het vennootschapsrecht, integendeel. Onder het...
In een belangrijk arrest van 17 december 2019 (P.19.0845.N/7) heeft het Hof van Cassatie toelichting gegeven...