Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

In een vorige nieuwsbrief (Covid-19 en de M&A markt: enkele reflecties) hebben we toegelicht dat het...
Cass. 25 juni 2020, C.18.0144.N/1 Of een bestuurder tijdens en vooral na de beëindiging van haar...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 februari 2017, waartegen de RSZ...
In het “oude” recht leende de NV zich er als vennootschapsvorm minder makkelijk toe om de...
D. Van Gerven: “Wat wijzigt er voor stichting, VZW, IVZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun...
W. Devroe, L. Michaux en B. Beems, “Het onderdernemingsberip in het mededingingsrecht, het marktprakijkenrecht en het...
De zomer staat voor de deur. Misschien overweegt u grote kuis te houden in uw boekenkast...
Due to the COVID-19 pandemic and the measures taken to prevent the spread of the virus,...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen...
De huidige COVID-19 crisis heeft een groot aantal ondernemingen – en meer in het bijzonder startende...
Sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”) van toepassing...
M. Wyckaert m.m.v. D. Alper “Faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en feitelijke bestuurders” Onlangs verscheen bij Intersentia Leerstukken Ondernemingsrecht (eds....
Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft...
Sinds de inwerkingtreding van de het nieuwe ondernemingsrecht (Wet van 15 april 2018), kwalificeert de maatschap...
In een vennootschap kan een bestuurder een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Een natuurlijke persoon, zoals...
De sinds vorig jaar aangekondigde reparatiewet die de voorlopig laatste hand legt aan het Wetboek van...
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: “WVV”) voorziet in enkele ingrijpende wijzigingen met betrekking tot...
De COVID-19-maatregelen hebben een invloed op het dagelijkse leven van elke burger. Dit geldt echter ook...
Onder het W.Venn. kon een statutaire zaakvoerder van een BVBA enkel worden ontslagen met unanimiteit. Een...
The social distancing measures and travel restrictions imposed by the governments to limit the spread of...