Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden...
S. Landuyt, “Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de achterstelling van aandeelhoudersvorderingen”, Intersentia, 2020,...
Vandaag kent een beursgenoteerde vennootschap haar kleine aandeelhouders enkel indien ze hun aandelen op naam aanhouden...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews heel wat artikelen van verschillende bronnen...
In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met...
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) zorgt voor tal van wijzigingen op het vlak...
Met het arrest nr. 135/2020 van vandaag 15 oktober 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof twee bepalingen uit het...
Wat de instandhouding van het kapitaal betreft, is de belangrijkste wijziging ongetwijfeld de afschaffing van het...
De roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd in 2014 van 10% naar 25% opgetrokken (en ondertussen...
Concurrentieverbod Het staat vast dat een vennootschap niet mag beconcurreerd worden door haar eigen bestuurders. Dit...
De CVBA was sinds de jaren tachtig een veel gebruikte rechtsvorm in België. Het nieuwe Wetboek...
De fiscale Administratie heeft een controle aangekondigd voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj....
Ons erfrecht heeft weinig oog voor de continuïteit van een onderneming. Een éénmanszaak staat vaak gelijk...
1. Art. 2:143, §1, vierde streepje van het WVV bevat volgende, op het eerste zicht vanzelfsprekende, verjaringstermijn:...
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) dient u zich als bestuurder te onthouden van...
Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven,...
Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister?...
Ben je bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap? Wees je dan bewust van de mogelijke aansprakelijkheid...
De maatschap is sedert haar receptie in België in de jaren ’90 uitgegroeid tot waarschijnlijk het...
Sinds het nieuwe boek XX van het Wetboek Economisch recht in voege trad, werd er niet meer gesproken...