Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Gezien de afschaffing van het kapitaal, wordt logischerwijs ook de alarmbelprocedure voor de BV anders ingevuld onder het...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen...
Het bestuursorgaan van een vennootschap anno 2020 is niet meer hetzelfde als in 2019. Dat een bvba...
De aansprakelijkheidsregeling voor bestuurders ontsnapt niet aan de recente hervorming van het vennootschapsrecht, integendeel. Onder het...
In een belangrijk arrest van 17 december 2019 (P.19.0845.N/7) heeft het Hof van Cassatie toelichting gegeven...
According to the new Belgian Code on Companies and Associations, the Belgian legislator recently decided to...
Gisteren, 1 januari 2020, werd het WVV van toepassing op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Soms...
Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Een...
Het WVV is reeds van toepassing op vennootschappen, verenigingen en stichtingen die op of na 1...
Aansprakelijkheid voor gewone fouten in collegiale bestuursorganen Volgens de gemene regels van aansprakelijkheidsrecht zou een lid...
Een van de pijlers van de hervorming van het vennootschapsrecht is de afschaffing van het kapitaal...
Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”),...
Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”),...
Vertegenwoordigingsclausules (één- of meerhandtekeningsclausules) in de BV worden geregeld door art. 5:73 WVV (tekst onderaan hernomen)....
I. INLEIDING Vennootschappen worden opgericht wanneer plannen worden gesmeed en partijen met de beste intenties samen...
1. Een definitie in het recht heeft meestal als functie het toepassingsgebied van een regel af...
Het is gebruikelijk dat in naamloze vennootschappen het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan...
Is er nood aan oprichtersaansprakelijkheid in een VZW? De VZW was volgens art. 1 al. 3...