Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Meest gelezen

Over het WVV zijn er op LegalNews heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het...
De wet van 12 juli 2021 (gepubliceerd in het Staatsblad van 15 juli 2021) voorziet in...
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de AV bij afzonderlijke stemming over de kwijting van...
Nadat u als ondernemer overtuigd bent geraakt van de voordelen om medewerkers te laten participeren in...
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) versoepelt de regelgeving inzake financiële steunverlening door de vennootschap,...
In een arrest van 9 juni 2021 verbreekt het Hof van Cassatie een arrest van het Hof van...
U staat er misschien niet bij stil maar uw huwelijkscontract speelt een grotere rol in uw...
The war for talent is real. Bedrijven zijn steeds op zoek naar goede werkkrachten en manieren om...
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in drie ‘nieuwe’ bestuursmodellen voor de naamloze vennootschap. Meer...
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit...
De statuten van naamloze vennootschappen verwijzen vaak nog steeds naar de inrichting van een directiecomité. Een...
Bij de overname van een aandelenpakket van een BVBA bleef de volstortingsplicht van niet-volgestorte aandelen onder...
Draait u ondanks (of dankzij?) Corona toch mooie cijfers en overweegt u om aan de aandeelhouder(s)...
Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) heeft ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de geschillenregeling m.n....
Mei en zeker juni is de typische periode van de algemene vergaderingen. De laatste tijd krijgen...
Wanneer u als overnemer de aandelen overneemt van een vennootschap, zal de verkoper zich meestal garant...
De VOF en de CommV zijn (samen met de maatschap) de meest eenvoudige vennootschapsvormen. De geringe...
De NV wordt traditioneel gezien als dé vennootschapsvorm voor ondernemingen met een zekere omvang die gericht...
De grote vrijheid om contractuele afspraken te maken gecombineerd met de vele aanvullende algemene regels om...
Het nieuwe vennootschapsrecht heeft sinds haar invoering veel aandacht gekregen in de pers en gespecialiseerde vakliteratuur....