Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De visie van het arbeidshof te Brussel van 27 juni 2014 De appelrechters stellen vast dat...
Vandaag werd de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit...
Het Europees Parlement heeft de stemming over de “coördinatie van de socialezekerheidsstelsels” voorlopig afgeblazen. Het volgende...
Het is een van de weinige wegen die nog openliggen om de toekenning van gewoon brutoloon...
Indien het doemscenario van mogelijke herstructurering of sluiting van een bedrijf zich effectief realiseert, wordt in...
De volgende sociale verkiezingen worden georganiseerd tussen 11 en 24 mei 2020. Dit en nog een...
Het einde van de arbeidsrelatie betekent dat ook de groepsverzekering wordt stopgezet door de werkgever. Het...
In deze zaak besliste het arbeidshof dat de werknemer die gewoonlijk in België zijn arbeid verricht,...
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd....
De wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, gepubliceerd in het...
Op 1 maart werd het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties gepubliceerd...
In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te...
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal...
Bij het begin van een nieuw jaar krijgt advocaat Filip Tilleman steevast vragen over de eindejaarspremie....
Wanneer start de termijn van twee werkdagen om een geneeskundig getuigschrift over te maken? Artikel 31,...
In overeenkomsten van internationale tewerkstelling, wordt vaak een algemeen beding van rechtskeuze opgenomen, bvb. “Deze arbeidsovereenkomst...
Op 22 februari 2019 hebben de ambassadeurs van de lidstaten in het Comité van permanente vertegenwoordigers...
After concluding to the unlawfulness of UberPop in 2015, the commercial court of Brussels rendered a...