Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Can directors be employees? An array of answers are possible. A director may accept to perform...
Inhoud van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel had de bedoeling om de uitoefening van de activiteit van...
Cao nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de NAR, omvat het wettelijk kader voor...
Op de website van de ‘Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg’ is er gedetailleerde info...
De ministerraad heeft op 1 februari 2019 op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een...
Een arbeidsongeval is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering...
De laatste sociale verkiezingen zijn georganiseerd in 2016, en dan weten we dat de volgende ronde...
De regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn fundamenteel gewijzigd. Tot 2019 maakte België immers...
In tijden van globalisering en krapte op de Belgische arbeidsmarkt, neemt ook de internationale mobiliteit van werknemers toe. Vaker...
Januari. De maand bij uitstek waarin, zowel in de privésfeer als op het werk, traditioneel wordt...
“Mag een vertegenwoordiger van het personeel in die hoedanigheid inlichtingen bezorgen aan zijn collega’s en met...
Alhoewel het hier om Nederlandse wetgeving gaat, is deze uitspraak zeker interessant in een Belgische context....
Een zachte of een strenge winter? Het is in ons land moeilijk te voorspellen. Vrieskou, sneeuw,...
De loonnorm is een percentage dat de maximale verhoging van de loonkost over een periode van...
Telewerk zit in de lift: het biedt niet alleen een antwoord op het mobiliteitsprobleem, maar ook...
Sinds 1 april 2014 zijn alle werkgevers zich er van bewust: een ontslag zonder ‘geldig’ motief...
Het koninklijk besluit van 16 december 2018 voorziet in een bedrijfswagenattest dat nodig is opdat u...
De feiten De bvba Triton werd op 1 oktober 2012 failliet verklaard. Zij baatte een industriële...
Bespreking van het vonnis van de Arbeidsrechtbank Gent 11 oktober 2018, nr. 18/7255. Naar aanleiding van...