Sociaal recht

Sociaal recht

Meest gelezen

Hoe maak je uit of het ontslag van een werknemer deel uitmaakt van een collectief ontslag...
Op grond van artikel 15.1 AVG heeft een betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel...
Een dove, zwangere sollicitante wordt recent door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen 18 maanden schadevergoeding toegekend, omdat...
Neen. In haar recente richtsnoeren over de sociale verkiezingen, heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beschouwd dat het...
“Autonomy not only has to be done, it also has to be seen to be done.”...
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) behandelde recent een klacht van een werkneemster tegen haar werkgever wegens het nalaten...
Een recente uitspraak van het arbeidshof van Brussel werpt een interessant licht op de verplichtingen van...
Schijnzelfstandigheid: is het feit dat een persoon 5 dagen op 5 voor een welbepaalde opdrachtgever werkt...
Begin oktober besliste de Hamburgse Gegevensbeschermingsautoriteit om het servicecenter van H&M te Neurenberg een boete op...
Een werkgever mag materiaal dat nodig is voor telewerk aankopen en ter beschikking stellen aan zijn...
Een werkneemster die administratief verantwoordelijke was in een kleine KMO met in totaal 7 personeelsleden (een...
Het VBO heeft een nieuwe praktische gids over ‘Herstructureren met of zonder ontslagen’. Na een omvangrijk...
Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken. Dragen van een hoofddoek. Arbeidshof Gent, 12 oktober...
In het interprofessioneel akkoord 2017-2018 stelden de sociale partners dat zij een aantal maatschappelijke uitdagingen wensten...
In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering het telewerk verplicht gemaakt vanaf 2 november 2020. Principe...
Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is...
Uit een studie van de Stichting Innovatie en Arbeid blijkt dat 50% van de werknemers vaak...
Door de coronacrisis is het aantal werknemers dat van thuis uit werkt spectaculair gestegen. Voor werkgevers...
In maart 2020 moesten veel ondernemingen voor het eerst, onverwacht en op grote schaal, telewerk toepassen....
Nog altijd worden vele werkgevers door de coronaviruscrisis geconfronteerd met een terugval van hun activiteiten. Daarom...