Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging...
Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.130 euro per kalenderjaar (bedrag...
Op 14 november 2018 organiseerde LegalNews.be, in samenwerking met Ikinnoveer (Vlaio), een webinar rond ‘Beroep doen...
Heeft U ooit van Herbeumont gehoord ? Herbeumont is een dorpje diep verscholen in de Ardennen...
Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi,...
Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 oktober 2018 (arrest nr. 140/2018) geoordeeld dat artikel 68, derde...
Een scholingsbeding kan nu enkel worden overeengekomen wanneer het jaarloon van de werknemer meer dan 34.180...
Vandaag werd de wijziging van artikel 14§2 Arbeidswet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Na jarenlang getouwtrek...
Sinds de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden is er onduidelijkheid over de toepasselijkheid...
As you will know, each employer must have a global prevention plan, i.e. a 5-year plan...
De feiten In de maanden juli 2013 tot en met oktober 2014 waren de partijen verbonden...
Op 27 februari 2018 besprak Luc Eliaerts de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever m.b.t. sociale schulden van een...
Cassatie verduidelijkt 2 maal. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie veranderen een jarenlange praktijk...
Een poetsdame, die beweert dat zij het slachtoffer was van een arbeidsongeval, moet het bewijs leveren...
In zijn instructies van het derde kwartaal van 2018 wijzigt de RSZ zijn tot nog toe...
In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het zeer recente arrest...
In een arrest van het Arbeidshof te Brussel van 1 september 2017 sprak het hof zich...
De feiten IR is een vennootschap naar Duits recht, met als maatschappelijk doel om missies van...
1. Het opzetten van een split bill regeling teneinde de aanrekening van een voordeel alle aard...