Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal...
Bij het begin van een nieuw jaar krijgt advocaat Filip Tilleman steevast vragen over de eindejaarspremie....
Wanneer start de termijn van twee werkdagen om een geneeskundig getuigschrift over te maken? Artikel 31,...
In overeenkomsten van internationale tewerkstelling, wordt vaak een algemeen beding van rechtskeuze opgenomen, bvb. “Deze arbeidsovereenkomst...
Op 22 februari 2019 hebben de ambassadeurs van de lidstaten in het Comité van permanente vertegenwoordigers...
After concluding to the unlawfulness of UberPop in 2015, the commercial court of Brussels rendered a...
Een werknemer advies of informatie geven is juridisch niet vrijblijvend en kan de aansprakelijkheid van de...
Bitcoin, the best-known cryptocurrency operated by a decentralised authority (and so not issued by any bank...
Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden...
De EU-instellingen gaan akkoord met nieuwe regels die het mensen makkelijker maken geld opzij te zetten...
Een firmawagen in de prak rijden tijdens een wilde rodeorit. Steevast te laat komen op het...
De wet houdende diverse arbeidsbepalingen, die in de drukke maand december 2018 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd,...
Can directors be employees? An array of answers are possible. A director may accept to perform...
Inhoud van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel had de bedoeling om de uitoefening van de activiteit van...
Cao nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de NAR, omvat het wettelijk kader voor...