Sociaal recht

Sociaal recht

Meest gelezen

Het arbeidshof Antwerpen kent een stadsarbeider van de stad Mortsel verschillende vergoedingen toe naar aanleiding van...
Naar aanleiding van de ”tweede golf” van het coronavirus heeft de federale overheid voorzien in een...
In het zog van de “Black Lives Matter”-beweging wensen ondernemingen meer diversiteit in hun personeelsbestand te...
Sinds 1 januari 2021 is de brexit-transitieperiode voorbij en maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer onderdeel...
Neen, dat kan niet. We lichten hieronder toe waarom niet.  1. EEN WERKGEVER KAN ZIJN WERKNEMERS...
Verplicht telewerk Telewerk is nog steeds verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden,...
Nieuwe cao over coronatelewerk  Deze week werd in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 149 gesloten...
De afgelopen weken werd de wetgeving omtrent buitenlandse reizen en de hieraan verbonden verplichtingen meermaals aangepast....
Het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur resulteert normaal gezien in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde...
On 24 December 2020, the European Union (EU) and the United Kingdom (UK) agreed the EU-UK...
Met het aflopen van de transitieperiode is vanaf 01/01/2021 een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen...
Gelukkig zijn zwangere werkneemsters extra beschermd tegen ontslag. Dat zij hoegenaamd niet ontslagen kunnen worden, is...
Het was aangekondigd.  Tijdens de maand januari 2021 vonden er flitscontroles plaats op de naleving van...
Gisteren werd het koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het...
Uit cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat 17% van de werkenden in 2018...
Een kersvers jaar vangt aan, en dat is ook in deze bijzondere tijden de gelegenheid bij...
Sinds de aanvang van de pandemie heeft de Belgische overheid de regels over de ‘organisatie van...
Bij het bijhouden, verwerken en bewaren van persoonsgegevens van sollicitanten dien je op drie punten te...
Begin november 2020 kondigde de Federale regering een breed sociaaleconomisch steunpakket aan. Eén van de maatregelen...
De loongrenzen, die in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gehanteerd, zijn...