Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Alhoewel het hier om Nederlandse wetgeving gaat, is deze uitspraak zeker interessant in een Belgische context....
Een zachte of een strenge winter? Het is in ons land moeilijk te voorspellen. Vrieskou, sneeuw,...
De loonnorm is een percentage dat de maximale verhoging van de loonkost over een periode van...
Telewerk zit in de lift: het biedt niet alleen een antwoord op het mobiliteitsprobleem, maar ook...
Sinds 1 april 2014 zijn alle werkgevers zich er van bewust: een ontslag zonder ‘geldig’ motief...
Het koninklijk besluit van 16 december 2018 voorziet in een bedrijfswagenattest dat nodig is opdat u...
De feiten De bvba Triton werd op 1 oktober 2012 failliet verklaard. Zij baatte een industriële...
Bespreking van het vonnis van de Arbeidsrechtbank Gent 11 oktober 2018, nr. 18/7255. Naar aanleiding van...
De Europese lidstaten zijn door de Europese ‘single permit’ richtlijn 2009/52 verplicht om met een enkele...
Elke werknemer heeft bij de geboorte van zijn kind het recht om tien dagen afwezig te...
De onlangs gepubliceerde Administratieve Instructies voor het derde kwartaal van 2018 tonen aan dat de Rijksdienst...
Uiterlijk tegen 1 januari 2019 moeten de sociale partners per sector een CAO sluiten die werknemers...
In 2020 is het opnieuw tijd voor de sociale verkiezingen. Deze verkiezingen moeten om de vier...
Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie, zonder verzet tegen opsporen van die documenten: geen...
Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken dat op 22 november jl. in de Kamer...
Afgelopen vrijdag werd het wetsontwerp tot omzetting van de IORP-II richtlijn (richtlijn 2016/2341 van het Europees...
De arbeidsongevallensector heeft lacunes vastgesteld voor de arbeidsongevallen waarvan de telewerker het slachtoffer kan zijn. In...