Sociaal recht

Sociaal recht

Op 30 april 2020 werd een ministerieel besluit gepubliceerd dat voorziet in een versoepeling van de...
Op 28 april 2020 werd een KB gepubliceerd waarin een aantal eerder aangekondigde arbeidsrechtelijke maatregelen wettelijk...
Mag ontslag omwille van Corona? Wat ontslagen in deze bijzonder periode betreft, verwijzen wij naar volgend...
De regering neemt voortdurend bijkomende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te perken en...
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 nemen bedrijven uiteenlopende preventiemaatregelen om de verspreiding van het...
Op 1 mei 2010 is de Verordening (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in...
Heel wat ondernemingen stellen deeltijdse werknemers te werk. Sommige van die werknemers genieten een inkomensgarantie-uitkering, dit...
Wij informeerden u reeds eerder dat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hadden afgesproken om...
Op de Unia-website staan opnieuw een aantal interessante gerechtelijke uitspraken. We maakten een selectie van recente...
Bij een share deal neemt men de onderneming in zijn geheel over, met alle rechten en plichten. Bij...
De principiële binding van A1-formulieren   Unieburgers die werken in verschillende lidstaten, mogen maar onder de socialezekerheidsregeling van één van die lidstaten vallen. Dat...
Een lang verwacht en opzienbarend vonnis in RSZ- en voetballand! De ongrondwettigheid van de gunstige RSZ-regeling...
Zowel fiscus als RSZ aanvaarden een vrijgestelde thuiswerkvergoeding van 126,94 euro per maand voor werknemers die...
Het feit dat een werkgever telefonisch informatie over één van zijn werknemers deelt, is geen “gegevensverwerking”...
Nooddecreet Coronacrisis Hoger Onderwijs [1] Totstandkoming van het decreet. 1. Op 14 april 2020 dienden 3...
Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst...
Op 2 april 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in de samengevoegde zaken Vueling Airlines (C-370/17 en...
Online communicatiemiddelen, zoals internet, e-mails, sociale media, … zijn niet meer weg te denken uit de...
Overweegt u een heropstart van uw bouwactiviteiten in tijden van corona? Lees dan zeker even onze...
Horeca, kleinhandel en toerisme zijn enkele sectoren die het bijzonder hard te verduren krijgen omwille van...