Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Een werknemer advies of informatie geven is juridisch niet vrijblijvend en kan de aansprakelijkheid van de...
Bitcoin, the best-known cryptocurrency operated by a decentralised authority (and so not issued by any bank...
Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden...
De EU-instellingen gaan akkoord met nieuwe regels die het mensen makkelijker maken geld opzij te zetten...
Een firmawagen in de prak rijden tijdens een wilde rodeorit. Steevast te laat komen op het...
De wet houdende diverse arbeidsbepalingen, die in de drukke maand december 2018 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd,...
Can directors be employees? An array of answers are possible. A director may accept to perform...
Inhoud van het wetsvoorstel Het wetsvoorstel had de bedoeling om de uitoefening van de activiteit van...
Cao nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de NAR, omvat het wettelijk kader voor...
Op de website van de ‘Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg’ is er gedetailleerde info...
De ministerraad heeft op 1 februari 2019 op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een...
Een arbeidsongeval is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering...
De laatste sociale verkiezingen zijn georganiseerd in 2016, en dan weten we dat de volgende ronde...
De regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn fundamenteel gewijzigd. Tot 2019 maakte België immers...
In tijden van globalisering en krapte op de Belgische arbeidsmarkt, neemt ook de internationale mobiliteit van werknemers toe. Vaker...
Januari. De maand bij uitstek waarin, zowel in de privésfeer als op het werk, traditioneel wordt...
“Mag een vertegenwoordiger van het personeel in die hoedanigheid inlichtingen bezorgen aan zijn collega’s en met...