Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze...
Arbeidshof Antwerpen 19 februari 2018, niet gepubliceerd Arbeidsrechtbank Antwerpen 24 mei 2017, niet gepubliceerd 1. De...
Op 11 april 2019 heeft de Arbeidsrechtbank van Leuven de claim van een werknemer afgewezen die...
Zomertijd is meestal ook komkommertijd voor sociaal recht. Dat was dit jaar niet anders. Er is...
Inleiding 1. Vanaf 1 september 2019 treedt het zgn. Vlaams opleidingsverlof in werking. Als gevolg van de...
De term ‘doxxing’ is niet meer weg te denken uit de media. Niet alleen politieke figuren...
Zwartkijker Een zwartkijker was iemand die wel naar de publieke televisie kijkt, maar daarvoor geen kijk- of luistergeld...
Het Europees Comité voor gegevensbescherming  (“European Data Protection Board” of “EDPB”), het adviesorgaan waarin alle nationale...
De vrijstelling voor doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid is sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar de werkgevers...
De feiten Op 5 februari 2001 ondertekenden de nv X en mevrouw Y een voltijdse arbeidsovereenkomst...
De bouwsector is één van de belangrijkste sectoren in de Belgische economie. De sector kampt al...
De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw...
Werknemers beschikken over verschillende tools om een betere work-life balance te bekomen. Dit is bij uitstek...
The EU Directive ‘Single Permit’ (2011/98/EU) needed to be transposed into Member States’ legislation by 25/12/2013. ...
Op 26 juni 2019 ondertekenden alle betrokken sociale partners het nieuwe sectorale akkoord voor het PC...
Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het...
Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen...
Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het...
Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet)...
In haar arrest van 20 mei 2019 bevestigt het Hof van Cassatie dat een premie, betaald...