Sociaal recht

Sociaal recht

Ook tijdens deze COVID-19 pandemie moet de GDPR worden gerespecteerd. Dit artikel geeft een opfrissing van enkele belangrijke...
Om in België geïdentificeerd te worden door de Sociale Zekerheid, heeft een buitenlandse werknemer een INSZ-nummer...
Tegenwoordig is thuiswerk aan een ware opmars bezig. Thuiswerk is een overkoepelende term die verschillende ladingen...
Vóór de verlengde herfstvakantie meldden verschillende nieuwsberichten dat scholen of klassen genoodzaakt waren te sluiten omwille...
Hoe maak je uit of het ontslag van een werknemer deel uitmaakt van een collectief ontslag...
Op grond van artikel 15.1 AVG heeft een betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel...
Een dove, zwangere sollicitante wordt recent door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen 18 maanden schadevergoeding toegekend, omdat...
Neen. In haar recente richtsnoeren over de sociale verkiezingen, heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beschouwd dat het...
“Autonomy not only has to be done, it also has to be seen to be done.”...
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) behandelde recent een klacht van een werkneemster tegen haar werkgever wegens het nalaten...
Een recente uitspraak van het arbeidshof van Brussel werpt een interessant licht op de verplichtingen van...
Schijnzelfstandigheid: is het feit dat een persoon 5 dagen op 5 voor een welbepaalde opdrachtgever werkt...
Begin oktober besliste de Hamburgse Gegevensbeschermingsautoriteit om het servicecenter van H&M te Neurenberg een boete op...
Een werkgever mag materiaal dat nodig is voor telewerk aankopen en ter beschikking stellen aan zijn...
Een werkneemster die administratief verantwoordelijke was in een kleine KMO met in totaal 7 personeelsleden (een...
Het VBO heeft een nieuwe praktische gids over ‘Herstructureren met of zonder ontslagen’. Na een omvangrijk...
Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken. Dragen van een hoofddoek. Arbeidshof Gent, 12 oktober...
In het interprofessioneel akkoord 2017-2018 stelden de sociale partners dat zij een aantal maatschappelijke uitdagingen wensten...
In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering het telewerk verplicht gemaakt vanaf 2 november 2020. Principe...
Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is...