Sociaal recht

Sociaal recht

Meest gelezen

Vanaf 1 september 2021 is telewerk niet langer mogelijk. Sommige werknemers keren volledig terug naar de...
Hoe pakken België en Europa detachering en sociale dumping aan? Het is en blijft een politiek...
De bepalingen inzake doorgifte van persoonsgegevens zijn niet van toepassing indien een werknemer van een in...
De nieuwe fiscale circulaire 2021/C/67 van 20 juli 2021 over de vrijstelling voor sociaal passief ingevolge...
De regering heeft op 9 augustus 2021 de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastgelegd op 0,4...
Nadat de sociale partners zelf geen akkoord konden bereiken over de maximale marge van de loonkostenevolutie...
Outplacement wordt omschreven als het geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een...
Met een arrest van 28 juni 2021 gaf het arbeidshof van Antwerpen een vervolg aan een...
Sinds mijn terugkeer uit verlof kreeg ik reeds meerdere vagen van cliënten of zij aan hun...
Monitoringsoftware zit in de lift. Allicht ook letterlijk, maar in ieder geval figuurlijk in uw telefoon,...
Dit artikel is relevant voor alle werknemers en voor alle bestuurders van een vennootschap belast met...
In eerdere bijdragen gaven we al een principieel antwoord op de vraag of miskenning van de COVID-regels voor...
Bespreking van de uitspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit GBA 62/2021 van 26 mei 2021 Op 26 mei 2021 werd door...
Vandaag zijn in het Belgisch Staatsblad de regels rond de coronapremie verschenen.  WAT? Ondernemingen die tijdens...
Biometrische gegevens (zoals vingerprints, gezichtsherkenning) genieten vanwege hun gevoelige aard een bijzondere bescherming onder de Algemene...
Het Hof van Justitie heeft zich op 15 juli 2021 opnieuw uitgesproken over een onderwerp dat...
Verfijning voorwaarden voor neutrale dresscodesIn een arrest van 15 juli 2021 oordeelde het Europees Hof van...
Om sociale fraude en oneerlijke concurrentie tegen te gaan heeft de wetgever de mogelijkheid aan de...
Op 30 juni werd de wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot...
Op 17 juni 2021 heeft het parlement een wetsvoorstel aangenomen tot uitbreiding van het rouwverlof bij...