Sociaal recht

Sociaal recht

Op de website van minister Maggie De Block wordt medegedeeld dat kamerlid Tania De Jonge (Open...
Ongeveer één maand na de lockdown zouden we bijna vergeten dat COVID-19 nog steeds deel uit...
Wanneer de onderneming geen perspectief heeft om op korte termijn weer de activiteiten zoals voor Covid-19...
Arbeidsduurvermindering, ‘corona-tijdskrediet’, ‘corona-landingsbanen’ en ‘corona-werkloosheid’ Midden juni bereikte de superkern een akkoord over een reeks aanvullende...
De coronapandemie heeft een groot effect op de tewerkstelling in ons land. Hoewel de meeste bedrijven...
In deze reeks proberen we vanuit onze jarenlange ervaring een inzicht te geven in de basiselementen...
In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het arrest van...
1. Opschorting opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid ingevolge corona-crisis  Afgelopen week werd de (lang verwachte en veelbesproken) wet gepubliceerd die...
Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 februari 2017, waartegen de RSZ...
De bedoeling van het outplacement is duidelijk: een ontslagen werknemer in staat stellen om zo snel...
De Detacheringsrichtlijn bepaalt reeds geruime tijd welke loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn in geval van...
Overeenkomstig artikel 20, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet moet de werkgever erop toezien dat werknemers hun arbeidsovereenkomst...
De Kamer heeft gisteren (11 juni 2020) unaniem het wetsvoorstel aangenomen waaruit volgt dat de opzeggingstermijn...
Elke werknemer mag tijdens de loop van de opzeggingstermijn afwezig zijn om een nieuwe job te...
Door het koninklijk besluit van 4 juni 2020 wordt er nu voor de berekening van vakantierechten...
Werknemers die het slachtoffer zijn van discriminatie op basis van een van de criteria waaromtrent de...
In onze blogpost van 18 mei 2020 hebben we het initiatief toegelicht dat de Belgische wetgever heeft genomen...
Een werknemer die van de werkgever bedragen vordert waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, formuleert in zijn eis...
Een opdrachtgever die in gebreke was gebleven zijn inhoudingsplicht na te komen en daarvoor hoofdelijk aansprakelijk...
Zoals aangekondigd in onze newsflash van 9 juli 2018 zijn de lidstaten van de Europese Unie...