Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen genieten van rechtswege bescherming tegen ontslag, ondanks...
Wie personeel in dienst heeft, moet personeelsdossiers bijhouden.  Contactgegevens van personeelsleden, sociale zekerheidsgegevens, bankrekeningnummer, evaluaties, misschien...
Dominique Leroy stapt deze week dan toch op als CEO van Proximus, nadat KPN haar eerder...
Terbeschikkingstelling van personeel door een werkgever aan een derde die dat personeel gebruikt en over hen...
Op grond van art 32, 5° arbeidsovereenkomstenwet nemen de verbintenissen die voortspruiten uit de arbeidsovereenkomst een...
Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein...
De mate waarin een werkgever verplicht kan worden om mee te werken aan een onderzoek door...
Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze...
Arbeidshof Antwerpen 19 februari 2018, niet gepubliceerd Arbeidsrechtbank Antwerpen 24 mei 2017, niet gepubliceerd 1. De...
Op 11 april 2019 heeft de Arbeidsrechtbank van Leuven de claim van een werknemer afgewezen die...
Zomertijd is meestal ook komkommertijd voor sociaal recht. Dat was dit jaar niet anders. Er is...
Inleiding 1. Vanaf 1 september 2019 treedt het zgn. Vlaams opleidingsverlof in werking. Als gevolg van de...
De term ‘doxxing’ is niet meer weg te denken uit de media. Niet alleen politieke figuren...
Zwartkijker Een zwartkijker was iemand die wel naar de publieke televisie kijkt, maar daarvoor geen kijk- of luistergeld...
Het Europees Comité voor gegevensbescherming  (“European Data Protection Board” of “EDPB”), het adviesorgaan waarin alle nationale...
De vrijstelling voor doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid is sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar de werkgevers...
De feiten Op 5 februari 2001 ondertekenden de nv X en mevrouw Y een voltijdse arbeidsovereenkomst...
De bouwsector is één van de belangrijkste sectoren in de Belgische economie. De sector kampt al...
De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw...
Werknemers beschikken over verschillende tools om een betere work-life balance te bekomen. Dit is bij uitstek...