Sociaal recht

Sociaal recht

Een strafproces van een gekend restauranthouder trok opnieuw de aandacht op de heel ruime onderzoeksbevoegdheden van...
Op 26 november 2019 werd de “Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op...
Ja, als de werkgever de e-mail ontvangen heeft van de ontvanger die het “nuttig, noodzakelijk, passend...
Belgium has concluded agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact of...
Arbrb. Antwerpen, afdeling Hasselt 1 april 2020 #Me Too. Zou het kunnen dat de slinger doorslaat?...
Een werknemer die de betaling van achterstallige overuren vordert, moet het bestaan, de omvang en de...
Waarover gaat het? Het laden en lossen van schepen in havens door havenarbeiders werd doorgaans onder...
In de nasleep van de coronacrisis zijn er nog steeds heel wat werknemers aangewezen op telewerk....
Vanaf 1 september 2020 gelden opnieuw de gebruikelijke regels voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om...
Elke dag maken werknemers en zelfstandigen gebruik van grensoverschrijdende detachering. Dit wil zeggen dat zij in...
In de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus werd op 22 augustus 2020 opnieuw een...
Op de Unia-website staan opnieuw een aantal interessante gerechtelijke uitspraken. We maakten een selectie van recente...
Nu de sociale verkiezingen uitgesteld zijn naar de tweede helft van november, staan ruim 6000 bedrijven...
The coronavirus has led governments all over the world to temporarily oblige teleworking whenever and wherever...
Zowel de RVA als de FOD WASO hebben de documenten gepubliceerd om de toepassing van tijdelijke...
Sinds 13 maart 2020 interpreteert de RVA het begrip overmacht op een soepele wijze. Alle situaties...
In een recent arrest van 9 juli 2020 beoordeelde het Grondwettelijk Hof het al dan niet...
Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 14 mei 2019 dat iedere lidstaat binnen de EU...
Onze Ius Laboris Global Mobility Expert Group heeft een interactieve kaart opgesteld die laat zien in...