Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Waarover gaat het? Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité...
Actua McDonalds CEO Stephen Easterbrook werd recent ontslagen omdat hij een relatie met een werkneemster had....
Last week, the EU27 complied with the UK’s request for a Brexit “flextension” until 31 January...
Na zijn ontslag vraagt een werknemer aan zijn ex-werkgever via een aangetekende brief om de concrete...
Waarover gaat het? Tijdens de Champions League wedstrijd van 6 november jl. tussen Club Brugge en...
Over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, kunnen voortaan gemengde onderzoeksteams worden opgericht om sociale fraude...
In het kader van de sociale verkiezingen worden tal van (gevoelige) persoonsgegevens van werknemers verwerkt. Denk...
De overdracht van een onderneming brengt niet enkel gevolgen mee voor de overdrager en de overnemer,...
Werkgevers die werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon zijn, sinds 1 januari 2018, op...
One of the fundamental freedoms within the European Union (EU) is the freedom of movement, i.e....
Het gebeurt weleens dat een werknemer per ongeluk te veel of zelfs onterecht loon ontvangt. Als...
Bedrijfswagens zijn een veel gebruikt verloningsmiddel, door de gunstige (para)fiscale behandeling. De jonge medewerker krijgt een...
Het arbeidshof van Luik heeft in een arrest van 21 oktober 2019 beslist dat een ziekenhuisarts...
In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent...
Sinds 1 mei 2010 duidt Verordening 883/04 – die Verordening 1408/71 vervangt – de toepasselijke nationale...
Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het te weinig betaalde loon van de arbeiders in de bouw. Opdrachtgevers...
Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar. Toch zien we in...
In veel wettelijke en reglementaire bepalingen van het sociaal recht wordt de term “loon” gebruikt. Tenzij...
In een recent vonnis van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel werd een forumbeding, opgenomen in een...
Het meervoudig werkgeverschap is de situatie waarbij een werknemer arbeid verricht onder het gezag van meerdere...