Sociaal recht

Sociaal recht

Meest gelezen

Begin november 2020 kondigde de Federale regering een breed sociaaleconomisch steunpakket aan. Eén van de maatregelen...
De loongrenzen, die in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gehanteerd, zijn...
Zoals dat gebruikelijk is op het einde van een kalenderjaar, werd ook tijdens de laatste dagen...
Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd dat het  ministerieel besluit van...
Zoals ieder jaar heeft de Federale regering ook in december 2020 nog snel een resem aan...
Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Om de economie te waarborgen en (niet-)essentiële...
Bespreking van het vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2020 en de problematiek...
Sinds 01.05.2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden net zoals kersverse vaders/meeouders in loondienst recht...
De dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar zijn traditioneel een periode waarin Belgen graag naar het buitenland...
De Communicatie Voor crisis-communicatie van overheidswege lijkt 2020 wel hét jaar van hardleerse lering, slechte voorbeelden...
Een recente uitspraak van de gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt het recht van de werknemer om inzage te nemen...
Social law In accordance with the Withdrawal agreement (Council, 2019/C 384 I/01) concluded between the EU...
De wet van 16 december 2020 betreffende de begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord werd gisteren gepubliceerd in...
Het afgelopen jaar hebben vele werkgevers voor hun werknemers gebruik gemaakt van een systeem van tijdelijke...
Arbeidsrechtbank Brussel 5 oktober 2020: de “omgekeerde afstand” van het concurrentiebeding Een van de geldigheidsvoorwaarden van...
Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk (hierna ‘VK’) geen deel meer van de Europese...
Detacheren betekent “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen”. Juridisch wordt de term het vaakst gebruikt om de...
Na de sociale verkiezingen zal een nieuwe Ondernemingsraad (OR) en/of een nieuw Comité voor Preventie en...
Hof van Justitie Op 1 december 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak...