Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

The EU Directive ‘Single Permit’ (2011/98/EU) needed to be transposed into Member States’ legislation by 25/12/2013. ...
Op 26 juni 2019 ondertekenden alle betrokken sociale partners het nieuwe sectorale akkoord voor het PC...
Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het...
Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen...
Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het...
Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet)...
In haar arrest van 20 mei 2019 bevestigt het Hof van Cassatie dat een premie, betaald...
Werken tijdens vakantie is vervelend, al is het maar het opvolgen van e-mails. Een arrest van...
Vandaag werd een besluit van de Waalse Regering, dat definitief werd goedgekeurd op 16 mei 2019,...
1. Grondwettelijk Hof (6 juni 2019 (93/2019)) bevestigt: opzeggingsclausules vóór 1 januari 2014 moeten worden toegepast...
Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden...
Op 1 maart 2019 trad de Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget in werking. Met...
Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers “uitleent” aan een derde gebruiker die over hen...
Wegens een aanzienlijke krapte op de Belgische arbeidsmarkt en vele moeilijk in te vullen vacatures, voorziet...
De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale...
De Programmawet van 22 december 1989 voorziet reeds 30 jaar in de mogelijkheid voor de deeltijdse...
In een post op LinkedIn wijst mr. Véronique Pertry (advocaat-vennoot Eubelius) op het arrest van het...
In its recent judgment of 14 May 2019, the Court of Justice of the European Union...
In een post op LinkedIn wijst Prof.dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven) op het arrest C-509/17 van...