Sociaal recht

Sociaal recht

Meest gelezen

Op 13 april werd de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van...
De Arbeidsrelatiewet schrijft in artikel 338, §7 voor dat Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie...
Het arbeidshof van Gent sprak zich in een arrest van 12 oktober 2020 uit over de...
Vrije keuze samenwerkingsvorm Partijen kunnen bij een samenwerkingsrelatie vrij de samenwerkingsvorm kiezen, nl. een werknemersrelatie in...
Door de stijgende besmettingscijfers en de vaststelling dat de meeste besmettingen en clusters – naast het...
Als zelfstandige ben je je eigen baas: jij bepaalt hoe, wanneer en waar je werkt. Lijkt...
Op deze blog is regelmatig verslag gedaan over de Plessers-saga (zie o.a. hier, hier en hier). Het voorlopige eindpunt van...
Wilt u als werkgever uw werknemers extra belonen voor hun bijkomende inzet, flexibiliteit en inspanningen tijdens...
In de media scheert de discussie over vaccinatie tegen het COVID-19-virus hoge toppen. Op arbeidsrechtelijk vlak...
De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde onlangs een werkgever tot de maximum geldboete omdat hij geen...
Het wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op...
De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn...
Het beroepsgeheim geldt niet voor de preventieadviseur. Dit betekent evenwel niet dat hij geen discretie- en...
De werkgever heeft de algemene plicht om het welzijn van zijn werknemers in de ruimst mogelijke...
Om sociale dumping en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan nam de overheid al...
De corona-vaccinatiecampagne begint meer en meer op gang te komen. Maar hoe moet u als werkgever...
Dat een wachtdienst waarbij een brandweerman thuis moet blijven om binnen de 8 minuten na een...
Voor werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten, kan de werkgever genieten van een vrijstelling tot doorstorting...
COVID-19 heeft de manier waarop we werken helemaal veranderd. De grootste aanpassing voor ons allemaal was...
Wachtdiensten, bereikbaarheidsdiensten,… geven vaak aanleiding tot een discussie over de vraag of een bepaald deel van...