Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Algemene schorsing opzeggingstermijnen? In een eerdere newsflash meldden wij u al dat de sp.a een wetsvoorstel had ingediend...
Een wet is hiervoor in de maak. Het wetsvoorstel werd intussen aangenomen door de bevoegde Kamercommissie....
Eerder deze week lichtten wij in onze nieuwsflash “Ontslag tijdens Corona echt goedkoper?”  toe dat ontslag...
De  maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van het COVID-19 virus hebben de financiële positie van...
Verzoekers om internationale bescherming kunnen in principe op basis van artikel 18, 3° van het KB...
De coronacrisis stelt ons voor ongeziene uitdagingen. Ook in de internationale fiscaliteit. Sinds 18 maart 2020...
Op 30 april 2020 heeft het parlement een wetsvoorstel goedgekeurd over bepaalde maatregelen inzake de voortzetting...
In de huidige context van de coronaviruscrisis zal een Koninklijk Besluit, dat op 1 mei in...
Op 30 april 2020 werd een ministerieel besluit gepubliceerd dat voorziet in een versoepeling van de...
Op 28 april 2020 werd een KB gepubliceerd waarin een aantal eerder aangekondigde arbeidsrechtelijke maatregelen wettelijk...
Zowel op federaal als gewestelijk niveau werden ondertussen heel wat steunmaatregelen uitgevaardigd door de overheden om...
Mag ontslag omwille van Corona? Wat ontslagen in deze bijzonder periode betreft, verwijzen wij naar volgend...
Hoewel in bepaalde gevallen de bijeenkomst van de jaarlijkse algemene vergadering kan worden uitgesteld (zie de...
De regering neemt voortdurend bijkomende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te perken en...
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 nemen bedrijven uiteenlopende preventiemaatregelen om de verspreiding van het...
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft op 14 april jl. een ontwerpadvies over de boekhoudkundige...
Op 1 mei 2010 is de Verordening (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in...
Heel wat ondernemingen stellen deeltijdse werknemers te werk. Sommige van die werknemers genieten een inkomensgarantie-uitkering, dit...
In een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0079.N) oordeelde het Hof van Cassatie dat de ‘vaste vertegenwoordiger’ van...
Wij informeerden u reeds eerder dat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hadden afgesproken om...