Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat een aandelenverkoop kan vernietigd worden op basis van bedrog...
Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers “uitleent” aan een derde gebruiker die over hen...
Niets doen is ook een keuze. De nieuwe vennootschapswet (WVV, of Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) is...
Wegens een aanzienlijke krapte op de Belgische arbeidsmarkt en vele moeilijk in te vullen vacatures, voorziet...
De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale...
De Programmawet van 22 december 1989 voorziet reeds 30 jaar in de mogelijkheid voor de deeltijdse...
Over het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort WVV) is al veel inkt gevloeid....
In een post op LinkedIn wijst mr. Véronique Pertry (advocaat-vennoot Eubelius) op het arrest van het...
In its recent judgment of 14 May 2019, the Court of Justice of the European Union...
“Over de schutting” | Oratie gehouden op 1 april 2019 te Leiden ter gelegenheid van de...
In een post op LinkedIn wijst Prof.dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven) op het arrest C-509/17 van...
Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is...
De persoon met de hoogste operationele functie in een vennootschap is de CEO. De CEO is...
De Belgische Corporate Governance Code 2020 (“Code 2020”) is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht...
LegalNews.be sprak met dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) over sociale zekerheid en...
Op 26 mei zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen in België. Iedereen die meerderjarig is,...
Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen voor vennootschappen. Op 1 mei 2019 treden echter...