Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Meest gelezen

U staat er misschien niet bij stil maar uw huwelijkscontract speelt een grotere rol in uw...
BACKGROUND Werknemers spelen als klokkenluider een sleutelrol bij het onthullen en voorkomen van inbreuken op belangrijke...
The war for talent is real. Bedrijven zijn steeds op zoek naar goede werkkrachten en manieren om...
De vaccinatiecampagne draait op volle toeren, waardoor de kans toeneemt dat u als werkgever wordt geconfronteerd...
Op de Unia-website staan opnieuw drie interessante gerechtelijke uitspraken. Ontslag van een manager, afwezig wegens ziekte,...
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in drie ‘nieuwe’ bestuursmodellen voor de naamloze vennootschap. Meer...
In het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst is het een werkgever toegestaan om zijn...
Veel werknemers snakken allicht naar een terugkeer naar de werkvloer, hierdoor stelde de regering begin mei...
Wielrenner Wout Van Aert beëindigde zijn arbeidsovereenkomst met Sniper Cycling in september 2018 ten onrechte wegens...
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit...
Naar aanleiding van het Overlegcomité van vrijdag 4 juni jl. verscheen in het Belgisch Staatsblad van...
De statuten van naamloze vennootschappen verwijzen vaak nog steeds naar de inrichting van een directiecomité. Een...
Bij de overname van een aandelenpakket van een BVBA bleef de volstortingsplicht van niet-volgestorte aandelen onder...
Was mei eerder somber, twee hogere rechtscolleges lieten die maand een lichtstraal(tje) schijnen op twee deelfacetten...
Dat bedrijven er toe gehouden zijn passende preventiemaatregelen te nemen om het welzijn van hun werknemers...
We krijgen de laatste tijd nogal wat vragen van cliënten rond de mogelijkheid om een neutraliteitsbeleid...
Preventief: camerabewaking Ter preventie van diefstal door de werknemer, kan u als werkgever camerabewaking installeren. Op...
Draait u ondanks (of dankzij?) Corona toch mooie cijfers en overweegt u om aan de aandeelhouder(s)...
Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) heeft ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de geschillenregeling m.n....