Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Onze samenleving digitaliseert razendsnel.  Spullen kopen en diensten bestellen doen we online, onze muziek en tv...
De principes Krachtens artikel 530, § 2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen de bestuurders, gewezen...
In overeenkomsten van internationale tewerkstelling, wordt vaak een algemeen beding van rechtskeuze opgenomen, bvb. “Deze arbeidsovereenkomst...
Op 22 februari 2019 hebben de ambassadeurs van de lidstaten in het Comité van permanente vertegenwoordigers...
After concluding to the unlawfulness of UberPop in 2015, the commercial court of Brussels rendered a...
With the Law of 11 August 2018, the Law on the Continuity of Enterprises (LCE) (and the...
De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen...
Een werknemer advies of informatie geven is juridisch niet vrijblijvend en kan de aansprakelijkheid van de...
De kritiek van de Raad van State, in het bijzonder wat de coöperatieve vennootschap betreft Het...
De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt een onderneming in moeilijkheden drie manieren om de continuïteit van...
Bitcoin, the best-known cryptocurrency operated by a decentralised authority (and so not issued by any bank...
Op aannemers van onroerende werken gelden enkele specifieke sociaalrechtelijke verplichtingen die vanaf 1 april 2019 worden...
De EU-instellingen gaan akkoord met nieuwe regels die het mensen makkelijker maken geld opzij te zetten...
Tien maanden geleden trad het nieuwe insolventierecht in werking. Daarbij werden de oude WCO Wet (continuïteit...
Een firmawagen in de prak rijden tijdens een wilde rodeorit. Steevast te laat komen op het...