Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Arbeidshof Antwerpen 19 februari 2018, niet gepubliceerd Arbeidsrechtbank Antwerpen 24 mei 2017, niet gepubliceerd 1. De...
Op 11 april 2019 heeft de Arbeidsrechtbank van Leuven de claim van een werknemer afgewezen die...
Bij de overdracht van aandelen, bijvoorbeeld bij schenking of verkoop, dient steeds rekening te worden gehouden...
Zomertijd is meestal ook komkommertijd voor sociaal recht. Dat was dit jaar niet anders. Er is...
Inleiding 1. Vanaf 1 september 2019 treedt het zgn. Vlaams opleidingsverlof in werking. Als gevolg van de...
Tijdens de studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en gerechtelijke reorganisatie’ op 4 oktober 2019 zullen...
De belangenconflictenregeling onder het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) voor bestuurders met een tegengesteld vermogensrechtelijk belang is...
De term ‘doxxing’ is niet meer weg te denken uit de media. Niet alleen politieke figuren...
Vanaf 1 januari 2020 treden de nieuwe regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)...
Een aandelenregister is een essentieel document in elke vennootschap. Het somt niet enkel op wie hoeveel...
De feiten Mevrouw X verwijt de gefailleerde kennelijk grove fouten te hebben gemaakt die hebben bijgedragen...
Zwartkijker Een zwartkijker was iemand die wel naar de publieke televisie kijkt, maar daarvoor geen kijk- of luistergeld...
Het Europees Comité voor gegevensbescherming  (“European Data Protection Board” of “EDPB”), het adviesorgaan waarin alle nationale...
Het beginsel van de wettelijke specialiteit en het statutair voorwerp bepalen wat een vennootschap wel of...
De vrijstelling voor doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid is sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar de werkgevers...
De feiten Op 5 februari 2001 ondertekenden de nv X en mevrouw Y een voltijdse arbeidsovereenkomst...
Het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is sedert 1 mei 2019 van toepassing...
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) schrapt met het oog op vereenvoudiging verschillende vennootschapsvormen. Een...
Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort ‘WVV’) in werking...
Aandelen die bij uitgifte niet volledig werden volgestort, kunnen vanzelfsprekend het voorwerp uitmaken van een overdracht....