Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Als de werkgever heeft beslist dat er op de arbeidsplaats mondmaskers gedragen moeten worden om zo...
Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van een Spaanse rechtbank, heeft het Europese Hof van Justitie...
Na het Overlegcomité van vrijdag jongstleden, 16 oktober, werden een aantal inperkingsmaatregelen aangekondigd om de steeds...
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) zorgt voor tal van wijzigingen op het vlak...
Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de berusting in een beslissing betreffende een...
De voorgestelde wijzigingen hebben twee doelstellingen: 1. De gevolgen van het arrest-Plessers regelen In het arrest-Plessers...
Met het arrest nr. 135/2020 van vandaag 15 oktober 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof twee bepalingen uit het...
Wat de instandhouding van het kapitaal betreft, is de belangrijkste wijziging ongetwijfeld de afschaffing van het...
De verkiezingsdatum (dag Y) nadert met rasse schreden! Maar er staan nog enkele belangrijke stappen op...
De roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd in 2014 van 10% naar 25% opgetrokken (en ondertussen...
Op de zitting van 7 oktober 2020 sloten de sociale partners twee nieuwe cao’s af die...
De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Abeid en Sociaal Overleg publiceert sinds 2011 elk kwartaal de statistieken over...
Recent heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beslist om een administratieve geldboete van 15.000,00 EUR op te leggen...
Sinds 1 oktober 2020 geeft een occulte wet – hij is al in werking getreden, maar...
Een plaatsvervangend personeelsafgevaardigde en dus beschermde werknemer was tewerkgesteld als magazijnier en werkte in de nachtploeg....
Concurrentieverbod Het staat vast dat een vennootschap niet mag beconcurreerd worden door haar eigen bestuurders. Dit...
Elke onderneming wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een klant die failliet gaat, op...
Op 30 november 2020 eindigt het gunsttarief voor de afkoop van studiejaren voor werknemers en zelfstandigen. ...
De CVBA was sinds de jaren tachtig een veel gebruikte rechtsvorm in België. Het nieuwe Wetboek...
De fiscale Administratie heeft een controle aangekondigd voor de bijzondere liquidatiereserve door kmo’s aangelegd voor aj....