Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB...
Met de introductie van een nieuw verenigingsbegrip stapt het ontwerp voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en...
In 2020 is het opnieuw tijd voor de sociale verkiezingen. Deze verkiezingen moeten om de vier...
Als aandeelhouder van een onderneming hebt u mogelijk een aandeelhoudersovereenkomst gesloten die een formule bevat voor...
Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie, zonder verzet tegen opsporen van die documenten: geen...
Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken dat op 22 november jl. in de Kamer...
Afgelopen vrijdag werd het wetsontwerp tot omzetting van de IORP-II richtlijn (richtlijn 2016/2341 van het Europees...
De arbeidsongevallensector heeft lacunes vastgesteld voor de arbeidsongevallen waarvan de telewerker het slachtoffer kan zijn. In...
Op 14 november 2018 organiseerde LegalNews.be, in samenwerking met Ikinnoveer (Vlaio), een webinar rond ‘Beroep doen...
De Kamer heeft in plenaire zitting een wetsontwerp goedgekeurd dat in een nieuwe vorm van aanvullend...
In een arrest van 5 september 2018 heeft het hof van beroep te Gent bevestigd dat...
Een eerste empirisch onderzoek naar de invloed van Boek XX op VZW’s Sinds 1 mei 2018...
In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het...
Weinig ondernemers blijven ervan gespaard: een commercieel medewerker die vertrekt naar de concurrentie en klanten meeneemt....
Dit is een vraag die u zich als ondernemer wellicht stelt als u economische activiteiten heeft...
Bestonden hierover dan vragen? Ja, toch wel. Een Spaanse werkneemster die zwanger was, vocht haar ontslag...
Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap...