Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”),...
Vertegenwoordigingsclausules (één- of meerhandtekeningsclausules) in de BV worden geregeld door art. 5:73 WVV (tekst onderaan hernomen)....
I. INLEIDING Vennootschappen worden opgericht wanneer plannen worden gesmeed en partijen met de beste intenties samen...
Waarover ging het? Zaak C‑95/18 De echtgenote van Giesen heeft in 1970 en opnieuw in het...
1. Een definitie in het recht heeft meestal als functie het toepassingsgebied van een regel af...
Hof van beroep Antwerpen 3 mei 2018, RABG – Rechtspraakoverzicht sociaal strafrecht, Larcier, 2019, 110. Het...
Het is gebruikelijk dat in naamloze vennootschappen het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan...
Om de vier jaar houden de sociale partners in België hun olympische spelen: de sociale verkiezingen....
Is er nood aan oprichtersaansprakelijkheid in een VZW? De VZW was volgens art. 1 al. 3...
Een werkgever komt tot de vaststelling dat hij zijn werknemer te veel loon heeft uitbetaald en/of...
Waarover ging het? Een Duitse docente was vijf jaar verbonden aan de Universität München, waarna zij...
Als een vennootschap vrijwillig wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat er geen activiteiten meer worden uitgeoefend, gaat dit...
Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse...
Eén van de nieuwigheden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) is de invoering van...
In een arrest van 20 mei 2019 besliste het Hof van Cassatie dat een werkgever de...
On 7 October 2019, the EU Council approved the Directive on the protection of persons who...
Ons insolventierecht vindt discriminatie doorgaans prima. Zo mag een schuldenaar in principe een van zijn schuldeisers...
Sinds decennia geldt naar Belgisch recht een principieel verbod op het ter beschikking stellen van werknemers....
Het is bijna zover. Vanaf 1 januari 2020 worden alle dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek...