Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Meest gelezen

Nadat u als ondernemer overtuigd bent geraakt van de voordelen om medewerkers te laten participeren in...
Op dinsdag 10 juni 2021 geraakten de sociale partners het eens over de ontwerpversie van het...
Naar aanleiding van de opstart en de versnelling van de vaccinatiecampagne in de strijd tegen het...
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) versoepelt de regelgeving inzake financiële steunverlening door de vennootschap,...
U heeft het ongetwijfeld gelezen in de pers: het Arbeidshof van Antwerpen heeft profwielrenner Wout van...
Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van...
Verliefd, verloofd, getrouwd en … terug gescheiden! Dat is nu, heden ten dage, meer praktijk dan...
In volle sperperiode voor de zomersolden worden we om de oren geslagen met reclame voor hoge...
In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 10 en...
De ministerraad had op 11 juni 2021 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verlenging...
Op bouwwerven waarvan de totale kost 500.000 EUR overschrijdt, geldt er voor een heel aantal personen...
Door de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging...
De verplichtingen rond privacy en gegevensbescherming die op de werkgever rusten ten aanzien van ex-werknemers die...
In een arrest van 9 juni 2021 verbreekt het Hof van Cassatie een arrest van het Hof van...
Het arbeidshof te Antwerpen oordeelde recent dat het keuzerecht van de overnemer in het kader van...
In de kamer is een wetsontwerp hangende met een reeks nieuwe steunmaatregelen om de negatieve fiscale...
Recent is het verplicht telewerk in het kader van de coronacrisis versoepeld. Goed nieuws dus voor...
De feiten voorafgaand aan dit arrest waren als volgt. Een bewarend beslag werd verkregen op een...
1. Situering De welzijnswet van 04.08.1996 en het uitvoerings-KB van 25.01.2001 vieren hun 25ste resp. 20ste verjaardag.  Dat...