Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

The start of a new year: a time for reflection on the previous year, new year’s...
Belangrijke update – Op grond van Europese detacheringswetgeving bestaat een registratieverplichting (meldplicht) in het kader van...
According to the new Belgian Code on Companies and Associations, the Belgian legislator recently decided to...
Gisteren, 1 januari 2020, werd het WVV van toepassing op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Soms...
Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Een...
De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft...
Een bedrijfsfusie, een bedrijfsverkoop, een faillissement of een vrijwillige stopzetting kunnen allemaal de aanleiding vormen voor...
Waarom is een goede dossieropbouw in personeelszaken van belang? Het arbeidsrecht en het ontslagrecht in het...
Slecht weer, druk verkeer, treinstaking of domweg overslapen. Het zijn allemaal redenen die werknemers inroepen wanneer...
Het WVV is reeds van toepassing op vennootschappen, verenigingen en stichtingen die op of na 1...
Aansprakelijkheid voor gewone fouten in collegiale bestuursorganen Volgens de gemene regels van aansprakelijkheidsrecht zou een lid...
All 3 Regional Authorities have increased the minimum salary thresholds for work and/or single permit holders. Please find...
Een van de pijlers van de hervorming van het vennootschapsrecht is de afschaffing van het kapitaal...
Op 26 november 2019 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn inzake...
In zijn conclusie van 26 november 2019 concludeert advocaat-generaal Pikamäe dat als werkgever van internationale vrachtwagenchauffeurs...
Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”),...
Vlaams minister Hilde Crevits schort de beloofde steun van drie miljoen euro voor Benepack Belgium op....
In een recent arrest van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van...
Afgelopen week publiceerde de RSZ haar administratieve instructies voor het vierde kwartaal van 2019 met een...