Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Januari. De maand bij uitstek waarin, zowel in de privésfeer als op het werk, traditioneel wordt...
“Mag een vertegenwoordiger van het personeel in die hoedanigheid inlichtingen bezorgen aan zijn collega’s en met...
On 19 December 2018, the Council of the EU and the Parliament reached an agreement on...
Onder economische beroepsbeoefenaars verstaan we: Bedrijfsrevisoren Externe accountants Externe belastingconsulenten Externe erkende boekhouders Externe erkende boekhouders...
Alhoewel het hier om Nederlandse wetgeving gaat, is deze uitspraak zeker interessant in een Belgische context....
Een zachte of een strenge winter? Het is in ons land moeilijk te voorspellen. Vrieskou, sneeuw,...
De loonnorm is een percentage dat de maximale verhoging van de loonkost over een periode van...
Telewerk zit in de lift: het biedt niet alleen een antwoord op het mobiliteitsprobleem, maar ook...
De Vlaamse Regering tracht met het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 december 2018 (BS...
De goederen van een onderneming zullen in het economisch verkeer vaak als een eenheid worden beschouwd....
Sinds 1 april 2014 zijn alle werkgevers zich er van bewust: een ontslag zonder ‘geldig’ motief...
Het koninklijk besluit van 16 december 2018 voorziet in een bedrijfswagenattest dat nodig is opdat u...
De feiten De bvba Triton werd op 1 oktober 2012 failliet verklaard. Zij baatte een industriële...
Bespreking van het vonnis van de Arbeidsrechtbank Gent 11 oktober 2018, nr. 18/7255. Naar aanleiding van...
De Europese lidstaten zijn door de Europese ‘single permit’ richtlijn 2009/52 verplicht om met een enkele...
Elke werknemer heeft bij de geboorte van zijn kind het recht om tien dagen afwezig te...
Een onschuldige verpersoonlijking van de overeenkomst, of de tactiek van de verschroeide aarde? De change in control-clausule...
De Minister van Justitie heeft werk willen maken van een modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht....
De onlangs gepubliceerde Administratieve Instructies voor het derde kwartaal van 2018 tonen aan dat de Rijksdienst...