Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

In het kader van de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ter hervorming...
1. De nieuwe beperking van bestuurdersaansprakelijkheid De nieuwe vennootschapswet werd op 28 februari 2019 eindelijk gestemd...
Op 1 maart werd het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties gepubliceerd...
Vanaf 1 mei 2019 wordt het aantal vennootschapsvormen drastisch verminderd en verdwijnt ook de tijdelijke handelsvennootschap...
In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te...
Knipperlichten zijn alarmsignalen die aantonen dat de continuïteit van een onderneming mogelijks in gevaar is of...
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal...
Over de afschaffing van het kapitaalsbegrip is al veel inkt gevloeid, maar het nieuw vennootschapsrecht is...
On 28 February 2019, the new Belgian Company Code was approved indefinitely by the plenary session...
De afschaffing van het kapitaalsbegrip is dé grote nieuwigheid van het nieuwe wetboek van vennootschappen. Dit...
De cap op bestuursaansprakelijkheid in het WVV is goeddeels ontzenuwd, zoals eerder gesignaleerd. Door een amendement te elfder...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is, zullen we op geregelde tijdstippen dit overzicht met een aantal...
Bij overdracht van een bedrijf is één van de belangrijkste voorbereidende stappen te bepalen welk soort...
Op 28 februari 2019 heeft het Belgische parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en...
Bij het begin van een nieuw jaar krijgt advocaat Filip Tilleman steevast vragen over de eindejaarspremie....
De maatschap blijft een ideaal instrument om aan vermogensplanning te doen, ondanks het feit dat zij...
Wanneer start de termijn van twee werkdagen om een geneeskundig getuigschrift over te maken? Artikel 31,...
Afspraken tussen aandeelhouders komen voor in vele vormen en maten. Een aandeelhoudersovereenkomst is een veelgebruikt en...