Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek onder het WVV Het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek van art. 168 W.Venn. is geschreven als...
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) biedt opportuniteiten, maar legt ook enkele nieuwe verplichtingen...
Een interimdividend is een winstuitkering waarvan de uitkering en waarde worden beslist door het bestuursorgaan van...
Commissie voor Justitie van woensdag 18 september 2019 – namiddag Sinds de inwerkingtreding van de Wet...
Een vennootschap kan naar aanleiding van de winstverdeling van het boekjaar een deel van haar winst...
Eerst en vooral: wat is het UBO-register? De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke...
In een arrest van 20 mei 2019 oordeelt het Hof van Cassatie dat voordelen (in geld...
Op 31 juli 2019 trad richtlijn 2019/1151, de recentste Europese vennootschapsrichtlijn, in werking. Met deze richtlijn...
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) wijzigt niet alleen grondig het vennootschapsrecht, ook...
Werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen genieten van rechtswege bescherming tegen ontslag, ondanks...
Wie personeel in dienst heeft, moet personeelsdossiers bijhouden.  Contactgegevens van personeelsleden, sociale zekerheidsgegevens, bankrekeningnummer, evaluaties, misschien...
Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) stelt dat bestuurders hun mandaat enkel onder...
Dominique Leroy stapt deze week dan toch op als CEO van Proximus, nadat KPN haar eerder...
Terbeschikkingstelling van personeel door een werkgever aan een derde die dat personeel gebruikt en over hen...
Op grond van art 32, 5° arbeidsovereenkomstenwet nemen de verbintenissen die voortspruiten uit de arbeidsovereenkomst een...
Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein...
De mate waarin een werkgever verplicht kan worden om mee te werken aan een onderzoek door...
Vastgoedaandelen kunnen fiscaal voordelig geschonken worden Fiscale successieplanning is in België relatief eenvoudig voor wie bereid...
Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze...