Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt vanaf 1 mei 2019 de...
In haar arrest van 20 mei 2019 bevestigt het Hof van Cassatie dat een premie, betaald...
Werken tijdens vakantie is vervelend, al is het maar het opvolgen van e-mails. Een arrest van...
Vraag curator De curator meldt in zijn verzoekschrift dat hij reeds erelonen heeft ontvangen op basis...
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schaft de tijdelijke handelsvennootschap en stille handelsvennootschap af en...
De Comm. VA verdwijnt. Vanaf 1 januari 2020 zal uw bestaande Comm. VA reeds invloed ondervinden...
Vandaag werd een besluit van de Waalse Regering, dat definitief werd goedgekeurd op 16 mei 2019,...
1. Grondwettelijk Hof (6 juni 2019 (93/2019)) bevestigt: opzeggingsclausules vóór 1 januari 2014 moeten worden toegepast...
Kort antwoord: nooit voor de activiteit van de maatschap Eén van de nieuwigheden van de Wet...
Flexibilisering is één van de buzzwords in het nieuwe vennootschapsrecht: als aandeelhouder en bestuurder krijg je...
Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden...
Veel clausules die zijn opgenomen in heel wat klassieke contracten zijn in het licht van diverse...
Op 1 maart 2019 trad de Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget in werking. Met...
Waarop moet ik letten als ik mijn aandelen in een vennootschap wil overdragen? Wanneer u van...
Op 1 mei is het nieuwe vennootschapsrecht in werking getreden. Heel wat spelregels zijn versoepeld en...
Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat een aandelenverkoop kan vernietigd worden op basis van bedrog...
Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers “uitleent” aan een derde gebruiker die over hen...
Niets doen is ook een keuze. De nieuwe vennootschapswet (WVV, of Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) is...
Wegens een aanzienlijke krapte op de Belgische arbeidsmarkt en vele moeilijk in te vullen vacatures, voorziet...
De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale...