Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

De regering heeft vrijdag 6 november 2020 een nieuw moratorium op faillissementen goedgekeurd, dat zal eindigen...
In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering het telewerk verplicht gemaakt vanaf 2 november 2020. Principe...
Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is...
S. Landuyt, “Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de achterstelling van aandeelhoudersvorderingen”, Intersentia, 2020,...
College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude De ministerraad heeft op 23 oktober 2020...
Uit een studie van de Stichting Innovatie en Arbeid blijkt dat 50% van de werknemers vaak...
Door de coronacrisis is het aantal werknemers dat van thuis uit werkt spectaculair gestegen. Voor werkgevers...
Vandaag kent een beursgenoteerde vennootschap haar kleine aandeelhouders enkel indien ze hun aandelen op naam aanhouden...
In maart 2020 moesten veel ondernemingen voor het eerst, onverwacht en op grote schaal, telewerk toepassen....
Nog altijd worden vele werkgevers door de coronaviruscrisis geconfronteerd met een terugval van hun activiteiten. Daarom...
In voorgaande blog werd het algemeen concurrentiebeding besproken, wat de algemene regeling inhoudt, welke voorwaarden eraan worden gesteld en wat...
In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het Cassatie-arrest van...
Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews heel wat artikelen van verschillende bronnen...
Het zwijgrecht aan de ene kant, en het toezicht op de naleving van het sociaal recht...
In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met...
In het legertje maatregelen die de overheid heeft getroffen om zelfstandigen te helpen in de coronacrisis,...
Het recente regeerakkoord stelt heel wat nieuwe maatregelen in het vooruitzicht. Wat zal er veranderen op...
Het nieuw Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken...
Belgische of Nederlandse ondernemingen die tijdelijk een project uitvoeren op Frans grondgebied, moeten naar aanleiding van...