Faillissement en WCO

Faillissement en WCO

Met de wet van 11 augustus 2017 (B.S. 11 september 2017) voerde de wetgever boek XX...
Een nieuwe ‘afgeleide boedelvordering’ bij faillissementsaansprakelijkheid voor kennelijk grove fout Een klassieke vraag in het faillissementsrecht...
De Wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het boek XX “Insolventie van ondernemingen heeft...
Bedrijven die afglijden naar een faillissement leggen een vrij gelijklopend parcours af. Elke maand spelen de...
Over de universaliteit van het faillissement na het nieuwe art. XX.110 WER De faillissementsboedel bundelt de...
De WCO is een reddingsboei voor bedrijven in moeilijkheden. Maar wat is de precieze rol hierin...
De wet van 11 augustus 2017 (BS 7 september 2017) wijzigt het recht dat van toepassing...
Artikel 23, § 5 WCO bepaalt dat wanneer het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie uitgaat van een...
Recent verscheen de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht (of...
1. De hervorming van de faillissementswet (wet van 11 augustus 2017). VZW’s worden voortaan ook als...
De modernisering van de faillissementswet wijzigt ook de aansprakelijkheid van gewezen bestuurders, zaakvoerders, leden van uitvoerende...
Door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het boek XX, “Insolventie van ondernemingen”,...
Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Minister van Justitie Koen Geens...
Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen....
Op 11 september 2017 werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat voorziet in...
Bij een faillissement van een bouwheer of hoofdaannemer slagen de onbetaalde aannemers en architecten er zelden...
In deze tweede nieuwsflash over het nieuwe insolventierecht gaan wij dieper in op de belangrijkste wijzigingen...
In onze eerdere nieuwsflash van 10 januari 2017 berichtten wij u reeds kort over de op til zijnde...
Ten gevolge de geplande inwerkingtreding van de nieuwe faillissementswetgeving op 1 mei 2018  zal het insolventierecht...