Insolventierecht

Insolventierecht

Meest gelezen

Orb. Gent (afd. Gent) 15 september 2020 De ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) heeft zich op 15...
Sinds begin augustus is het faillissement van Brantano niet meer het uit nieuws weg te denken....
Cass. 18 september 2020 (C.18.0353.N) In een arrest van vandaag 18 september 2020 (C.18.0353.N) vernietigt het...
Stel u voor… U bent eigenaar van een grond, maar u hebt zelf geen intenties om...
Als de curator besluit tot niet-uitvoeren is de overeenkomst met de gefailleerde wel degelijk beëindigd. Op...
Iedereen die optreedt als curator, komt – meer dan hem lief is – in aanraking met...
In response to the COVID-19 outbreak, a number of insolvency laws have been updated. Our guidance...
Dat de “nieuwe” insolventiewet niet de prijs zal winnen voor het best wetgevend werk van het...
De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ-schulden in hoofde van een bestuurder van een failliete onderneming die...
Cass. 5 juni 2020 (C.19.0550.F). Ook na haar ontbinding blijft de vennootschap in vereffening een onderneming;...
Op 10 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot wijziging van boek XX van het Wetboek van...
In onze nieuwsbrief van 17 april 2020 informeerden wij u al over de tijdelijke beschermingsregeling die de regering...
In deze bijdrage sommen we de in het wetsvoorstel voorgestelde artikelen op, telkens met de toelichting....
In een eerdere post kon u reeds meer lezen omtrent het moratorium dat door de regering werd ingevoerd ten...
M. Wyckaert m.m.v. D. Alper “Faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en feitelijke bestuurders” Onlangs verscheen bij Intersentia Leerstukken Ondernemingsrecht (eds....
Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer...
Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding in werking...
Het retentierecht is het recht van de schuldeiser (de “retentor”) om de teruggave van een goed...
De  maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van het COVID-19 virus hebben de financiële positie van...