Insolventierecht

Insolventierecht

Meest gelezen

Vroeger, toen art. 7 Hyp.W. nog onverdund van toepassing was, konden in principe alle tegenwoordige en...
De Belgische wetgever blijft zorgen voor tegemoetkomingen en steunmaatregelen in tijden van Covid-19. Het nieuw wetgevend...
Collateral Richtlijn 1.         De invoering van de Richtlijn 2002/47/EG (de “Collateral Richtlijn”)[1] beoogde een communautaire, geharmoniseerde regeling...
In een arrest van 11 december 2020 kwamen enkele principiële vragen in het vizier van het...
De geschiedenis van de coronaperiode zal pas over vele jaren geschreven worden. We staan er nog...
Video van de presentatie door Professor M. Wyckaert (video 15 oktober 2020) Het aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders...
Zoals ook vermeld in het artikel van deze nieuwsbrief voert de wet van 20 december 2020...
Inleiding In deze bijdrage werden uit het op 17 december 2020 goedgekeurd ‘Wetsontwerp van 26 november...
Het komt in de vastgoedpraktijk niet zelden voor dat de aannemer die bouwwerken aan de gemene...
1. Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming Voor wie geldt deze verplichting? Onder economische...
De (vrijwillige) ontbinding en vereffening is (of was) een populaire manier om het leven van vennootschappen...
De regering heeft vrijdag 6 november 2020 een nieuw moratorium op faillissementen goedgekeurd, dat zal eindigen...
Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot...
Het nieuw Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken...
Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de berusting in een beslissing betreffende een...
De voorgestelde wijzigingen hebben twee doelstellingen: 1. De gevolgen van het arrest-Plessers regelen In het arrest-Plessers...
Elke onderneming wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een klant die failliet gaat, op...
Aandeelhouders van een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid genieten van beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap zelf kan uiteraard...
In de laatste editie van Juristenkrant roept mr. Verlaeckt schuldeisers op om hun “fiscaal-attest-queeste” te staken...
Nadat een reorganisatieplan goedgekeurd is door de schuldeisers, moet het gehomologeerd worden door de insolventierechtbank. De...