Faillissement en WCO

Faillissement en WCO

Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de...
Onderscheid tussen collectieve en individuele schade ook relevant bij kwijtschelding na faillissement Kwijtschelding impliceert dat de...
Rb. Kh. Antwerpen Afd. Turnhout: “zaakvoerder is geen ‘onderneming’ voor de doeleinden van Boek XX WER”...
Nieuwe verdelingsregels in art. XX.225 en XX.227 WER Een nieuwigheid in Boek XX is dat een...
Wanneer de Rechtbank van koophandel verneemt dat een onderneming in financiële moeilijkheden zou verkeren, start zij...
In een eerder blogbericht (“het nieuwe Insolventierecht”) berichtten wij u reeds over de komst van een...
Het is (helaas) een onoverkomelijke realiteit dat faillissementen meer en meer voorkomen. In de eerste helft...
Tot 1 november 2018 overlap tussen Boek XX en collectieve schuldenregeling Zoals bekend zijn de insolventieprocedures...
De ontbinding en vereffening zijn belangrijke fases in het ‘leven’ van een vennootschap. Door de ontbinding...
LegalNews.be overloopt de diverse artikelen van dit KB, in werking getreden op 1 mei 2018. Het...
Hof van beroep Antwerpen 3 mei 2018 over schade veroorzaakt door miskenning controleopdracht bedrijfsrevisor en waarschuwingsplicht...
Vanaf 1 mei 2018 kunnen advocaten failliet verklaard worden of kunnen ze vragen om een procedure...
Op 1 mei 2018 treedt het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek van Economisch...
Mr. Rik Crivits (advocaat-vennoot Crivits & Persyn) gaf in 2018 een uiteenzetting over de problematiek van...
Cassatie 4 april 2017 (“Superconfex”) In een arrest van 4 april 2017 (P.16.0484) inzake het faillissement van de...
In ons nieuwsbericht van 7 februari 2017 werd het arrest van het Hof van Beroep te...
Boeken neerleggen voortaan elektronisch. Vanaf 1 mei 2018 voorziet de nieuwe faillissementswet dat elke aangifte van...
Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 11 augustus 2017 die...
Omdat ‘wrongful trading’ (art. XX.227) beter is. Met art. XX.227 WER is er voor het eerst...