Insolventierecht

Insolventierecht

Cass. 5 juni 2020 (C.19.0550.F). Ook na haar ontbinding blijft de vennootschap in vereffening een onderneming;...
Op 10 juni 2020 werd een wetsvoorstel tot wijziging van boek XX van het Wetboek van...
In onze nieuwsbrief van 17 april 2020 informeerden wij u al over de tijdelijke beschermingsregeling die de regering...
In deze bijdrage sommen we de in het wetsvoorstel voorgestelde artikelen op, telkens met de toelichting....
In een eerdere post kon u reeds meer lezen omtrent het moratorium dat door de regering werd ingevoerd ten...
M. Wyckaert m.m.v. D. Alper “Faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en feitelijke bestuurders” Onlangs verscheen bij Intersentia Leerstukken Ondernemingsrecht (eds....
Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer...
Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding in werking...
Het retentierecht is het recht van de schuldeiser (de “retentor”) om de teruggave van een goed...
De  maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van het COVID-19 virus hebben de financiële positie van...
Zowel op federaal als gewestelijk niveau werden ondertussen heel wat steunmaatregelen uitgevaardigd door de overheden om...
Vandaag, 24 april 2020, verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit nummer 15 betreffende de tijdelijke...
Het Hof van Cassatie schept duidelijkheid in het faillissementsrecht. Hypothecaire schuldeisers moeten geen aangifte van schuldvordering...
In zijn arrest van 12 maart 2020 (Nr. C.19.0437.N) heeft het Hof een einde gemaakt aan...
De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het modelverzoekschrift tot...
Nu de omvang van de coronacrisis stilaan duidelijk wordt, bestaat er geen twijfel over dat ook...
Horeca, kleinhandel en toerisme zijn enkele sectoren die het bijzonder hard te verduren krijgen omwille van...
De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van...
Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle...