Insolventierecht

Insolventierecht

Meest gelezen

Wanneer het faillissement wordt uitgesproken vooraleer de echtscheiding gevolgen heeft ten aanzien van derden, omvat de...
Inleiding 1. Ondernemingen in moeilijkheden zijn sinds 31 januari 2021 niet meer automatisch beschermd tegen faillissementen,...
Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren...
Tijdens de coronacrisis werd een moratorium (of faillissementenstop) afgekondigd teneinde bedrijven ademruimte te geven om deze – eveneens...
Op 21 oktober 2020 heeft dhr. Koen Geens een wetsvoorstel ingediend, waarbij onder meer voorgesteld wordt...
Het was vaststaande (Cassatie-)rechtspraak dat bij een deficitaire vereffening (d.i. een vereffening waarbij het actief niet...
De tijdelijke opschortingsmaatregelen die van toepassing waren tijdens de “eerste golf” van de coronacrisis, zijn opnieuw...
Vroeger, toen art. 7 Hyp.W. nog onverdund van toepassing was, konden in principe alle tegenwoordige en...
De Belgische wetgever blijft zorgen voor tegemoetkomingen en steunmaatregelen in tijden van Covid-19. Het nieuw wetgevend...
Collateral Richtlijn 1.         De invoering van de Richtlijn 2002/47/EG (de “Collateral Richtlijn”)[1] beoogde een communautaire, geharmoniseerde regeling...
In een arrest van 11 december 2020 kwamen enkele principiële vragen in het vizier van het...
De geschiedenis van de coronaperiode zal pas over vele jaren geschreven worden. We staan er nog...
Video van de presentatie door Professor M. Wyckaert (video 15 oktober 2020) Het aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders...
Zoals ook vermeld in het artikel van deze nieuwsbrief voert de wet van 20 december 2020...
Inleiding In deze bijdrage werden uit het op 17 december 2020 goedgekeurd ‘Wetsontwerp van 26 november...
Het komt in de vastgoedpraktijk niet zelden voor dat de aannemer die bouwwerken aan de gemene...
1. Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming Voor wie geldt deze verplichting? Onder economische...
De (vrijwillige) ontbinding en vereffening is (of was) een populaire manier om het leven van vennootschappen...
De regering heeft vrijdag 6 november 2020 een nieuw moratorium op faillissementen goedgekeurd, dat zal eindigen...