Insolventierecht

Insolventierecht

Meest gelezen

Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van...
Verliefd, verloofd, getrouwd en … terug gescheiden! Dat is nu, heden ten dage, meer praktijk dan...
De ministerraad had op 11 juni 2021 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verlenging...
Het arbeidshof te Antwerpen oordeelde recent dat het keuzerecht van de overnemer in het kader van...
De feiten voorafgaand aan dit arrest waren als volgt. Een bewarend beslag werd verkregen op een...
Het insolventierecht ingevoerd in 2018 heeft als doel het tweedekansondernemerschap te bevorderen. Daardoor laat de wet...
The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue their...
Als gevolg van de coronacrisis hebben verschillende ondernemingen het moeilijk. Zij kunnen rekenen op (financiële) steunmaatregelen...
Sinds het arrest van het Hof van Justitie van 16 mei 2019 in de zaak Plessers...
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 62/2021 van 22 april 2021 Een onderneming-natuurlijke persoon kan in een...
Meer dan twee maanden hebben we er op moeten wachten, maar op 21 maart 2021 kwam...
Het wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de lijst van tegen beslag beschermde goederen. Verouderde opsomming aangepast...
Een aantal in het oog springende feiten: In die periode hebben 36 technische bedrijfseenheden een informatie-...
De Belgische wetgever is naarstig bezig met de implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn. De meest logische manier...
Op deze blog is regelmatig verslag gedaan over de Plessers-saga (zie o.a. hier, hier en hier). Het voorlopige eindpunt van...
Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde...
Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen,...
Na het aflopen van de bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen op 31 januari 2021, kondigde de...
De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn...