Insolventierecht

Insolventierecht

De (vrijwillige) ontbinding en vereffening is (of was) een populaire manier om het leven van vennootschappen...
Inleiding In deze bijdrage werden uit het ‘Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen...
De regering heeft vrijdag 6 november 2020 een nieuw moratorium op faillissementen goedgekeurd, dat zal eindigen...
Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot...
Het nieuw Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken...
Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de berusting in een beslissing betreffende een...
De voorgestelde wijzigingen hebben twee doelstellingen: 1. De gevolgen van het arrest-Plessers regelen In het arrest-Plessers...
Elke onderneming wordt vroeg of laat wel eens geconfronteerd met een klant die failliet gaat, op...
Aandeelhouders van een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid genieten van beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap zelf kan uiteraard...
In de laatste editie van Juristenkrant roept mr. Verlaeckt schuldeisers op om hun “fiscaal-attest-queeste” te staken...
Nadat een reorganisatieplan goedgekeurd is door de schuldeisers, moet het gehomologeerd worden door de insolventierechtbank. De...
Orb. Gent (afd. Gent) 15 september 2020 De ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) heeft zich op 15...
Sinds begin augustus is het faillissement van Brantano niet meer het uit nieuws weg te denken....
Cass. 18 september 2020 (C.18.0353.N) In een arrest van vandaag 18 september 2020 (C.18.0353.N) vernietigt het...
Stel u voor… U bent eigenaar van een grond, maar u hebt zelf geen intenties om...
Als de curator besluit tot niet-uitvoeren is de overeenkomst met de gefailleerde wel degelijk beëindigd. Op...
Iedereen die optreedt als curator, komt – meer dan hem lief is – in aanraking met...
In response to the COVID-19 outbreak, a number of insolvency laws have been updated. Our guidance...
Dat de “nieuwe” insolventiewet niet de prijs zal winnen voor het best wetgevend werk van het...