Insolventierecht

Insolventierecht

Meest gelezen

The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue their...
Als gevolg van de coronacrisis hebben verschillende ondernemingen het moeilijk. Zij kunnen rekenen op (financiële) steunmaatregelen...
Sinds het arrest van het Hof van Justitie van 16 mei 2019 in de zaak Plessers...
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 62/2021 van 22 april 2021 Een onderneming-natuurlijke persoon kan in een...
Meer dan twee maanden hebben we er op moeten wachten, maar op 21 maart 2021 kwam...
Het wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de lijst van tegen beslag beschermde goederen. Verouderde opsomming aangepast...
Een aantal in het oog springende feiten: In die periode hebben 36 technische bedrijfseenheden een informatie-...
De Belgische wetgever is naarstig bezig met de implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn. De meest logische manier...
Op deze blog is regelmatig verslag gedaan over de Plessers-saga (zie o.a. hier, hier en hier). Het voorlopige eindpunt van...
Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde...
Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen,...
Na het aflopen van de bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen op 31 januari 2021, kondigde de...
De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn...
The COVID-19 pandemic has put the rescue of struggling but viable businesses front of the agenda. ...
Krachtens artikel 2, c, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de...
Om een golf van faillissementen te vermijden, voerde de regering voor het eerst op 24 april...
Ten tijde van de afloop van het zgn. faillissementsmoratorium kondigde de regering hervormingen van het insolventierecht...
Wanneer het faillissement wordt uitgesproken vooraleer de echtscheiding gevolgen heeft ten aanzien van derden, omvat de...