Faillissement en WCO

Faillissement en WCO

Nu de omvang van de coronacrisis stilaan duidelijk wordt, bestaat er geen twijfel over dat ook...
Horeca, kleinhandel en toerisme zijn enkele sectoren die het bijzonder hard te verduren krijgen omwille van...
De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van...
Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle...
Het KB van 9 februari 2020 wijzigt het artikel 50, § 1, 4°, van het koninklijk...
Model De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model...
Art. XX.139, § 1 WER verschaft de curator drie mogelijkheden met betrekking tot lopende overeenkomsten, waarbij...
Met de wijziging van de insolventiewet in 2018 opteerde de wetgever ervoor om het principe van...
Model De heer Guy Hermans (rechter in ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van...
Cassatie-arrest C.19.0294.N In het arrest spreekt ook het Hof van Cassatie zich uit over een schuldvordering...
De richtlijn herstructurering en insolventie van 20 juni 2019 (de “Richtlijn”)[1] schrijft voor het eerst op Europees...
Ons insolventierecht vindt discriminatie doorgaans prima. Zo mag een schuldenaar in principe een van zijn schuldeisers...
“Toplui Thomas Cook België perkten nog snel aansprakelijkheid in voor faillissement” (8 oktober 2019) Verschillende Belgische...
Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze...
Tijdens de herhaling van de eerder in Gent georganiseerde studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: deficitaire vereffening en...
De feiten Mevrouw X verwijt de gefailleerde kennelijk grove fouten te hebben gemaakt die hebben bijgedragen...
Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort ‘WVV’) in werking...
Lees hier de Richtlijn (EU) 2019/1023 van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van...