Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Sinds 1 april 2014 zijn alle werkgevers zich er van bewust: een ontslag zonder ‘geldig’ motief...
Het koninklijk besluit van 16 december 2018 voorziet in een bedrijfswagenattest dat nodig is opdat u...
De feiten De bvba Triton werd op 1 oktober 2012 failliet verklaard. Zij baatte een industriële...
Bespreking van het vonnis van de Arbeidsrechtbank Gent 11 oktober 2018, nr. 18/7255. Naar aanleiding van...
De Europese lidstaten zijn door de Europese ‘single permit’ richtlijn 2009/52 verplicht om met een enkele...
Elke werknemer heeft bij de geboorte van zijn kind het recht om tien dagen afwezig te...
Een onschuldige verpersoonlijking van de overeenkomst, of de tactiek van de verschroeide aarde? De change in control-clausule...
De Minister van Justitie heeft werk willen maken van een modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht....
De onlangs gepubliceerde Administratieve Instructies voor het derde kwartaal van 2018 tonen aan dat de Rijksdienst...
Het parlement overweegt de goedkeuring van een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit heeft een...
Uiterlijk tegen 1 januari 2019 moeten de sociale partners per sector een CAO sluiten die werknemers...
Met de introductie van een nieuw verenigingsbegrip stapt het ontwerp voor het nieuwe Wetboek Vennootschappen en...
In 2020 is het opnieuw tijd voor de sociale verkiezingen. Deze verkiezingen moeten om de vier...
Als aandeelhouder van een onderneming hebt u mogelijk een aandeelhoudersovereenkomst gesloten die een formule bevat voor...
Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie, zonder verzet tegen opsporen van die documenten: geen...
Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken dat op 22 november jl. in de Kamer...
Afgelopen vrijdag werd het wetsontwerp tot omzetting van de IORP-II richtlijn (richtlijn 2016/2341 van het Europees...