Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Nog altijd worden vele werkgevers door de coronaviruscrisis geconfronteerd met een terugval van hun activiteiten. Daarom...
In voorgaande blog werd het algemeen concurrentiebeding besproken, wat de algemene regeling inhoudt, welke voorwaarden eraan worden gesteld en wat...
In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het Cassatie-arrest van...
Principe Het Hof van Cassatie heeft op 4 september een belangrijk arrest geveld met betrekking tot...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews heel wat artikelen van verschillende bronnen...
Het zwijgrecht aan de ene kant, en het toezicht op de naleving van het sociaal recht...
In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met...
In het legertje maatregelen die de overheid heeft getroffen om zelfstandigen te helpen in de coronacrisis,...
Het recente regeerakkoord stelt heel wat nieuwe maatregelen in het vooruitzicht. Wat zal er veranderen op...
Het nieuw Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken...
Belgische of Nederlandse ondernemingen die tijdelijk een project uitvoeren op Frans grondgebied, moeten naar aanleiding van...
Als de werkgever heeft beslist dat er op de arbeidsplaats mondmaskers gedragen moeten worden om zo...
Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van een Spaanse rechtbank, heeft het Europese Hof van Justitie...
Na het Overlegcomité van vrijdag jongstleden, 16 oktober, werden een aantal inperkingsmaatregelen aangekondigd om de steeds...
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) zorgt voor tal van wijzigingen op het vlak...
Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de berusting in een beslissing betreffende een...
De voorgestelde wijzigingen hebben twee doelstellingen: 1. De gevolgen van het arrest-Plessers regelen In het arrest-Plessers...
Met het arrest nr. 135/2020 van vandaag 15 oktober 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof twee bepalingen uit het...
Wat de instandhouding van het kapitaal betreft, is de belangrijkste wijziging ongetwijfeld de afschaffing van het...
De verkiezingsdatum (dag Y) nadert met rasse schreden! Maar er staan nog enkele belangrijke stappen op...