Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Nu de omvang van de coronacrisis stilaan duidelijk wordt, bestaat er geen twijfel over dat ook...
Horeca, kleinhandel en toerisme zijn enkele sectoren die het bijzonder hard te verduren krijgen omwille van...
Net zoals het coronavirus zelf, stopt ook de tewerkstelling van werknemers vaak niet bij de grens....
Bij wet van 6 maart 2020 heeft de Belgische wetgever drie tijdelijke crisismaatregelen ingevoerd ten gunste...
In het kader van de coronacrisis voorzien veel werkgevers in de betaling van een aanvulling om...
De heer Guy Hermans (rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van...
Als gevolg van het coronavirus, werken heel wat werknemers van thuis uit. Voor werknemers die grensoverschrijdend...
Enkele headliners van de afgelopen dagen: “Corona: werkgever kan thuiswerk verplichten” “Wanneer thuiswerk de norm wordt”...
Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”)[1], werd ook gesleuteld...
De uitbraak van het coronavirus laat zich voelen op verscheidene vlakken van het ondernemingswezen en oefent...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen...
Freelancers staan ervoor gekend om ondernemingen met de nodige flexibiliteit te laten draaien. Bijna alle bedrijven...
Op 17 maart 2020 beslisten de sociale partners die in de zgn. ‘Groep van 10’ verenigd...
Eind vorige week, kondigde de federale regering bijkomende maatregelen aan teneinde de verdere verspreiding van het...
De verspreiding van het Coronavirus heeft overheden wereldwijd aangezet tot verregaande maatregelen, waarbij sociale bijeenkomsten niet...
COVID-19 doorkruist niet alleen de start van de lente, maar in veel vennootschappen ook het seizoen...
De FSMA volgt de evolutie van de coronacrisis op de voet op en is voortdurend in...
COVID-19 is impacting the global economy: governments are imposing far-going travel restrictions and “lock-downs” on their...
Covid19 brengt ook het vlot verloop van de sociale verkiezingsprocedure in het gedrang. Zoals wij u...
Het virus COVID-19 raast momenteel doorheen de wereld. Het openbare leven valt stil en u bent...