Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

In een post op LinkedIn wijst Prof.dr. Kristof Uytterhoeven op het arrest C-509/17 van het Hof...
Artikel 7bis Strafwetboek somt de straffen op die kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. Die opsomming is...
De persoon met de hoogste operationele functie in een vennootschap is de CEO. De CEO is...
De Belgische Corporate Governance Code 2020 (“Code 2020”) is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht...
LegalNews.be sprak met dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) over sociale zekerheid en...
Op 26 mei zijn er federale, regionale en Europese verkiezingen in België. Iedereen die meerderjarig is,...
Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen voor vennootschappen. Op 1 mei 2019 treden echter...
Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die een aantal wijzigingen aanbrengt...
Specifieke stelsels: verlenging en wijziging van de leeftijdsvoorwaarden Aangezien de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten...
Na de maaltijdcheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques hebben de sociale partners in het kader van de...
Bedoeling van de wetswijziging Aanpassing van een aantal wettelijke referenties en impact voor vrije beroepen Een...
In de cao nr. 129 heeft de NAR het krediet voor vrijwillige overuren opgetrokken van 100...
De visie van het arbeidshof te Brussel van 27 juni 2014 De appelrechters stellen vast dat...
Faillissement en eventuele kwijtschelding van de ‘restschulden’. Twee uitspraken van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen van 19 maart...
Vandaag werd de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit...
Op 4 april 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het Belgisch...
Het Europees Parlement heeft de stemming over de “coördinatie van de socialezekerheidsstelsels” voorlopig afgeblazen. Het volgende...
Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”)...