Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

The EU Directive ‘Single Permit’ (2011/98/EU) needed to be transposed into Member States’ legislation by 25/12/2013. ...
Inleiding Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) luidt een nieuw tijdperk in voor...
Vanaf 1 januari 2020 treden de nieuwe regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”)...
Op 26 juni 2019 ondertekenden alle betrokken sociale partners het nieuwe sectorale akkoord voor het PC...
Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voert twee belangrijke wijzigingen door in de relatie van de...
Onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’ of ‘GDPR’) gelden dezelfde bewaartermijnen van persoonsgegevens als voorheen. Het...
Onlangs is de nieuwe Code “Deugdelijk Bestuur”, ook “Corporate Governance” genoemd, verschenen in het Belgisch Staatsblad....
Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen...
Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het...
Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet)...
Hebt u overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst van uw vennootschap? Dan heeft...
Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt vanaf 1 mei 2019 de...
In haar arrest van 20 mei 2019 bevestigt het Hof van Cassatie dat een premie, betaald...
Werken tijdens vakantie is vervelend, al is het maar het opvolgen van e-mails. Een arrest van...
Vraag curator De curator meldt in zijn verzoekschrift dat hij reeds erelonen heeft ontvangen op basis...
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schaft de tijdelijke handelsvennootschap en stille handelsvennootschap af en...
De Comm. VA verdwijnt. Vanaf 1 januari 2020 zal uw bestaande Comm. VA reeds invloed ondervinden...
Vandaag werd een besluit van de Waalse Regering, dat definitief werd goedgekeurd op 16 mei 2019,...
1. Grondwettelijk Hof (6 juni 2019 (93/2019)) bevestigt: opzeggingsclausules vóór 1 januari 2014 moeten worden toegepast...
Kort antwoord: nooit voor de activiteit van de maatschap Eén van de nieuwigheden van de Wet...