Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

The new Belgian Code of Companies and Associations (the “BCCA”) is in full force and applicable...
Een eerste duidelijk alarmsignaal bij een nakend faillissement is dikwijls dat een bedrijf niet meer in...
Wanneer zelfstandigen worden geherkwalificeerd als werknemer, gebeurt dat vaak op hun initiatief, in de regel naar...
Sedert 1 januari 2020 is ook op zogenaamde bestaande vennootschappen (lees: vennootschappen opgericht voor 1 mei...
Veel ondernemers beslissen op een gegeven moment aandelen in een andere onderneming over te nemen of...
De richtlijn herstructurering en insolventie van 20 juni 2019 (de “Richtlijn”)[1] schrijft voor het eerst op Europees...
Ook dit jaar zullen de sociale inspectiediensten opnieuw “sociale flitscontroles” organiseren in de fraudegevoelige sectoren. De...
De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft...
De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft...
Gezien de afschaffing van het kapitaal, wordt logischerwijs ook de alarmbelprocedure voor de BV anders ingevuld onder het...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen...
Het bestuursorgaan van een vennootschap anno 2020 is niet meer hetzelfde als in 2019. Dat een bvba...
De NAR heeft op 17 december een advies ( n°2149 ) en een aanbeveling ( n° 28 ) uitgevaardigd ter...
De aansprakelijkheidsregeling voor bestuurders ontsnapt niet aan de recente hervorming van het vennootschapsrecht, integendeel. Onder het...
Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden. Verschuldigde...
Ook al heeft een werknemer professionele fouten gemaakt, toch moet voor de beoordeling van een dringende...
Nu het nieuwe jaar is aangebroken, rijst de vraag of ondernemingen hun werknemers op hun privé...
In een belangrijk arrest van 17 december 2019 (P.19.0845.N/7) heeft het Hof van Cassatie toelichting gegeven...