Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Meest gelezen

Gelukkig zijn zwangere werkneemsters extra beschermd tegen ontslag. Dat zij hoegenaamd niet ontslagen kunnen worden, is...
De maatschap heeft een eigen vermogen, afgescheiden van de vermogens van de maten. Waar dit onder...
Het was aangekondigd.  Tijdens de maand januari 2021 vonden er flitscontroles plaats op de naleving van...
Gisteren werd het koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het...
Uit cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat 17% van de werkenden in 2018...
Een kersvers jaar vangt aan, en dat is ook in deze bijzondere tijden de gelegenheid bij...
Sinds de aanvang van de pandemie heeft de Belgische overheid de regels over de ‘organisatie van...
Wat voorafging De uitbreng van onroerend goed uit vennootschappen blijft een magneet voor de fiscale geïnteresseerde....
Bij het bijhouden, verwerken en bewaren van persoonsgegevens van sollicitanten dien je op drie punten te...
As foreseen, on 1 January 2021, the transition period during which the UK was still considered...
Ten gevolge van de coronacrisis is het evenwicht in de overnamemarkt verschoven van een verkopers- naar...
Begin november 2020 kondigde de Federale regering een breed sociaaleconomisch steunpakket aan. Eén van de maatregelen...
Vroeger, toen art. 7 Hyp.W. nog onverdund van toepassing was, konden in principe alle tegenwoordige en...
De loongrenzen, die in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gehanteerd, zijn...
Zoals dat gebruikelijk is op het einde van een kalenderjaar, werd ook tijdens de laatste dagen...
Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd dat het  ministerieel besluit van...
Zoals ieder jaar heeft de Federale regering ook in december 2020 nog snel een resem aan...
Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Om de economie te waarborgen en (niet-)essentiële...
U bent ondernemer. U staat, misschien samen met nog een aantal anderen, in voor het bestuur...