Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

De voorbije weken haalden wij reeds verschillende voorbeelden aan van opportuniteiten van het nieuw Wetboek van...
Waarover gaat het? Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité...
Actua McDonalds CEO Stephen Easterbrook werd recent ontslagen omdat hij een relatie met een werkneemster had....
Last week, the EU27 complied with the UK’s request for a Brexit “flextension” until 31 January...
Na zijn ontslag vraagt een werknemer aan zijn ex-werkgever via een aangetekende brief om de concrete...
Waarover gaat het? Tijdens de Champions League wedstrijd van 6 november jl. tussen Club Brugge en...
Op 1 mei 2019 trad het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) in werking....
Een vennoot van een commanditaire vennootschap die een ontwerp van overeenkomst goedkeurt in zijn hoedanigheid van...
Over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, kunnen voortaan gemengde onderzoeksteams worden opgericht om sociale fraude...
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon – Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder...
In het kader van de sociale verkiezingen worden tal van (gevoelige) persoonsgegevens van werknemers verwerkt. Denk...
Onder oudere wetgeving was het voor vennootschappen mogelijk hun (fiscaal) kapitaal te verhogen door inbreng in...
De overdracht van een onderneming brengt niet enkel gevolgen mee voor de overdrager en de overnemer,...
Werkgevers die werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon zijn, sinds 1 januari 2018, op...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd,...
One of the fundamental freedoms within the European Union (EU) is the freedom of movement, i.e....
Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon...
De minister is duidelijk. “De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor...
Het gebeurt weleens dat een werknemer per ongeluk te veel of zelfs onterecht loon ontvangt. Als...
Bedrijfswagens zijn een veel gebruikt verloningsmiddel, door de gunstige (para)fiscale behandeling. De jonge medewerker krijgt een...