Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Meest gelezen

Op 13 april werd de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van...
Op welke wijze kan ik de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap verplaatsen? Wie heeft de bevoegdheid...
De Arbeidsrelatiewet schrijft in artikel 338, §7 voor dat Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie...
Naar het voorbeeld van de naamloze vennootschap kwalificeert het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna...
Het arbeidshof van Gent sprak zich in een arrest van 12 oktober 2020 uit over de...
Zowel aandeelhoudersovereenkomsten als statuten worden gebruikt als instrumenten om afspraken tussen aandeelhouders (en de vennootschap) te...
Vrije keuze samenwerkingsvorm Partijen kunnen bij een samenwerkingsrelatie vrij de samenwerkingsvorm kiezen, nl. een werknemersrelatie in...
De Belgische wetgever is naarstig bezig met de implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn. De meest logische manier...
Door de stijgende besmettingscijfers en de vaststelling dat de meeste besmettingen en clusters – naast het...
Als zelfstandige ben je je eigen baas: jij bepaalt hoe, wanneer en waar je werkt. Lijkt...
Op deze blog is regelmatig verslag gedaan over de Plessers-saga (zie o.a. hier, hier en hier). Het voorlopige eindpunt van...
Wilt u als werkgever uw werknemers extra belonen voor hun bijkomende inzet, flexibiliteit en inspanningen tijdens...
In de media scheert de discussie over vaccinatie tegen het COVID-19-virus hoge toppen. Op arbeidsrechtelijk vlak...
Ten laatste op 30 april 2021 moet elke informatieplichtige entiteit de jaarlijkse bevestiging van zijn gegevens...
In een recent arrest (RvS, 5 februari 2021, nr. 249.726) heeft de Raad van State zich...
Sinds 1 februari 2021 is er geen moratorium op faillissementen meer van kracht. De federale regering oordeelde...
Nadat de wetgever eerder tijdelijke moratoria inzette om de door de Corona-crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen,...
De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde onlangs een werkgever tot de maximum geldboete omdat hij geen...
Het wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op...