Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 14 mei 2019 dat iedere lidstaat binnen de EU...
In Vlaanderen kunnen aandelen van een familiale vennootschap belastingvrij geschonken worden. We leggen u graag uit...
In response to the COVID-19 outbreak, a number of insolvency laws have been updated. Our guidance...
Onze Ius Laboris Global Mobility Expert Group heeft een interactieve kaart opgesteld die laat zien in...
Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen...
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de kaarten grondig herschud, ook wat betreft...
In onze vorige Newsflash met betrekking tot de rechten en plichten als werkgever bij internationale reizen gaven...
Dat de “nieuwe” insolventiewet niet de prijs zal winnen voor het best wetgevend werk van het...
Te respecteren formaliteiten: gemotiveerde kennisgeving Zoals aangekondigd in onze newsflash van 2 juni 2020 zijn er vanaf 30...
Het wetsvoorstel van 23 januari 2020 Lees hier de samenvatting: ‘Momenteel bestaat er geen wettelijke regeling...
The shareholders’ register is an important cornerstone for every company. A shareholders’ register provides an overview...
Het openen van de binnengrenzen van de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk maakt...
De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ-schulden in hoofde van een bestuurder van een failliete onderneming die...
Start-ups often have a hard time attracting, maintaining and motivating their most talented employees, given that...
In een Koninklijk Besluit dat vandaag werd gepubliceerd, wordt bepaald dat werkgevers aan hun werknemers zogenaamde...
Soms ziet een werknemer op de loonafrekening bepaalde bedragen in mindering gebracht door de werkgever. Minder...
Eindelijk, het zomerverlof is aangebroken! En hoewel dat er voor heel wat Belgen dit jaar eentje...
De Europese Commissie heeft op 6 juli 2020 haar verslag gepubliceerd over de toepassing van Richtlijn...
Het bijzonder machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 voorziet in een aantal nieuwe verplichtingen maar...