Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Heeft U ooit van Herbeumont gehoord ? Herbeumont is een dorpje diep verscholen in de Ardennen...
Intellectuele creaties worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Naargelang de creatie is dit bv. een octrooi,...
Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 oktober 2018 (arrest nr. 140/2018) geoordeeld dat artikel 68, derde...
Een scholingsbeding kan nu enkel worden overeengekomen wanneer het jaarloon van de werknemer meer dan 34.180...
Vandaag werd de wijziging van artikel 14§2 Arbeidswet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Na jarenlang getouwtrek...
Het huidig Wetboek van Vennootschappen verbiedt om afspraken te maken die er op neerkomen dat: (1)...
Deminor richt op 15 oktober 2018 een formele brief aan de Minister van Justitie en aan...
Terwijl onze wetgever tijdelijke handelsvennootschappen vele jaren stiefmoederlijk behandeld heeft, tuimelt deze vennootschapsvorm sinds dit jaar...
Sinds de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden is er onduidelijkheid over de toepasselijkheid...
As you will know, each employer must have a global prevention plan, i.e. a 5-year plan...
Door de hervorming van het vennootschapsrecht, moet een maatschap binnenkort beantwoorden aan een aantal wettelijke verplichtingen,...
Inleiding De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is...
De feiten In de maanden juli 2013 tot en met oktober 2014 waren de partijen verbonden...
Op 27 februari 2018 besprak Luc Eliaerts de hoofdelijke aansprakelijkheid van een opdrachtgever m.b.t. sociale schulden van een...
Cassatie verduidelijkt 2 maal. Twee recente arresten van het Hof van Cassatie veranderen een jarenlange praktijk...
Anti-dilution protection has become a common feature in Belgian venture capital transactions. Although the rationale behind...
Een poetsdame, die beweert dat zij het slachtoffer was van een arbeidsongeval, moet het bewijs leveren...
In zijn instructies van het derde kwartaal van 2018 wijzigt de RSZ zijn tot nog toe...
Dat een geslaagde overname staat of valt met een goede voorbereiding en dito begeleiding, is een...
Een ‘cap’ zou niet minder dan de preventieve en reparatieve functie van het ganse aansprakelijkheidsrecht ondergraven...