Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Meest gelezen

Vanaf 1 september 2021 is telewerk niet langer mogelijk. Sommige werknemers keren volledig terug naar de...
Hoe pakken België en Europa detachering en sociale dumping aan? Het is en blijft een politiek...
Onder de hoofding “vennootschap oprichten kan volledig digitaal” blokletterde De Tijd op 3 augustus 2021 dat...
Met ingang van 5 juli 2021 (KB 13 juni 2021) werd in België een nieuw ‘centraal...
Op 30 juli 2021 is het uitvoeringsKB van 7 juli 2021 inzake de weerlegging van het vermoeden van...
De bepalingen inzake doorgifte van persoonsgegevens zijn niet van toepassing indien een werknemer van een in...
Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen....
Recent M&A onderzoek heeft aangetoond dat in ca. 30 % van de bedrijfsovernames gebruik wordt gemaakt...
De nieuwe fiscale circulaire 2021/C/67 van 20 juli 2021 over de vrijstelling voor sociaal passief ingevolge...
De regering heeft op 9 augustus 2021 de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastgelegd op 0,4...
Nadat de sociale partners zelf geen akkoord konden bereiken over de maximale marge van de loonkostenevolutie...
Outplacement wordt omschreven als het geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een...
Met een arrest van 28 juni 2021 gaf het arbeidshof van Antwerpen een vervolg aan een...
In het vonnis van 24 mei 2018 heeft de rechtbank van koophandel te Luik zich uitgesproken...
Op grond van artikel 164 KB/WIB kan de belastingadministratie een vereenvoudigd derdenbeslag leggen ten laste van...
De uitsluiting van uitvoerende beslagprocedures van de opschorting tijdens een procedure van gerechtelijke reorganisatie is een...
De feiten van dit arrest waren als volgt. Op 2 februari 2016 legt een schuldeiser beslag...
Het komt de beslagrechter toe om in het kader van een uitvoerend beslag als bodemrechter uitspraak...
In 2017 werd het UBO-register ingevoerd. Naast de verplichte registratie van de uiteindelijk begunstigden (UBO’s) in...