Medisch & Pharma

Vacatures in de kijker:

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Miskenning door arts van zijn informatieplicht aan de patiënt. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

1 juli 2020

COVID-19: Mogen gezondheidsgegevens worden verwerkt? + FAQ (Timelex)

16 maart 2020

Ziekenhuisarts: mag een individuele overeenkomst afwijken van de algemene regeling van het ziekenhuis? Cassatie-arrest van 10 februari 2020 (LegalNews.be)

11 maart 2020

Geen re-integratie voor afgezette ziekenhuisarts. Ook niet bij een onrechtmatige beëindiging (Dewallens & Partners))

22 februari 2020

Uitbreiding en onderverdeling maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie (MRI): ontwerp-KB goedgekeurd door Ministerraad op 29.11.2019 (LegalNews.be)

2 december 2019

Ziekenhuisbacterie zet schadevergoeding buitenspel… of is er toch een “VAR-momentje”? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

17 november 2019

Omzendbrief FAGG over voordelen en premies in het kader van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Casteleyn Advocaten)

17 november 2019

Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Cassatie-arrest 7 oktober 2019 (LegalNews.be)

13 november 2019

65-jarige ziekenhuisarts gediscrimineerd volgens arbeidshof Luik 21 oktober 2019 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

28 oktober 2019

Het recht op een no show fee in de medische sector wordt toegekend door rechtbanken (Dehaese & Dehaese)

21 oktober 2019

Fonds voor de medische ongevallen (FMO): advies en eventueel schadevergoeding (LegalNews.be)

16 september 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) richt haar pijlen nu ook op de ziekenhuis- en zorgsector, met aanzienlijke sancties – van 460.000 euro en meer(!) – tot gevolg! (GD&A Advocaten)

12 september 2019