Medisch & Pharma

Vacatures in de kijker:

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

No-show vergoeding voor patiënten die hun kat sturen (aternio)

3 december 2020

Ziekenhuiscapaciteit en COVID-19: wet van 4 november 2020 (Dewallens & partners)

21 november 2020

Informed consent, de patiënt draagt voortaan de bewijslast (Adlex Advocaten)

5 augustus 2020

Informatieverplichting arts: Cassatie oordeelt dat de kip voor het ei komt (Forum Advocaten)

30 juli 2020

Miskenning door arts van zijn informatieplicht aan de patiënt. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

1 juli 2020

COVID-19: Mogen gezondheidsgegevens worden verwerkt? + FAQ (Timelex)

16 maart 2020

Ziekenhuisarts: mag een individuele overeenkomst afwijken van de algemene regeling van het ziekenhuis? Cassatie-arrest van 10 februari 2020 (LegalNews.be)

11 maart 2020

Geen re-integratie voor afgezette ziekenhuisarts. Ook niet bij een onrechtmatige beëindiging (Dewallens & Partners))

22 februari 2020

Uitbreiding en onderverdeling maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie (MRI): ontwerp-KB goedgekeurd door Ministerraad op 29.11.2019 (LegalNews.be)

2 december 2019

Ziekenhuisbacterie zet schadevergoeding buitenspel… of is er toch een “VAR-momentje”? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

17 november 2019

Omzendbrief FAGG over voordelen en premies in het kader van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Casteleyn Advocaten)

17 november 2019

Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Cassatie-arrest 7 oktober 2019 (LegalNews.be)

13 november 2019