Medisch & Pharma

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Informatieverplichting arts: Cassatie oordeelt dat de kip voor het ei komt (Forum Advocaten)

30 juli 2020

Miskenning door arts van zijn informatieplicht aan de patiënt. Cassatie-arrest 18 juni 2020 (LegalNews.be)

1 juli 2020

COVID-19: Mogen gezondheidsgegevens worden verwerkt? + FAQ (Timelex)

16 maart 2020
,

Ziekenhuisarts: mag een individuele overeenkomst afwijken van de algemene regeling van het ziekenhuis? Cassatie-arrest van 10 februari 2020 (LegalNews.be)

11 maart 2020

Geen re-integratie voor afgezette ziekenhuisarts. Ook niet bij een onrechtmatige beëindiging (Dewallens & Partners))

22 februari 2020

Uitbreiding en onderverdeling maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie (MRI): ontwerp-KB goedgekeurd door Ministerraad op 29.11.2019 (LegalNews.be)

2 december 2019

Ziekenhuisbacterie zet schadevergoeding buitenspel… of is er toch een “VAR-momentje”? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

17 november 2019
,

Omzendbrief FAGG over voordelen en premies in het kader van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Casteleyn Advocaten)

17 november 2019
,

Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Cassatie-arrest 7 oktober 2019 (LegalNews.be)

13 november 2019

65-jarige ziekenhuisarts gediscrimineerd volgens arbeidshof Luik 21 oktober 2019 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

28 oktober 2019
,

Het recht op een no show fee in de medische sector wordt toegekend door rechtbanken (Dehaese & Dehaese)

21 oktober 2019

Fonds voor de medische ongevallen (FMO): advies en eventueel schadevergoeding (LegalNews.be)

16 september 2019
,