Insolventie & Faillissement

Vacatures in de kijker:

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Koper failliet verklaard? Roep tijdig uw eigendomsvoorbehoud in! (Crivits & Persyn)

14 januari 2022

Laattijdige aangifte faillissement: ook de feitelijk bestuurder is strafbaar als hij dat laattijdig doet. Cassatie-arrest 23 november 2021 (LegalNews)

7 december 2021

Recognition of UK schemes and restructuring plans in Belgium post-Brexit (Loyens & Loeff)

30 november 2021

De niet-bevoorrechte minderheidsschuldeiser: onbekend is onbemind?! (Corporate Finance Lab)

18 november 2021

Welke handelingen kan de curator terugdraaien bij een faillissement? (Flex Advocaten)

15 november 2021

Gefailleerde natuurlijke persoon die niet (tijdig) om de kwijtschelding van de restschulden verzocht, doe het alsnog binnen de zes maanden! (Crivits & Persyn)

12 november 2021

Vervaltermijn voor de natuurlijke persoon-gefailleerde om kwijtschelding te verzoeken strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Arrest Grondwettelijk hof van 21 oktober 2021 (LegalNews)

2 november 2021

Gerechtelijke reorganisatie en misbruikbestrijding: is de slinger te ver doorgeslagen? (Van Steenbrugge Advocaten)

2 november 2021

Gerechtelijke reorganisatie en verlenging van de opschorting. Arrest GwH 15 juli 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

25 oktober 2021

De gemeenrechtelijke beperkingen inzake derdenverzet zijn niet van toepassing op het derdenverzet tegen een faillietverklarend vonnis – Cass. 9 september 2021 (Corporate Finance Lab)

30 september 2021

Frankrijk: nieuw zekerhedenrecht en omzetting van de Herstructureringsrichtlijn (Corporate Finance Lab)

20 september 2021

Nieuw: ‘centraal register van economische knipperlichten’ (aternio)

8 september 2021