Insolventie & Faillissement

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Kennelijk grove fout en bestuurders van kleine ondernemingen: wie draagt de bewijslast? – Cassatie 2 december 2021 (Corporate Finance Lab)

24 januari 2022

Geen tweede kans voor pre-pack? (Corporate Finance Lab)

19 januari 2022

Kwijtschelding van restschulden bij faillissement? Het Grondwettelijk Hof maakt een einde aan de vervaltermijn van drie maanden (Gevaco Advocaten)

19 januari 2022

Een uitvoerbare titel, en dan? (Belexa Advocaten)

14 januari 2022

Beslag op onroerend goed en huurgelden: rijk der vrijheid voor derde-beslagenen? (Van Steenbrugge Advocaten)

14 januari 2022

Koper failliet verklaard? Roep tijdig uw eigendomsvoorbehoud in! (Crivits & Persyn)

14 januari 2022

Laattijdige aangifte faillissement: ook de feitelijk bestuurder is strafbaar als hij dat laattijdig doet. Cassatie-arrest 23 november 2021 (LegalNews)

7 december 2021

Recognition of UK schemes and restructuring plans in Belgium post-Brexit (Loyens & Loeff)

30 november 2021

De niet-bevoorrechte minderheidsschuldeiser: onbekend is onbemind?! (Corporate Finance Lab)

18 november 2021

Welke handelingen kan de curator terugdraaien bij een faillissement? (Flex Advocaten)

15 november 2021

Gefailleerde natuurlijke persoon die niet (tijdig) om de kwijtschelding van de restschulden verzocht, doe het alsnog binnen de zes maanden! (Crivits & Persyn)

12 november 2021

Vervaltermijn voor de natuurlijke persoon-gefailleerde om kwijtschelding te verzoeken strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Arrest Grondwettelijk hof van 21 oktober 2021 (LegalNews)

2 november 2021