Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024

Insolventie & Faillissement

Het (vennootschaps)leven zoals het is in moeilijke tijden… Bestuurders-aansprakelijkheid in geval van wrongful trading – art. XX.227 WER (Paqt Advocaten)

17 april 2024

Het FUN “flitsfaillissement”: enkele praktijkervaringen als beoogd curator (Crivits legal)

16 april 2024

De al dan niet realisatie van financiële instrumenten of contanten waarop het pand betrekking heeft kan in bepaalde gevallen discriminerend zijn volgens het Grondwettelijk Hof (LegalNews)

12 april 2024

Nieuwe mogelijkheden en verplichtingen voor gerechtsdeurwaarders in de strijd tegen groeiende schuldenbergen (Schoups)

11 april 2024

Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

9 april 2024

Ondernemingen op de dool en het lot van hun werknemers (Bellaw/SoConsult)

8 april 2024

Misdrijven inzake insolventie en bedrieglijk bewerkstelligen van onvermogen: wat wijzigt er door Boek II van het Strafwetboek? (LegalNews)

8 april 2024

Faillissement. Beslissing van de curator om een hangend geding niet verder te zetten. Cassatie-arrest van 25 januari 2024 (LegalNews)

22 maart 2024

Strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden: wetsontwerp ingediend (LegalNews)

21 maart 2024

Wetsvoorstel houdende titel 1 “Persoonlijke zekerheden” van boek 9 van het Burgerlijk Wetboek ingediend in de Kamer (Schoups)

19 maart 2024

Verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en insolventie. Na het KB van 7 september 2023 is er nu ook KB van 18 februari 2024 (LegalNews)

29 februari 2024

Cassatie bevestigt ruime beslissingsbevoegdheid van de curator tot gedinghervatting (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

26 februari 2024

De herstructurerings-deskundige bij een onderneming in moeilijkheden (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel)

21 februari 2024

Faillissement en de bestuurder als onderneming. Is het uitoefenen van een professionele activiteit als zelfstandige wel of niet voldoende? Cassatie-arrest van 23 november 2023 (LegalNews)

15 februari 2024

Schuldkwijtschelding binnen het kader van een reorganisatieakkoord voortaan belast (Seeds of Law)

13 februari 2024

Wetsvoorstel tot invoeging van titel 1 ‘Persoonlijke zekerheden’ in Boek 9 ‘Zekerheden’. De wetgever zit niet stil: er zijn nog zekerheden… (LegalNews)

8 februari 2024

Moet de derde-beslagene in zijn verklaring aan de schuldeiser ook melding te maken van een contractuele relatie die geen schuld ten aanzien van de beslagen schuldenaar met zich meebrengt? Cassatie-arrest van 11 januari 2024 (LegalNews)

6 februari 2024

Faillissementen als katalysator voor innovatie (Caluwaerts Uytterhoeven)

6 februari 2024

Cloud computing en het risico van faillissement (Timelex)

5 februari 2024

Faillissement. Betaling door de bestuurder van een zelfs opeisbare schuldvordering en misbruik van vennootschapsgoederen. Cassatie-arrest van 9 januari 2024 (LegalNews)

18 januari 2024

Bestuurders-aansprakelijkheid in het kader van een faillissement: steeds actueler (Caluwaerts Uytterhoeven)

19 december 2023

Vermijd een hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van de overlater bij een overname handelsfonds! (Abeka)

12 december 2023

Inbreng in natura. Wat als een bedrijfsvisor een verslag moet opmaken voor een vennootschap waar er voorlopig geen commissaris is? (LegalNews)

11 december 2023

Afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap: een pleidooi voor een aantal (wets)wijzigingen (Intersentia)

25 november 2023

De faillissementspauliana (Intersentia)

25 november 2023

Faillissement: waarborg van de bank versus voorrecht van de onderaannemer. Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

24 november 2023

Schuldvergelijking na faillissement: steeds mogelijk of een “verboden vrucht”? (Caluwaerts Uytterhoeven)

3 november 2023

Nieuwe figuren in het WER: beoogd curator en beoogd rechter-commissaris (Caluwaerts Uytterhoeven)

3 november 2023

Collectieve schuldenregelingen. KB van 11 oktober 2023 houdende de werking van het centraal register in het Staatsblad van 26 oktober 2023 (LegalNews)

27 oktober 2023

De invoering van de besloten procedure van gerechtelijke reorganisatie in het Belgische insolventierecht onder invloed van de pre-pack (Flex Advocaten)

11 oktober 2023

Overige nieuws: