Insolventie & Faillissement

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator: same old Story? (Corporate Finance Lab)

6 juli 2021
,

Faillissement en ontbinding huwelijksstelsel: wie eerst? (aternio)

5 juli 2021

Tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden (wet 21 maart 2021) verlengd tot 16 juli 2022 door KB van 24 juni 2021 (LegalNews)

30 juni 2021

Cherrypicking van werknemers bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (WCO III): kan het nog? (Eubelius)

24 juni 2021
,

Beslag en faillissement onder de loep. Cass. 7 mei 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

22 juni 2021

Grondwettelijk hof biedt gefailleerde natuurlijke personen een tweede kans op een tweede kans (Crivits & Persyn)

26 mei 2021

The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisation procedure? (PwC Legal)

8 mei 2021
,

De werkgever is failliet. Welke rechten hebben werknemers? (Forum Advocaten)

4 mei 2021
,

De zaak Plessers… a never-ending story? (Crivits & Persyn)

30 april 2021
,

Grondwettelijk Hof over de vervaltermijn voor aanvraag kwijtschelding bij faillissement: een ‘fresh start’ voor de wetgever? (Corporate Finance Lab)

27 april 2021

Eenvoudiger toegang tot de WCO zorgt voor extra zuurstof voor ondernemingen in moeilijkheden (Seeds of Law)

26 april 2021

Niet voor beslag vatbare goederen: hoorzitting over wetsvoorstel op 20 april 2021 (LegalNews)

21 april 2021
,