Insolventie & Faillissement

Het eigendomsvoorbehoud en faillissement: de mogelijkheden voor de curator (LegalNews)

5 juni 2023

Rechter zal in de toekomst kunnen ingaan op een verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist: wetsontwerp goedgekeurd op 25 mei 2023 (LegalNews)

31 mei 2023

Centraal register van bestuursverboden werd goedgekeurd (Crivits & Persyn)

31 mei 2023

Stelsel van de kwijtschelding van de restschulden van de gefailleerde natuurlijke persoon: wijzigingen door het op 25 mei 2023 goedgekeurd wetsontwerp (LegalNews)

30 mei 2023

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur (Flex Advocaten)

22 mei 2023

Komende zomer verwacht: centraal register van bestuursverboden en Europees bestuursverbod (Waeterinckx Advocaten)

15 mei 2023

Het stil faillissement – de pre-pack (Schoups)

8 mei 2023

Een nieuwe wind door het Reisrecht (?) (Nelissen Grade)

5 mei 2023

De overdracht onder gerechtelijk gezag: voortaan een vereffeningsprocedure (Schoups)

3 mei 2023

Deontologie en de insolventiewet, verwant of water en vuur? Over insolvente gerechtsdeurwaarders, failliete artsen en advocaten onder bewind (Crivits & Persyn)

26 april 2023

De omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn. Het minnelijk akkoord en collectief akkoord in besloten variant (Schoups)

26 april 2023

Het faillissement als opschortende voorwaarde bij een verkoop (LegalNews)

25 april 2023

Faillissement en bestuurders-aansprakelijkheid : wrongful trading (Van Steenbrugge Advocaten)

8 april 2023

Het reorganisatieplan: een tweede kans (Crivits & Persyn)

5 april 2023

Herstructurering. Prominente rol voor de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden (Schoups)

5 april 2023

Overige nieuws:

Must do’s voor bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden (Schoups)

28 november 2022

Boedelschulden – Grondwettelijk Hof over de behandeling van fiscale schulden ontstaan tijdens een gerechtelijke reorganisatieprocedure in een navolgende vereffening of faillissement (Corporate Finance Lab)

24 november 2022

Het Grondwettelijk Hof en de bijzondere aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout bij faillissement (Corporate Finance Lab)

23 november 2022

Insolventierisico voor schuldeisers in de vennootschapsgroep (Corporate Finance Lab)

22 november 2022

De vordering tot ontbinding van een BV: toepassingen na het WVV (Legalis Advocaten)

16 november 2022

Wat is het lot van het merkenrecht indien een onderneming failliet gaat? (Caluwaerts Uytterhoeven)

2 november 2022

De herstructureringsrichtlijn en de impact ervan op de Belgische gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord (Seeds of Law)

28 oktober 2022

Schuldeiser in faillissement. Praktische gids over uw rechten als schuldeiser in een faillissement (Flex Advocaten)

27 september 2022

Valse veiligheid? Gaten in de bescherming bij insolventie van de reisorganisator (Nelissen Grade)

26 september 2022

Het belang van goede corporate governance in het kader van het faillissement (Caluwaerts Uytterhoeven)

20 september 2022

Mijn aannemer is failliet: wat nu? (Reyns Advocaten)

5 september 2022

Insolventie en merkenrecht: de bijzonderheden in het kader van faillissement (Mr. Franklin)

29 augustus 2022