Handelsrecht

Handelsrecht

Bij het contracteren met consumenten zijn er 10 zaken waarover de consument moet geïnformeerd worden vooraleer...
De Vlaamse Regering stelde op 9 maart 2018 (B.S. 24 april 2018) de inwerkintreding van bepaalde...
Een clausule van eigendomsvoorbehoud wordt als onmisbaar beschouwd in commerciële samenwerkingsovereenkomsten en wordt vaak opgenomen in...
Terwijl de grote hervorming van het Vennootschaps- en verenigingsrecht (eindelijk) naar het Parlement zou gaan, werd...
Op LegalNews.be kan u volgende artikelen lezen over deze wet: Hervorming van het ondernemingsrecht : wat...
De zaak[1] betrof een aandelenoverdracht van een onderneming actief in de verlichtingssector. De zaakvoerder van de...
Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de...
Op 22 januari 2018 kreeg het Hof van beroep te Gent opnieuw de kans de geoorloofdheid...
Op 10 april 2018 besliste het Europees Hof van Justitie dat de lidstaten het recht hebben...
Faced with spectacular increases (and drops) in value, cryptocurrencies appear to be making their first inroads...
Kan u nog marketing en prospectie doen onder de verordening inzake GDPR? Over deze vraag breken vele...
Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van...
Op talloze manieren (via e-mail, per post, via de telefoon of zelfs via sociale media kanalen...
De Kamer keurde op 29 maart 2018 het wetsontwerp tot hervorming van het ondernemingsrecht goed. We...
Sedert 16 oktober 2017 zijn er opnieuw een aantal wijzigingen gebeurd aan de regels inzake de...
Een onderneming moet de consument, vooraleer die contractueel wordt gebonden, op duidelijke en begrijpelijke wijze de...
De pop-upzaak is op korte tijd een vertrouwd fenomeen geworden in ons straatbeeld. De wetgever heeft...
Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van...
In haar arrest van 6 december 2017 oordeelde het Hof van Justitie dat leveranciers die hun...