Handelsrecht

Handelsrecht

De ‘Wet van 30 juli 2018 18 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen’ werd gepubliceerd in het...
De handelshuurovereenkomst De handelshuurovereenkomst regelt de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder van...
We produce a quarterly newsletter to keep you updated on legal developments and important trends in...
De datum nadert: vanaf 1 september 2018 moet u in het Vlaams Gewest niet langer een...
Het cassatieberoep was gericht tegen een beslissing van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde...
In huidige e-zine onderzoeken we hoe de Belgische wetgever van plan is om de Europese richtlijn...
Ellen, nieuw aangestelde marketingmanager voor de startup van het jaar, heeft zich ten doel gesteld om...
Het op 8 juni 2018 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend wetsontwerp brengt een aantal wijzigingen...
Op dit ogenblik is het zo dat elke KMO, natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Vlaanderen...
Wanneer u een handelspand verhuurt zal doorgaans in het (standaard) contract vermeld staan dat u op bepaalde tijdstippen over...
Bij het contracteren met consumenten zijn er 10 zaken waarover de consument moet geïnformeerd worden vooraleer...
De Vlaamse Regering stelde op 9 maart 2018 (B.S. 24 april 2018) de inwerkintreding van bepaalde...
Een clausule van eigendomsvoorbehoud wordt als onmisbaar beschouwd in commerciële samenwerkingsovereenkomsten en wordt vaak opgenomen in...
Terwijl de grote hervorming van het Vennootschaps- en verenigingsrecht (eindelijk) naar het Parlement zou gaan, werd...
Op LegalNews.be kan u volgende artikelen lezen over deze wet: Hervorming van het ondernemingsrecht : wat...
De zaak[1] betrof een aandelenoverdracht van een onderneming actief in de verlichtingssector. De zaakvoerder van de...
Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de...